برهان محمودی خبرنگار راه و مسکن تعداد خبر 10026

  • وی از سال 86 فعالیت رسانه ای را آغاز کرد و تا به حال در خبرگزاری ها و نشریات مختلفی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت داشته است. او در حال حاضر خبرنگار حوزه راه و مسکن خبرگزاری مهر است.