سید مهدی حسینی دبیر سرویس سیاسی تعداد خبر 2669

  • او فعالیت  رسانه ای خود را از سال ۸۳ آغاز کرد و تا کنون با خبرگزاری‌ها و نشریات مختلفی همکاری داشته است. وی در حال حاضر خبرنگار سیاسی خبرگزاری مهر است.