مرتضی احمدی خبرنگار فوتبال مهر تعداد خبر 9419

  • فارغ التحصیل رشته علوم ارتباطات. کار در رسانه را با خبرگزاری میراث فرهنگی شروع کرد. وی سابقه کار در خبرگزاری‌های دیگر را دارد و در حال حاضر خبرنگار حوزه فوتبال و فوتسال خبرگزاری مهر است.