محبوبه فکوری خبرنگار بانک، بیمه و بورس تعداد خبر 12440

  • جانشین دبیر و خبرنگار حوزه بانک، بیمه و بورس خبرگزاری مهر است. او از سال 82 به عنوان خبرنگار گروه اقتصادی وارد مطبوعات شده و تاکنون علاوه بر همکاری با روزنامه ها، خبرگزاری ها و نشریات تخصصی، در چندین دوره جشنواره مطبوعات حائز رتبه بهترین گزارش، خبر و مصاحبه شده است.