مهدیه محمدی خبرنگار حوزه قضایی تعداد خبر 2301

فارغ التحصیل رشته انسان شناسی مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران،کار خبری را به طور رسمی از سال ۸۸و با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)آغاز کرد.پیش از این در حوزه های اجتماعی،سیاسی و قضایی با خبرگزاری ها و روزنامه های مختلفی همکاری داشته است.