آزاده سهرابی خبرنگار آموزش و پرورش تعداد خبر 5112

  • آزاده سهرابی خبرنگار حوزه آموزش و پرورش خبرگزاری مهر است که به مدت ۱۸ سال در حوزه های تئاتر، سینما، تلویزیون، تجسمی، ‏موسیقی و اجتماعی با رسانه ها همکاری داشته است. وی در رادیو ‏فرهنگ به عنوان مجری و کارشناس حوزه های هنری به مدت ۴ ‏سال فعالیت داشته است.