رامین حسین آبادیان خبرنگار و مترجم تعداد خبر 24304

  • خبرنگار و مترجم حوزه «خاورمیانه و آفریقای شمالی»، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران است. وی تاکنون با تهیه و تولید گزارش‌های خبری ـ تحلیلی متعدد در رسانه‌های نوشتاری، به بررسی و تحلیل ابعاد و زوایای پیدا و پنهان رویدادهای خاورمیانه و کشورهای واقع در شمال آفریقا پرداخته است.