نورا حسینی خبرنگار حوزه شهری تعداد خبر 14592

  • خبرنگار حوزه شهری خبرگزاری مهر است که از سال ۷۶ فعالیت خود را با صفحات نوجوان روزنامه ها آغاز کرده و تا سال ۸۶ در حوزه فرهنگ و هنر در روزنامه ها و هفته نامه ها قلم زده  و از سال ۸۶ به عنوان خبرنگار اجتماعی دربرخی روزنامه ها و خبرگزاری ها دلمشغولی‌های خبری خود را دنبال کرده است.