عرفانه تاجیکی خبرنگار نفت و انرژی تعداد خبر 6384

  • خبرنگار نفت و انرژی خبرگزاری مهر است. دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی بوده و مدت 6سال است که در این حوزه قلم می زند و تاکنون علاوه بر همکاری با روزنامه ها، خبرگزاری ها و نشریات تخصصی، در چندین دوره جشنواره مطبوعات حائز رتبه بهترین گزارش، خبر و مصاحبه شده است.