محمد آسیابانی خبرنگار کتاب تعداد خبر 5842

  • کار رسانه را با نشریه هم‌اندیشی مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی آغاز کرد و در ادامه در رسانه‌هایی چون خبرگزاری کتاب ایران، هفته‌نامه کتاب هفته، دوماهنامه روزنه فرهنگی، رادیو فرهنگ و... فعالیت کرده است. او هم‌اکنون خبرنگار سرویس فرهنگ خبرگزاری مهر است.