هرگونه اقدام علیه سوریه به ضرر دوستان آمریکا خواهد بود/ بودجه 210 هزار میلیاردی غیرواقعی است و دولت را با مشکل مواجه می‌کند

رئیس جمهور رسيدگي به مسائل اقتصادي و سياست خارجي را در اين مقطع اولویت دولت تدبیر و امید خواند، گفت: اين در حالي است که توجه به موضوعات فرهنگي همواره براي ما داراي اهميت بوده چرا که انقلاب اسلامي ايران، انقلابي فرهنگي بود و بي ترديد بقاي آن نيز در سايه حفظ سرمايه‌هاي فرهنگي ديني و انقلابي در کشور و حراست از آنها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن روحاني صبح امروز (چهارشنبه) در چهاردهمين اجلاس رسمي دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري در سخناني با تشکر از نمايندگان و هيات رييسه اين مجلس، گفت: اميدواريم خداوند توفيق دهد تا بتوانيم رسالتي را که در اين مقطع حساس بر دوش داريم به خوبي انجام دهيم.

رييس‌جمهور با بيان اينکه انتخابات 24 خرداد در حقيقت پاسخي به بسياري از شبهات، دغدغه‌ها و مسائل مطرح شده در سطح داخلي و جهاني نسبت به مردم سالاري ديني بود، گفت: حضور شکوهمند مردم در اين انتخابات در حقيقت تاييد مجددي بر مشروعيت سياسي و قانوني نظام جمهوري اسلامي بود.

روحاني تصريح کرد: در هر انتخاباتي که در کشور برگزار مي شود مشروعيت سياسي نظام بار ديگر مورد تاييد آحاد ملت قرار مي گيرد که البته در انتخابات رياست جمهوري مردم سالاري و راي مردم با تاييد مقدماتي از سوي شوراي نگهبان و تنفيذ و تاييد رهبري پس از انتخابات در هم تنيده است.

وي افزود: اين موضوع براي افکار عمومي جهان بسيار داراي اهميت بود که در کشور ما انتخاباتي برگزار شد که پس از آن يک شادماني در سراسر کشور به وجود آمد و شايد اين انتخابات از جمله انتخابات هاي استثنايي بود که هيچ اعتراضي نسبت به آن وجود نداشت و همگان در زبان و عمل بر انتخابات مهر تاييد زده و از آن استقبال کردند. 

رييس‌جمهور با اشاره به اينکه نقش مقام معظم رهبري در برگزاري بسيار شکوهمند اين انتخابات و حضور، اعتماد و آ‌رامش مردم در روند برگزاري انتخابات و نيز هدايت‌ها، رهنمودها و تدبير ايشان بسيار حائز اهميت بود، اظهار داشت: آگاهي مردم و اينکه آنها احساس مي کردند در چه شرايط حساسي پاي صندوق‌هاي راي حضور مي‌يابند، از ديگر موارد داراي اهميت در اين انتخابات بود.

روحاني ادامه داد: مردم مي دانستند که توطئه دشمنان در سطح جهان و شبهاتي که عده اي در داخل و خارج داشتند، تنها مي‌تواند با حضور آنان پاسخ داده شود؛ از اينرو حضور 73 درصدي مردم در انتخابات در شرايط امروز جهان بسيار مهم است.

رييس‌جمهور افزود: انتخابات 24 خرداد باعث انسجام و وحدت ملي شد و همه گروهها و اقوام در جريان اين انتخابات پاي صندوق‌ها آمدند و با مقايسه حضور مردم در نقاط مختلف کشور درمي‌يابيم که اتحادي بزرگ از سوي مردم در اين عرصه به صحنه آمد.

روحاني با اشاره به اينکه همگان مردم سالاري را قبول داشته و منافع ملي را متعلق به آحاد مردم مي‌دانند، اظهار داشت: بايد از تمام اقشار مردم و اقوام و مذاهب مختلف در کشور سپاسگزاري و تشکر کنيم که در اين مقطع حساس اداي وظيفه کردند.

رييس‌جمهور با بيان اينکه سرمايه اجتماعي و نشاط عمومي در اين انتخابات به اوج خود رسيد، گفت: اين موضوعي است که نه تنها دشمنان تصور آن را نداشتند، بلکه شايد برخي دوستان نيز در داخل کمتر فکر مي‌کردند که اين حضور از سوي مردم اتفاق بيفتد.

روحاني با بيان اينکه در کشور شاهد انتقال قدرت اجرايي در بهترين شکل ممکن و تغيير افکار جهاني در برابر ملت بزرگ ايران بوديم، خاطرنشان کرد: ملت ايران بار ديگر عظمت و اعتماد خود را نسبت به نظام، پيوستگي خود با حاکميت و تعلق خود نسبت به کشور و منافع ملي را به خوبي در اين انتخابات به نمايش گذاشتند.

رييس‌جمهور با اشاره به اينکه انتخابات به گونه‌اي پايان يافت که هيچ شبهه‌اي براي هيچ کس باقي نگذاشت، اظهار داشت: اگر اختلاف راي ميان نفر اول و دوم در حدود يک يا دو ميليون راي بود، شايد برخي شبهات بوجود مي‌آمد؛ اما اينکه رييس جمهور با اختلاف راي 3 برابري نسبت به کانديداي بعدي برگزيده شود خود به خود شرايط را به گونه‌اي رقم زد که هيچ جايي براي شبهه در اين انتخابات باقي نگذاشت و اين باعث شور و نشاط همگاني در کشور بود.

روحاني با تقدير از مجريان ، ناظران و برگزارکنندگان انتخابات که نقش قابل توجهي در اين زمينه داشتند، ادامه داد: بي ترديد نقش رسانه ملي و نيروهاي امنيتي نيز در برگزاري شايسته انتخابات حائز اهميت بود.

رييس‌جمهور تصريح کرد: بسياري از تهديدها با اين انتخابات برطرف و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين‌الملل به جايگاهي جديد در افکار عمومي مبدل شد و جهانيان با ديدگاهي ديگر نسبت به ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران نگاه کردند.

روحاني افزود: اميدواريم اين تغيير نگاه بين المللي آغازي براي حل برخي معضلات و مشکلاتي باشد که امروز آنها را پيش رو داريم.

رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه دولت تدبير و اميد از ميان تمام مسائلي که در بخشهاي مختلف اقتصادي، سياست داخلي و خارجي و فرهنگي و اجتماعي پيش رو دارد، رسيدگي به مسائل اقتصادي و سياست خارجي را در اين مقطع داراي اولويت مي‌داند، اظهار داشت: اين در حالي است که توجه به موضوعات فرهنگي همواره براي ما داراي اهميت بوده چرا که انقلاب اسلامي ايران، انقلابي فرهنگي بود و بي ترديد بقاي آن نيز در سايه حفظ سرمايه‌هاي فرهنگي ديني و انقلابي در کشور و حراست از آنها خواهد بود.

روحاني با بيان اينکه در زمينه شرايط اقتصادي، دولت تدبير و اميد به تدريج آمار و ارقام واقعي را در بخشهاي مختلف به مردم ارائه خواهد کرد، اظهار داشت: يکي از قول‌هايي که رييس جمهور به مردم داده اين است که ظرف 100 روز اول فعاليت دولت جديد، واقعيات کشور در روز تحويل دولت براي مردم تشريح خواهد شد.

رييس‌جمهور با اشاره به اينکه امروز اقتصاد کشور ما از رکود تورمي رنج مي‌برد، خاطرنشان کرد: متاسفانه بر اساس گزارش هاي مرکز آمار و بانک مرکزي، رشد اقتصادي کشور در سال 91 رشدي منفي است.

روحاني تصريح کرد: هنگامي که رشد اقتصادي کشوري منفي مي‌شود اين به معناي بوجود آمدن شرايط رکود و عدم رونق است که امروز اين رشد منفي را بر اساس آمار هم در صنعت، کشاورزي و هم در بخش خدمات و نفت و گاز شاهد هستيم.

وی گفت: هنگامي که کشوري با رکود مواجه مي‌شود بهترين راه حل اقتصادي آن انجام اقدامات انبساطي به معناي تزريق پول براي ايجاد رونق است؛ اما اگر اين رکود همراه با تورم نيز باشد تزريق پول موجب افزايش بيشتر تورم خواهد شد.

رييس‌جمهور با اشاره به اينکه بر اساس آمار بانک مرکزي، تورم کشور در پايان تير ماه 37.5 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه 44 درصد است، گفت: اين به معناي آن است که هرگونه تزريق پول باعث مي‌شود اين تورم افزايش يابد.

روحاني با بيان اينکه يکي از عوامل تورم استقراض از بانک مرکزي بوده است، اظهار داشت: يکي ديگر از مشکلات در زمينه اقتصاد، نقدينگي بسيار بالايي است که امروز در کشور وجود دارد.

رييس‌جمهور با اشاره به اينکه رقم نقدينگي کشور در پايان تير ماه 479 هزار ميليارد تومان بوده است، افزود: اين نقدينگي بالا همانند سيل مخربي است که به هر سمت برود قيمت‌ها را آنچنان افزايش مي‌دهد که اوضاع از دست دولت خارج خواهد شد.

روحاني با اشاره به اينکه مساله ديگري که دولت در عرصه اقتصادي با آن مواجه است موضوع بيکاري در کشور است، خاطرنشان کرد: بر اساس آماري که اخيرا اعلام شده در کل کشور 12.5 درصد بيکاري وجود دارد که البته براي دوره سني 19 تا 34 سال اين رقم بسيار بالا است.

رييس‌جمهور تصريح کرد: ايجاد شغل تنها در سايه رونق اقتصادي ممکن خواهد بود.

روحاني با بيان اينکه بودجه 210 هزار ميليارد توماني که در اوايل سال جاري به تصويب مجلس رسيده از ديگر موضوعاتي است که دولت در بخش اقتصادي با آن مواجه است، گفت: اين بودجه ، بودجه‌اي غيرواقعي است که بر اساس گزارش مسئولان امکان تحقق آن وجود ندارد که بايد اصلاح شود ؛ چرا که در غير اينصورت توقعاتي که اين بودجه در بخش هاي مختلف به وجود مي آورد دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

رييس‌جمهور افزود: در اين راستا دولت بحث اصلاح بودجه را به عنوان دستور اوليه کار خود قرار داد تا بتواند ارقام بودجه را تا حدودي به واقعيت نزديک کند.

روحاني ادامه داد: در ماههاي اوليه سال، تحقق بودجه 43 درصد بوده و در يکي دو ماه آخر که در زمينه ماليات تلاش زيادي به انجام رسيد در آخر مرداد ماه درآمد بودجه‌اي کشور 52.8 درصد بوده است.

رييس‌جمهور با بيان اينکه علاوه بر چالش‌هاي گوناگوني که اقتصاد با آن مواجه است با تعداد زيادي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهها که شغل مناسب براي آنها وجود ندارد به طور طبيعي در سالهاي آينده مواجه خواهيم شد، گفت: در حال حاضر 4 ميليون و 500 هزار دانشجو در دانشگاههاي کشور مشغول تحصيل هستند که سالانه در حدود 900 هزار نفر از آنها فارغ‌التحصيل شده و خواستار شغل متناسب با تحصيلات خود هستند.

روحاني خاطرنشان کرد: دولت براي حل مسائل اقتصادي به دنبال اجراي دستورالعمل‌هايي در کوتاه مدت و برنامه‌ريزي‌هايي براي بلندمدت است.

رييس‌جمهور با اشاره به اينکه يکي از سخت‌ترين کارهاي دولت تدبير و اميد ظرف يکي دو ماه آينده تنظيم بودجه سال 93 کل کشور با توجه به همه معضلات اقتصادي که پيش رو دارد، است، تصريح کرد: دولت به دنبال آن است که به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت کرده و شرايط را براي روند بهتر هدفمندي يارانه‌ها آماده کنند؛ ضمن اينکه دولت مي‌خواهد حرکت بخش اقتصادي به سمت رونق اقتصادي باشد و در اين مسير مي‌خواهد حتي‌الامکان از استقراض بانک مرکزي پرهيز کند.

روحاني با بيان اينکه درآمد اصلي کشور متاسفانه در سالهاي گذشته متکي به نفت بوده است، تصريح کرد: کشورهاي غربي فشار اصلي خود را بر درآمد اصلي کشور گذاشتند و امروز فروش نفت ما حداقل يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته و بنابراين درآمد اصلي کشور با مشکل مواجه است و با توجه به تحريم در بخش پتروشيمي و کالاهاي ديگر ما با مشکل در ساير بخش‌هاي غيرنفتي هم مواجه خواهيم شد.

رييس‌جمهور تصريح کرد: دولت در عين حال برنامه‌هايي فوري تحت عنوان برنامه‌هاي 100 روزه براي حل اين مشکلات در دستور کار دارد.

روحاني با اشاره به اينکه اصلاح بودجه اولين کار لازمي بود که از سوي دولت به انجام رسيد و لايحه آن را با قيد دو فوريت تقديم مجلس کرد، گفت: اميدواريم مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه با دولت همکاري کرده و آنچه به تصويب نمايندگان مي‌رسد به دولت کمک کند تا در بخش بودجه با بودجه‌اي واقعي مواجه باشيم.

رييس‌جمهور تامين کالاهاي اساسي در کشور را از ديگر مشکلات جدي دانست که دولت ظرف ماههاي اخير با آن مواجه بوده و بخش عمده اي از وقت خود را به آن اختصاص داده است، گفت: در بخش کالاهاي اساسي متاسفانه امسال با آمار و ارقام متفاوتي مواجه بوده‌ايم؛ از سويي وزارت کشاورزي مدعي بوده که 13.5 ميليون تن گندم در کشور توليد شده و از سوي ديگر بخش تجارت اعلام مي کند که تنها 3 تا 4 ميليون تن گندم خريداري کرده است.

روحاني افزود: بر اين اساس دولت ناچار است در سال جاري 7.5 ميليون تن گندم خريداري و به کشور وارد کند و اين در حالي است که امروز خريد و واردات با مشکلات زيادي مواجه است.

رييس‌جمهور با بيان اينکه در زمينه کشاورزي نياز به انجام اقدامات بسيار فوري براي حل مشکلات کشاورزان داريم، اظهار داشت: اگر نتوانيم کود لازم را با قيمت مناسب تهيه کنيم و در اختيار کشاورز قرار دهيم و نيز قيمت مناسبي را براي محصولات تعيين کنيم خود به خود کشاورزان انگيزه و امکان اينکه بخواهند در جهت برداشت محصول مورد نظر تلاش کنند، نخواهند داشت.

روحاني تصريح کرد: ما اميدواريم بتوانيم تمام تلاش لازم را در شهريور امسال در جهت حرکت خوب کشاورزي کشور به انجام برسانيم تا بواسطه آن هم در بحث اشتغال نتايج مثبتي کسب کنيم و هم زندگي بخش وسيعي از مردم که کشاورزان هستند را تامين کنيم.

رييس‌جمهور رفع منابع پرداخت يارانه نقدي به مردم را از ديگر مشکلاتي دانست که دولت با آن مواجه است، خاطرنشان کرد: مبناي پرداخت يارانه‌اي که امروز به مردم پرداخت مي‌شود در بودجه امسال اين بوده که 38 درصد به قيمت‌ حامل‌هاي انرژي افزوده شود که اين کار بايد در تير ماه انجام مي‌شد.

روحاني تصريح کرد: دولت به گونه‌اي برنامه ريزي کرده تا اين افزايش قيمت‌ها در زمان مناسبي به انجام رسيده، ضمن اينکه پرداخت يارانه‌ها نيز متوقف نشده و تا پايان سال انجام شود.

رييس‌جمهور مسائل مربوط به بخش نفت و گاز را از ديگر موضوعاتي دانست که دولت با آن مواجه است و اظهار داشت: ما در بخش گاز با مشکلات مضاعفي روبرو هستيم؛ چرا که در برخي بخش ها به دليل عدم وجود گاز، از فراورده‌هاي گرانتر نسبت به آن استفاده مي‌کنيم. 

روحاني با بيان اينکه از سوي ديگر به دليل کمبود گاز ، پتروشيمي کشور با مشکلاتي روبرو مي‌شود، تصريح کرد: تلاش فوري دولت اين است که در موضوع نفت و گاز دست به اقدامات فوري بزند که اين اقدامات در هفته‌هاي اول پس از روي کار آمدن دولت آغاز شده است.

رييس‌جمهور کنترل نقدينگي و پايه پولي را از ديگر اقدامات دولت برشمرد که از طريق بانک مرکزي و به عنوان اولين دستور دولت براي اين بانک در نظر گرفته شده است، گفت: ما اميدواريم بتوانيم رشد نقدينگي را کنترل کرده و از اين راه بتوانيم کنترل دقيقي بر موضوع تورم داشته و اجازه ندهيم تورم افسارگسيخته به همين شکل رو به افزايش باشد؛ چرا که اين امر تبعات نامناسبي بر توليد خواهد داشت.

روحاني با بيان اينکه کار امروز ميان سيستم بانکي، توليد و گمرک مشکلاتي وجود دارد که بايد بتوانيم تنظيم روابطي ميان بانک‌ها، مراکز توليدي و گمرک ايجاد کنيم، گفت: اين روانسازي مي‌تواند کمک شاياني به رونق اقتصادي در کشور داشته باشد که در اين رابطه دولت کارگروهي را تشکيل داده و قرار است تا يکشنبه آينده موانع پيش روي بخش توليد شناسايي و راه حل‌هاي فوري که در ماههاي آينده امکان پذير ا ست اعلام و اعمال کنيم. 

رييس‌جمهور خاطرنشان کرد: البته ضمن 100 روز اول کار دولت شرايط کشور را در روز تحويل به دولت به مردم توضيح خواهيم داد.

روحاني خاطرنشان کرد: دولت تدبير و اميد متعهد است تا همه مشکلات خود را به طور شفاف براي مردم بيان کند؛ چرا که معتقديم يکي از دلايل راي مردم به دولت تدبير و اميد مسئوليت پذيري، قانون مداري، صداقت و شفافيتي بوده که اين دولت قول آن را به مردم داده است.

رييس‌جمهور با بيان اينکه مردم با دلايل مختلف رييس‌جمهور خود را انتخاب کرده‌اند و نمي‌توان تنها اين موضوع را به يک دليل خاص و مثلاً اينکه فردي لباس روحانيت به تن دارد و يا تحصيلات حوزوي و دانشگاهي داشته ، محدود کرد؛ چرا که مردم بر اساس قول‌هايي که به آنها داده شده دست به انتخاب زدند.

روحاني افزود: فردي که امروز انتخاب شده به مردم قول داده که مي خواهد از ضربه‌هايي که به اخلاق در جامعه وارد شده، فاصله گرفته و از هتک حرمت‌هايي که با بي پروايي انجام مي‌شد، دور باشد و از افراط‌گري ، خشونت، بي اعتمادي به قانون، خرافه‌گرايي و ابزاري کردن دين و شعارهايي که هزينه آن از جيب مردم است، و بسياري از اقدامات غيرکارشناسانه و بدون مشورت مي‌خواهد فاصله بگيرد.

رييس‌جمهور تصريح کرد: مبناي انجام اين قول‌ها عقلانيت، مشورت، اعتدال، آينده‌نگري، تدبير و ايجاد وحدت در جامعه و پر کردن شکاف‌هاي اجتماعي و بالا بردن تحمل اجتماعي است.

روحاني با تاکيد بر اينکه امروز بسياري از افراد نسل‌هاي دوم و سوم انقلاب به دليل برخي رفتارها که مربوط به فشار خارجي و بي‌دقتي‌هاي داخلي است شبهات و اشکالاتي دارند، گفت: بايد فضا را براي طرح اين شبهات ، سوالات و اشکالات باز گذاشت و کاري کرد که آنها آزادانه و در فضاي آزاد بتوانند نقد کنند.

رييس‌جمهور افزود: هنگامي که مهمترين رکن ساختاري نظام که همان ولايت فقيه است اعلام مي‌کنند که نقد آزاد است و از انتقاد آزادانه حمايت مي‌کنند چگونه است که ديگران نسبت به اين موضوع تنگ نظري دارند امروز شرايط با گذشته تفاوت‌هاي بسياري دارد و وسايل ارتباطي از قبيل اينترنت و ماهواره همه مردم را به يکديگر مرتبط کرده است.

روحاني با بيان اينکه بسياري از افراد تنها شبهاتي دارند که بايد به آنها پاسخ داده شود و در اين راستا بايد تحمل و فضا را البته در چارچوب قانون به عنوان اصل و معيار باز گذاشت.

رييس‌جمهور با بيان اينکه معتقدم راي به اين دولت بر مبناي گفتماني بوده که از سوي اين دولت مطرح شده است، اظهار داشت : يادمان باشد اگر از راي و نظر مردم فاصله بگيريم همه ضرر کرده ايم . 

روحاني با اشاره به اينکه اين دولت خود را قيم مردم نمي داند ، تصريح کرد: دولت تدبير و اميد خود را وکيل و خادم مردم مي داند و همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند همه ما براي خدمت به مردم آمده ايم و بر اساس گفته شهيد مدرس همه ما بايد نوکر مردم باشيم.

رييس‌جمهور تصريح کرد: دولت بعنوان خادم، وکيل و مجري نظرات مردم در چارچوب قانون و شرع مقدس اسلام انشاءالله کار خود را دنبال خواهد کرد.

روحاني رسيدگي به مسائل و موضوعات سياست خارجي بويژه با توجه به شرايط حساس منطقه را از ديگر معضلاتي دانست که دولت با آن مواجه است و گفت: امروز منطقه ما از بحران شديدي رنج برده و در شرايط حساسي قرار دارد که نمونه کامل آن امروز در سوريه ، مشهود است.

رييس جمهور با بيان اينکه ثبات و امنيت سوريه بسيار براي ما حائز اهميت است، گفت: جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه وظيفه بسيار مهمي را برعهده دارد .

روحاني افزود: خوشبختانه امروز غرب که به بهانه هايي تصميم حمله به سوريه را دارد با مشکلاتي روبرو است؛ امروز نزديکترين متحد آمريکا يعني انگليس در پارلمان خود دچار مشکل مي شود به دليل آن است که تبعات جنگ را در اين منطقه ديده و مي دانند که اين آثار براي ملت هاي جهان بسيار مخرب است.

رييس جمهور ادامه داد: اينکه آمريکا براي انجام اقدامات خود عليه سوريه از کنگره خود نظرخواهي کرده است به معناي آن است که آمريکا مشروعيت بين المللي از سازمان ملل و شوراي امنيت و افکار عمومي براي انجام اين اقدام ندارد و از سويي ديگر در داخل کشور خود نيز دچار مشکل است.

روحاني با تاکيد بر اينکه بي ترديد مداخله خارجي و تقويت تروريسم در منطقه عامل اصلي مشکلات در منطقه است ، گفت: ما معتقديم مهمترين مشکل در سوريه دخالت هاي خارجي و ميدان دادن به تروريست ها در اين کشور است در حالي که مبنا و ملاک راي و خواسته مردم است.

رييس جمهور خاطر نشان کرد: جمهوري اسلامي ايران همه تلاش انساني خود را نسبت به مردم سوريه انجام داده و خواهد داد و نسبت به تعهد خود به ثبات منطقه و اقداماتي که در اين زمينه لازم بوده انجام داده و خواهد داد و مي داند که شروع جنگ و حمله به سوريه چه مشکلاتي را براي کل منطقه بوجود خواهد آورد از اين رو تمام اقدامات سياسي و بين المللي خود را در روزهاي اخير انجام داده و ادامه خواهد داد .

روحاني افزود: البته اگر براي مردم سوريه مشکلاتي بوجود آيد جمهوري اسلامي ايران به وظايف ديني و نوع دوستانه خود براي کمک غذايي و دارويي به مردم سوريه اقدام خواهد کرد.

رييس جمهور خاطر نشان کرد: جمهوري اسلامي ايران همانطور که پيش از اين نيز اعلام کرده هر گونه اقدام عليه سوريه را نه تنها به ضرر منطقه بلکه به ضرر دوستان آمريکا نيز مي داند و معتقد است که اين اقدام هيچ نفعي براي هيچ کس نخواهد داشت.

روحاني خاطر نشان کرد: در سياست خارجي دولت تدبير و اميد ضمن توجه به حقوق مردم و پاسداشت همه حقوق ملت ايران تلاش مي کند با منطق و استدلال و تعامل سازنده با دنيا شرايطي را بوجود آورد تا بهانه هايي که غرب براي تحريم ايران دنبال مي کند را از دست آنها گرفته و تلاش مي کند که فشار نابجا، نابحق و غير قانوني که عليه ملت ايران به انجام رسيده از ملت دور کند.

رييس جمهور گفت: دولت در اين راه برنامه هايي دارد که آنها را به تدريج اعلام کرده و به آنها عمل خواهد کرد.
کد خبر 2129180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 3 =