۴ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۴۱

/ اختصاصي مهر / از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعلام شد:

اعلام مقررات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي / برگزاري همزمان آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي / حذف دستياران سه بار مردودي از سيستم آموزش باليني پزشكي

اعلام مقررات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي / برگزاري همزمان آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي / حذف دستياران سه بار مردودي از سيستم آموزش باليني پزشكي

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي جزئيات برگزاري همزمان امتحانات گواهينامه و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي را اعلام كرد. بر اين اساس آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي همزمان در نيمه اول شهريور ماه برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، بر اساس اين مقررات، آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي در يك زمان و در يك دفترچه با 150 سوال برگزار مي شود. ضمن اينكه حد نصاب قبولي در آزمون كتبي گواهينامه تخصصي 60 درصد نمره ( معادل 90 از 150 نمره ) و حد نصاب قبولي در آزمون كتبي دانشنامه تخصصي 70 درصد نمره ( معادل 105 نمره از 150 نمره ) است. هر سوال در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي داراي يك نمره است.

در هر رشته هيئت ممتحنه تخصصي تشكيل مي شود و طبق نظر كميسيون 7 نفره ناظر بر انتخابات اعضاي هيئت ممتحنه است.

شرايط معرفي به آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي

بر اساس اعلام دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي شرايط معرفي به آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي از قرار زير است.

كسب حداقل 90 نمره از ارزيابي درون بخشي، بديهي است دستياران سال آخر براي معرفي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي جهت شركت در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي نيازي به شركت در امتحان كتبي ارتقاء پايان سال دانشگاه ها را ندارند.

جهت معرفي دستياران به آزمون گواهينامه تخصصي بايد حداقل مدت 12 ماه از زمان كسب قبولي در مقطع ماقبل گواهينامه آنها گذشته باشد و دستيار در اين مدت مشغول به طي دوره آموزشي بوده و در بخش مربوط حضور داشته باشد. قابل توجه است مشمولين دو ارتقاء همزمان مقاطع آخر كليه دستياراني كه در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي شركت مي كنند موظف هستند دفاعيه پايان نامه خود را قبل از معرفي به آزمون گواهينامه انجام دهند.

در صورت عدم معرفي جهت شركت در آزمون و يا عدم شركت در آزمون گواهينامه تخصصي ( به هر دليل ) دستيار مردود گواهينامه شناخته شده و لازم است بر اساس برنامه آموزشي مدون سال آخر با دريافت كمك هزينه تحصيلي تمديد دوره شود.

حذف دستياران سه دوره مردود از سيستم آموزش باليني پزشكي

دستياراني كه در آزمون گواهينامه تخصصي سه بار مردود شوند، بدون اينكه در آزمون ارتقاء مردود شده باشند، از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي خارج خواهند شد.

لازم به ذكر است دستياراني كه در دوران دستياري به جز مرحله گواهينامه تخصصي دو بار مردود شوند، حداكثر مي توانند در دو دوره متوالي و بدون وقفه تحصيلي در آزمون گواهينامه تخصصي شركت كنند.

افرادي كه طبق مصوبات حائز شرايط شركت در آزمون ارتقاء ماقبل آخر و گواهينامه تخصصي در يك سال هستند، با توجه به مصوبات موجود مبني بر اينكه هر دستيار فقط يكبار در طول دستياري مي تواند از دو ارتقاء همزمان استفاده كند، مي توانند مشمول دو آزمون مذكور در يكسال شوند.

داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره باعث كاهش طول دوره نخواهد شد.

دانشگاه موظف است ليست واجدين شرايط جهت آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي را به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور ارائه كند، اين ليست در يك نوبت ارسال شده و غير قابل تغيير است.

به منظور سنجش آگاهي ها و مهارت هاي فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي ( شركت كننده هاي اين دوره آزمون گواهينامه تخصصي و دارندگان گواهينامه تخصصي سال هاي قبل ) دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني، هر ساله در سطح كشوري و توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، آزمون دانشنامه تخصصي در يك نوبت و در دو قسمت كتبي و شفاهي برگزار مي شود.

عدم وجود محدوديت در تعداد دفعات شركت در آزمون دانشنامه تخصصي

لازم به ذكر است ، از نظر تعداد دفعات شركت در آزمون دانشنامه تخصصي هچگونه محدوديتي وجود ندارد.

همچنين داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه تخصصي كه فارغ التحصيلان گواهينامه در سال هاي قبل هستند. جهت شركت در آزمون مربوطه در دوره هاي بعد ملزم به ارائه گواهي اشتغال از دانشگاه محل خدمت ( طرح و ضريب K ) يا گواهي اتمام خدمات مربوطه با تأييد معاونت سلامت است.

ثبت نام مشروط دستياراني كه دوره دستياري آنان حداكثر تا آخر آبان ماه سال مربوطه پايان مي يابد، بلامانع است.

لازم به ذكر است، داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره باعث كاهش طول دوره ( تا اخر آبان ماه ) نخواهد شد.

همچنين، لازم است دستياراني كه به صورت مشروط در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي شركت مي كنند ، باقيمانده دوره تحصيلي خود را در مراكز آموزش مربوطه گذرانده و گواهي لازم مبني بر اتمام دوره تحصيلي خود را ارائه كنند.

كليه سوالات آزمون گواهينماه و دانشنامه تخصصي، بر اساس منابع تعيين شده توسط هيات ممتحنه رشته هاي مربوطه تييه مي شود.

حد نصاب هاي نمره قبولي جهت كسب دانشنامه تخصصي

حد نصاب نمره قبولي جهت كسب مدرك دانشنامه تخصصي 70 درصد كل نمره آزمون كتبي و 70 درصد كل نمره آزمون شفاهي خواهد بود.

لازم به ذكر است شرط شركت در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي كسب حداقل 70 درصد كل نمره آزمون كبي خواهد بود.

همچنين در صورت مردودي در آمزون شفاهي، اعتبار قبولي كتبي حداكثر تا پنج سال بو قوت خود باقي خواهد بود و در صورت عدم شركت و يا عدم موفقيت در آرمون شفاهي متقاضيان موظف به شركت مجدد در آزمون تكبي دانشنامه تخصص مي باشند.

قبول شدگان كتبي دانشنامه تخصصي، جهت آزمون دانشنامه تخصصي شفاهي معرفي خواهند شد. اين امتحان صرفا به صورت OSCE برگزار خواهد شد.

رسيدگي به اعتراضات دريافت شده در مورد آزمون كتبي، گواهينماه و دانشنامه تخصصي در موعد مقرر اعلام شده از سوي دبيرخانه آموزش پزشكي و تخصصي كشور، توسط هيات هاي ممتحنه انجام مي گيرد.

دراعلام نتايج آزمون دانشنامه تخصصي شفاهي به مقالات پژوهشي كه در ارتباط با رشته تحصيلي مربوطه توسط دستياران و در طور دوره دستياري در يكي از مجلات معتبر به چاپ رسيده و يا پذيرفته شده باشند، طبق دستورالعمل دبيرخانه و با نظر هيات ممتحنه حداكثر تا 15 نمره به شرط قبولي در آزمون شفاهي تعلق مي گيرد.

تعيين نفرات بتر بر اساس آزمون كتبي با ضريب 2 و آزمون شفاهي با ضريب 1 محاسبه خواهد شد.

زمان آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي، نيمه اول شهريور ماه است.

ميزان حق ثبت نام شركت در آزمون دانشنامه تخصصي براي نوبت اول 110 هزار ريال، نوبت دوم 220 ريال و براي نوبت سوم 495 هزار ريال است.

كليه مواد اين آئين نامه از سال 85 لازم اجرا است.

کد خبر 316088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha