علیرضا هنرمنش خبرنگار کشتی و وزنه برداری تعداد خبر 12200

  • علیرضا هنرمنش از سال ۸۰ فعالیت خود را با خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلف در حوزه‌های اجتماعی و ورزشی آغاز کرده است. او هم‌اکنون خبرنگار کشتی و وزنه‌برداری گروه ورزش خبرگزاری مهر است.