۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۵۸

روز پر کار مجلس برای دانشگاهها / تکلیف مراکز غیردولتی مشخص شد

روز پر کار مجلس برای دانشگاهها / تکلیف مراکز غیردولتی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تصویب جزئیات طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی خط مشی های جدیدی را برای اداره دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و شهریه آنها رقم زدند و روز پرکاری را در خصوص آموزش عالی پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با 134 رأی مثبت، 72 رأی منفی و 4 رأی منتفی طرح طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی را تصویب کردند. طبق این مصوبه مجلس وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیر دولتی، غیر انتفاعی و سایر موسسات غیر دولتی غیر آموزشی مجاز شد.

نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات این طرح مقرر کردند اساسنامه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی به پیشنهاد هیئت موسس و حسب مورد به تصویب شورای گسترش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت.

بر اساس تبصره دو این ماده، اساسنامه اولیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی که فعالیت خود را با آن آغاز کرده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است همچنان معتبر بوده و هرگونه تغییر در آن با پیشنهاد هیئت موسس و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت لذا کلیه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره لغو شد.

همچنین بر اساس تبصره الحاقی به این ماده واحده مقرر شد وقف اموال آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیر آموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده و در آینده جاری شود معتبر است.
 
دو تذکر در خصوص تصویب طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی
 
مجلس در تصویب این قانون اخطار قانون اساسی درباره مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را که طی تذکری از سوی محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران اعلام شد، وارد ندانست.
 
وی در حین بررسی طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی با استناد به اصل 110 قانون اساسی اظهار داشت: موضوع طرح مذکور تقابل با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مقام معظم رهبری توصیه کردند در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد می شود شما (مجلس) وارد نشوید و در مواردی که مجلس وارد می شود شورا ورودی پیدا نکند تا این دو نهاد مقابل هم نباشند.
 
رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: مسئله این است که ضابطه ای بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است که رهبری مشخص کرده اند در جاهایی که مجلس وارد می شود شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد نشود و بر عکس و بر این اساس من اخطار را وارد می دانم.
 
پس از وارد دانستن اخطار قانون اساسی با نظر رئیس مجلس این موضوع به رای گذاشته شد که مجلس با 85 رای موافق، 95 رای مخالف و 10 رای ممتنع موضوع اخطار را وارد ندانست.
 
زاکانی - نماینده تهران نیز طی تذکری آیین نامه ای گفت: این طرح، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی را وارد دعوایی می کند که نتیجه آن از قبل مشخص است، بنابراین این موضوع شان و جایگاه مجلس را مخدوش می کند.
 
لاریجانی در پاسخ به تذکر زاکانی گفت: این موضوع که مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مقابل هم قرار نگیرند موضوعی عام است که همه باید به آن توجه داشته باشند، آنجایی که فکر می کنید مطلبی مغایر شان و جایگاه مجلس است پیشنهاد حذف بدهید.
 
پیشنهاد مستثنی شدن دانشگاه آزاد از شمول طرح
 
الیاس نادران در جلسه امروز مجلس در خصوص طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی خواستار مستثنی شدن دانشگاه آزاد از شمول این قانون شد.

نماینده مردم تهران در مخالفت با کلیات طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی گفت: بخش اعظم آنچه که پیشنهاد شده در این طرح ناظر به گردش کار دانشگاه آزاد اسلامی است که در سالهای اخیر محل مناقشه بوده و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه هایی را در این رابطه داشته است و نهایتا اساسنامه‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن مباحثی مانند هیئت موسس، هیئت امنا، گردش مدیریتی و فعالیتهای دانشگاه آزاد در نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد.
 
نادران ادامه داد: تا امروز علی رغم پیشرفت‌هایی که دانشگاه آزاد داشته، به دلیل اینکه در گردش مالی آن و در حدود اختیارات مدیریتی عزل و نصب‌ها و فعالیتهای علمی درون دانشگاه آزاد نظارت جدی و اثرگذاری از ناحیه نهادهای حکومتی نبوده است، بعضا شاهدیم که این فعالیتها حتی به حوزه‌های سیاسی هم سرایت کرده است.
 
وی گفت : براساس مستنداتی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم که توسط جمعی از همکاران نماینده تعقیب می‌شد، پیداست که چگونه منابع مالی این دانشگاه که از دانشجویان کشور، از فقیر و غنی و افراد مختلف جمع آوری شده در حالیکه این منابع مالی باید صرف پیشرفت علمی دانشگاه می‌شد، در حوزه‌های سیاسی و به نفع کاندیدایی خاص مورد استفاده قرار گرفته است.
 
نماینده تهران افزود: اینکه گفته می‌شود اساسنامه دانشگاه آزاد، با توجه به اینکه در هیئت موسس مصوب شده است، تغییرات بعدی آن باید توسط همان هیئت موسس پیشنهاد شود، به معنای مسلوب‌الاختیار کردن و کان لم یکن کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به این معنا است که دانشگاه آزاد به همان پاشنه‌ای می‌چرخد که تا امروز چرخیده است.
 
نادران اظهار داشت: من با آنچه که به عنوان طرح پیشنهاد شده با توجه به اینکه ناظر به این است که آنچه که تا امروز در دانشگاه آزاد انجام گرفته است، ابقاء شود مخالفت دارم و معتقدم که اگر این امکان فراهم می‌شد که ارجاع داده می‌شد که دانشگاه آزاد را از مسیر سایر دانشگاه‌های غیرانتفاعی غیردولتی مستثنی می‌کردیم، شاید کم‌مساله تر می‌شد.
 
مغایرت طرح حمایت ازمراکزآموزش غیردولتی با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی

علیرضا زاکانی - نماینده تهران که از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس هفتم بوده است، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی گفت: ما در خصوص اساسنامه ها و شهریه دانشگاه ها مصوبه داریم و همه این مسائل تعیین تکلیف شده اند.
 
وی گفت: ما در زمینه تصویب اساسنامه ها و تعیین شهریه ها هیچ خلاء قانونی نداریم که طراحان وجود خلاء قانونی را دلیل ارائه این طرح عنوان می کنند.
 
نماینده تهران افزود: مراد و منظور طراحان این طرح معطوف به مسائل آموزشی و علمی نیست بلکه موضوع اصلی آن بحث اساسنامه ها و شهریه هاست.
 
زاکانی گفت: این موضوع به مصلحت مجلس نیست و بر خلاف رویه مجالس گذشته است که در برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سکوت می کرد.
 
علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر نیز گفت: موضوعی که همه باید به آن توجه داشته باشند این است که این طرح بحث کلی راجع به آموزش عالی است و یک موضوع عام است، اما شما می توانید مواردی را که فکر می کنید به شأن و منزلت مجلس نیست را با رای خودتان حذف کنید.
 
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح حمایت از تأسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی در جلسه علنی امروز محدوده میزان شهریه در هر دانشگاه یا مراکز آموزش عالی را نیز مشخص کردند.
 
براساس این مصوبه میزان شهریه باید به صورتی باشد که حداقل استانداردها و کیفیت آموزشی در آموزش عالی کشور که مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت است رعایت شود.

بر اساس ماده 2 این طرح، در مورد شهریه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی کارگروهی مرکب از یک نماینده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، یک نماینده از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یک نماینده از دانشگاه آزاد اسلامی و یک نماینده به انتخاب روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی که با تصویب این قانون تثبیت شده اند، خواهد بود.
 
کارگروه مذکور باید الگوی میزان شهریه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و جهت تصویب به
هیئت وزیران ارائه نماید.
 
الگوی میزان شهریه حداکثر ظرف 3 ماه از تصویب این قانون باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
 
بر اساس تبصره یک این ماده میزان شهریه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و یا شعب تحت پوشش یک دانشگاه در کشور بر اساس معیارهایی از قبیل نسبت هیئت علمی تمام وقت به دانشجو، ترکیب اعضای هیئت علمی (درصد مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، سرانه فضای آموزشی، امکانات آموزشی، امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، سرانه فضای فرهنگی و ورزشی، نوع سیستم آموزشی (تمام وقت، آموزش از راه دور و یا مجازی)، نوع رشته و گروه (فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، پزشکی، کشاورزی و هنر) مکان جغرافیایی، میزان نرخ تورم رسمی کشور و رتبه علمی در کشور، هزینه جاری، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه های توسعه ای کمی و کیفی تعیین می شود.
 
بر اساس تبصره 2 این ماده میزان شهریه در هر دانشگاه یا مراکز آموزش عالی باید به صورتی باشد که حداقل استانداردها و کیفیت آموزشی در آموزش عالی کشور که مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت است رعایت شود.
کد خبر 1104452

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha