مرتضی احمدی خبرنگار فوتبال مهر تعداد خبر 8796

فارغ التحصیل رشته علوم ارتباطات. کار در رسانه را با خبرگزاری میراث فرهنگی شروع کرد. وی سابقه کار در خبرگزاری‌های دیگر را دارد و در حال حاضر خبرنگار حوزه فوتبال و فوتسال خبرگزاری مهر است.