۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۳۵

/ گزارش اختصاصي مهر از وضعيت طرح توسعه يا تجميع دانشگاه هاي شهر تهران /

اميد دانشگاه هاي تهران به تجميع و توسعه در شهر / اصرار وزارت علوم بر انتقال طرح به حومه

اميد دانشگاه هاي تهران به تجميع و توسعه در شهر / اصرار وزارت علوم بر انتقال طرح به حومه

خبرگزاري مهر - گروه حوزه و دانشگاه: دانشگاه هاي داير در سطح شهر تهران از سال هاي پيش برنامه اي تحت عنوان طرح تجميع يا طرح توسعه تدوين كرده اند و براي اجراي آن اميدوار به رفع كمبود بودجه و اختصاص اعتبارات فاينانس هستند اين در حالي است كه مقام مسئول در اين زمينه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طرح توسعه اين دانشگاه ها در تهران را غير واقعي دانسته و اجراي آن در حومه شهر را خواستار است.

دكتر "حميد رضا رازقي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در خصوص طرح توسعه دانشگاه هاي بزرگ درون شهر تهران گفت: استاندارد سازي فضاهاي فيزيكي كشور كه فضاي هاي آموزشي را نيز شامل مي شود، بيشتر به عهده سازمان مديريت است اما وزارت علوم مدعي آن است كه بايد فضاي لازم به ازاي هر دانشجو در اختيار آموزش عالي قرار گيرد.

وي اظهار داشت: وزارت علوم عدد و رقم هايي را جهت برآورد سرانه فضاي آموزشي ارائه داده كه با آمارهاي سازمان مديريت متفاوت است. به دليل نا كافي بودن بودجه هاي عمراني، سازمان مديريت مقادير كمتري براي سرانه فضاي آموزشي برآورد مي كند.

معاون طرح و توسعه وزارت علوم گفت: اين استاندارد ها در همه دنيا به وسعت سرزمين، جمعيت كشور ها و امكانات آنها بستگي دارد. كشوري كوچك مانند ژاپن نمي تواند استاندارد هاي فضايي مانند آمريكا داشته باشد.

وي اضافه كرد: وزارت علوم 90 متر مربع را به ازاي هر دانشجو در نظر گرفته است. اما بسياري از دانشگاه ها به خصوص در تهران به دليل بالا بودن قيمت زمين و گران بودن شهر بسيار پائين تر از اين استاندارد قرار دارند. از سوي ديگر نيروي انساني لازم براي دانشگاه و اعضاي هيات علمي ترجيح مي دهند در تهران باشند.

رازقي در خصوص طرح توسعه و افزايش فضاي فيزيكي برخي دانشگاه هاي تهران گفت: دانشگاه هاي صنعتي شريف، دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه اميركبير هم اكنون در دل شهر جاي گرفته و در پيرامون آنها ساختمان سازي ها انجام شده است كه طرح توسعه آنها به صورت خريداري زمين هاي اطراف و ساخت و ساز منطقي نيست.

 اعتبار لازم براي طرح توسعه دانشگاه تهران در محل فعلي آن بيش از كل بودجه آموزش عالي كشور است

وي ادامه داد: دانشگاه تهران در حال حاضر مصمم است زمين ها و ساختمان هاي اطراف را خريداري كند. برآورد دانشگاه براي اين منظور حدود 600 ميليارد تومان است. اين برآورد در حالي كه كل بودجه دانشگاه ها در سال گذشته 470 ميليارد تومان بوده غير منطقي است. فضاهاي اداري و تجاري گرانقيمتي در اطراف دانشگاه تهران واقع شده است كه خريداري و ساخت و ساز آنها هزينه بالايي را مي طلبد.

معاون طرح و توسعه وزارت علوم اضافه كرد: از سوي ديگر دانشگاه تهران مي خواهد به دليل قوت علمي اش توسعه يافته، تعداد رشته و دانشجويان را افزايش دهد. اين موضوع نرم هاي فضايي را به هم مي زند و چاره اي جز افزايش زمين ندارد.

وي تصريح كرد: به دليل اين قبيل مشكلات و محدوديت ها رعايت نرم هاي فضايي در تهران دشوار است و سهم هر دانشجو از زمين موجود دانشگاه بسيار كمتر از 90 متر مربع مي شود.

طرح توسعه دانشگاه هاي درون شهر تهران خوشبيني مضاعفي است كه به واقعيت نمي پيوندد

رازقي با بيان اين كه طرح توسعه دانشگاه ها در دل شهر تهران غير واقع بينانه است اظهار داشت: اين طرح ها ناشي از خوشبيني مضاعفي است كه به آساني قابل دستيابي نيست. خريداري ساختمان هاي تجاري، اداري و مسكوني كار آساني نيست. در مرحله بعد از خريداري نيز به چندين ميليارد تومان هزينه ساخت و ساز نياز است. انجام اين طرح ها هرگز به اين زودي انجام نمي شود.

تصميم توسعه دانشگاه تهران در محل فعلي يك تصميم سياسي بوده نه كارشناسانه

وي به تاريخچه تصميم طرح توسعه دانشگاه تهران اشاره كرد و گفت: در گذشته تصميم توسعه دانشگاه تهران در محل فعلي بيشتر يك تصميم سياسي بوده تا كارشناسانه. اكنون زماني كه مدارك كارشناسي را در اين زمينه خواستار مي شويم مدارك قابل قبولي براي ارائه وجود ندارد. نقشه هاي اجرايي، برنامه زمان بندي، انجام كار، برآورد واقع بينانه هزينه و چگونگي تأمين آن در دست نيست.

توسعه در حومه شهر

معاون طرح و توسعه وزارت علوم اظهار داشت: در كشور هاي ديگر زماني كه مي خواهند دانشگاهي واقع در مركز شهر را توسعه دهند طرح توسعه را به حومه شهر منتقل مي كنند. بهاي زمين در حومه شهر بسيار پائين تر از زمين هاي با كاربري تجاري و اداري در دل شهر است و هزينه هاي توسعه را به شدت كاهش مي دهد و امكان عملي شدن طرح در زمان كوتاهتري را ميسر مي سازد.

وي گفت: در كشور ما نيز زمين هاي منابع ملي و زمين هايي كه اگر در حومه شهر مراقب آنها نباشيم، به طور غير قانوني به سمت ساخت و ساز هاي مسكوني و امثالهم كشيده مي شود، بسيار است. در صورتي كه اين قبيل دانشگاه ها به اطراف شهر منتقل شوند هم از توسعه غير قانوني شهر جلوگيري مي شود و هم زمين ها مورد استفاده قانوني و بهينه قرار مي گيرند.

طرح تجميع دانشگاه هايي با ساختمان هاي پراكنده در شهر

رازقي افزود: وزارت مسكن و شهرسازي تقبل نموده است براي تجميع دانشگاه هايي نظير خواجه نصير كه داراي ساختمان هاي پراكنده در سطح شهر هستند و يا دانشگاه هايي كه مايل به توسعه فضاهاي آموزشي هستند زمين هايي را در حومه شهر به اين امر اختصاص دهد. در صورتي كه بخواهيم طرح توسعه دانشگاه ها به واقعيت بپيوندد اين طرح عملي است.

طرح توسعه دانشگاه ها در خارج از شهر

معاون طرح و توسعه وزارت علوم گفت: روش ديگري نيز كه امكان عملي دارد انتقال طرح توسعه دانشگاه ها به خارج از شهر تهران است. در تمامي سطح استان تهران زمين هاي مختلف با قطعات بزرگ موجود است. مانند دماوند و بومهن و ... استانداري تهران نيز از اين موضوع استقبال مي كند و آماده همكاري با دانشگاه ها در اين زمينه است. دانشگاه ها مي توانند تمامي رشته ها و يا برخي از رشته هاي كارشناسي خود را به خارج از شهر منتقل كنند.

وي افزود: در صورتيكه مقرر شود طرح توسعه دانشگاهي در خارج از شهر تهران انجام شود، در اين محل امكانات خوابگاهي مناسب براي دانشجويان فراهم مي شود و از اين نظر مشكلي وجود نخواهد داشت. 
                                                      

دانشگاه اميركبير

تصويب طرح توسعه دانشگاه اميركبير در هيات وزيران 

دكتر "عليرضا رهايي" سرپرست دانشگاه اميركبير در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، در خصوص طرح توسعه دانشگاه اميركبير گفت: دانشگاه اميركبير در سال 1337 تأسيس شده و در آن زمان در حدود 700 دانشجو در اين دانشگاه به تحصيل اشتغال داشتند. اكنون سايت فعلي دانشگاه با اندكي تغيير از زمان تأسيس، نمي تواند پاسخگوي 10 هزار دانشجوي فعلي باشد.

وي اظهار داشت: تعداد دانشجويان اين دانشگاه از زمان تأسيس تا كنون 12 برابر شده است و سايت فعلي جوابگوي نيازهاي آموزشي و پژوهشي نيست.

سرپرست دانشگاه اميركبير با اشاره به مصوبه 23 شهريور سال 1371 شوراي عالي شهرسازي و عمراني ايران در خصوص استاندار فضاي آموزشي دانشگاه گفت: در مصوبات شوراي عالي شهرسازي استاندار فضاي آموزشي براي هر دانشجو 70 متر مربع در نظر گرفته شده است اين در حالي است كه دانشگاه صنعتي اميركبير با 9 هكتار زمين و 10 هزار دانشجو فاصله زيادي با اين استاندارد دارد.

وي اضافه كرد: دانشگاه اميركبير با حجم بالاي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در 15 دانشكده خود با مشكلات زيادي در زمينه فضاي فيزيكي مواجه است.

دكتر "رهايي" گفت: بنابراين طرح توسعه دانشگاه اميركبير سال 1374 در هيات وزيران به عنوان طرح هاي ويژه ملي به تصويب رسيد و مقرر شد هر سال بين 5 تا 10 ميليارد تومان جهت طرح توسعه به اين دانشگاه اختصاص يابد.

خريد زمين هاي دانشگاه هنر در دستور كار دانشگاه اميركبير

وي با بيان اينكه هم اكنون دانشگاه در حال خريد زمين هاي اطراف است افزود: دانشگاه در حال حاضر به خريد زمين هاي جنوب غربي و جنوبي اطراف مشغول است. خريد بخشي از زمين هاي در اختيار وزارت آموزش و پرورش در حدود 5 هكتار و دانشگاه هنر در حدود 2 هكتار نيز در دستور كار است.

سرپرست دانشگاه اميركبير فضاي استاندارد براي اين دانشگاه را 70 هكتار ذكر كرد و گفت:  دانشگاه اميركبير جهت توسعه فضاي فيزيكي برنامه انتقال بخشي از فعاليت ها و قسمت هاي دانشگاه به خارج از شهر را نيز در دست بررسي دارد. اين موضوع در حال حاضر تنها در مرحله مذاكره با مسئولين براي اختصاص زمين در جنگل هاي چيتگر به دانشگاه است.

وي ادامه داد: همچنين مذاكراتي در زمينه خريداري زمين در دماوند صورت گرفته كه در صورت مساعدت، براي برگزاري سمينارها، فعاليت هاي تحقيقاتي، كارآ فريني و ارتباط با صنعت در نظر گرفته شده است.

احتمال انتقال برخي رشته هاي كارشناسي به دماوند

رهايي اظهار داشت: در صورت اختصاص 100 هكتار زمين در دماوند به دانشگاه اميركبير، اين دانشگاه بخشي از دوره هاي كارشناسي كه نيازي به كارگاه ها و تجهيزات آزمايشگاهي ندارند را به اين منطقه منتقل مي كند.

وي هزينه طرح توسعه دانشگاه اميركبير در محل فعلي را 150 ميليارد تومان برآورد كرد و افزود: با ملحق شدند فضاهاي اطراف به دانشگاه اميركبير فضاي 9 هكتاري فعلي در بهترين وضعيت ممكن به 25 هكتار افزايش مي يابد كه اين ميزان با فضاي استاندار فاصله زيادي دارد.

وي  در خصوص هزينه ساخت و ساز در طرح توسعه اظهار داشت: دانشگاه اميركبير در حال حاضر تنها در مرحله خريداري زمين به سر مي برد و هزينه هاي هنگفت ساخت و ساز كه بايد به كمك دولت در اختيار دانشگاه قرار گيرد، در مرحله اي پس از اين مورد بحث است اما در صورتي كه تنها ساخت و ساز در نظر گرفته شود و تجهيزات را از اين بخش جدا كنيم، 250 تا 300 هزار تومان در هر مترمربع اعتبار نياز است.

سرپرست دانشگاه اميركبير اضافه كرد: از سوي ديگر آنچه طي چند سال گذشته براي ساماندهي اين طرح بزرگ ملي صورت گرفته صرفا تخصيص مبلغ ناچيزي بودجه بوده است كه متأسفانه با توجه به گستردگي كار و نياز مبرم به توسعه كالبدي، تخصيص هاي مذكور آثار قابل ملاحظه اي براي دانشگاه به همراه نداشته است.

وي ابراز اميدواري كرد: با همتي كه در دولت فعلي براي به سرانجام رساندن طرح هاي نيمه تمام دولت وجود دارد، هرچه سريع تر امكانات لازم براي حل اين معضل فراهم آيد. بالاخص موضوع جابجايي دانشگاه هنر و مجموعه مركز تربيت معلم شهيد شرافت و دبيرستان البرز كه از قسمت هاي بسيار با اهميت و كليدي در طرح توسعه دانشگاه است و به اتخاذ تصميمات اجرايي از ناحيه مسئولين نياز دارد.

دانشگاه صنعتي شريف

تاريخچه تأسيس دانشگاه صنعتي شريف

دكتر سعيد سهراب پور - رئيس دانشگاه صنعتي شريف نيز در گفتگوي با خبرنگار دانشگاهي مهر با اشاره با تاريخچه تأسيس دانشگاه صنعتي شريف قبل از پيروزي انقلاب اسلامي گفت: طرح توسعه دانشگاه صنعتي شريف در زمان دكتر مجتهدي رياست وقت دانشگاه صنعتي شريف در اصفهان مورد بحث بوده و فضاي فعلي دانشگاه صنعتي اصفهان جهت توسعه دانشگاه صنعتي شريف ايجاد شده بود.

وي ادامه داد: با شروع فعاليت هاي سياسي دانشگاه صنعتي شريف در آن زمان، مسئولين دانشگاه با انتقال به اصفهان مخالفت كردند و پس از آن رژيم سابق، دانشگاه صنعتي شريف را از پذيرش دانشجو به صورت سراسري منع كرد كه اين امر منجر به پذيرش دانشجو به صورت مستقيم توسط دانشگاه انجام شد.

رئيس دانشگاه صنعتي شريف اظهار داشت: پس از مخالفت هاي پي در پي با فعاليت هاي دانشگاه، مقرر شد دانشگاه صنعتي شريف در مكان فعلي خود در تهران باقي بماند و در اصفهان دانشگاهي تحت عنوان صنعتي اصفهان داير شود.

وي اضافه كرد: بدين ترتيب دانشگاه صنعتي شريف با 14 هكتار و دانشگاه صنعتي اصفهان با 2300 هكتار به فعاليت مشغول شدند و طرح توسعه دانشگاه صنعتي شريف به عنوان بهترين دانشگاه صنعتي ايران از سال 1374 مورد بحث بوده است.

اخذ 12 ميليارد تومان بودجه از دولت خاتمي

سهراب پور گفت: در سال 1376 موفق به اخذ 12 ميليارد تومان بودجه از دولت خاتمي شديم و به عنوان طرح ساماندهي دانشگاه مقداري از اراضي شمال دانشگاه خريداري و نزديك به 5 هكتار به زمين هاي دانشگاه افزوده شد.

وي ادامه داد: در زمان دكتر عارف در هيات دولت تصويب شد كه برخي دانشگاه ها مانند دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه علم و صنعت از اعتبارات "فايننس" جهت طرح توسعه استفاده كنند.

دانشگاه شريف در انتظار اجرايي شدن بودجه مصوب دولت هشتم

رئيس دانشگاه صنعتي شريف افزود: اين اعتبار معادل 90 ميليون دلار در زمان دولت قبلي تصويب شده و اكنون دانشگاه در انتظار اجرايي شدن آن است. در صورتي كه بتوان با اين مبلغ 20 هكتار به وسعت دانشگاه افزود، توسعه رشته هاي تحصيلات تكميلي و ساخت دانشكده هاي جديد در اين دانشگاه ميسر مي شود.

وي به زميني در دهكده المپيك كه به دانشگاه صنعتي شريف تعلق دارد اشاره كرد و گفت: البته امكان دارد طرح توسعه دانشگاه صنعتي شريف به مكاني واقع در دهكده المپيك منتقل شود و ساخت و ساز در آنجا آغاز شود.

خاطره خوبي در انتقال دانشگاه ها به حومه نداريم

وي در خصوص انتقال طرح توسعه دانشگاه هاي درون شهر تهران به حومه شهر اظهار داشت:  از انتقال دانشگاه ها به حومه شهر خاطره خوبي نداريم هر دانشگاهي كه به حومه شهر منتقل شد با مشكلاتي مواجه شد.

سهراب پور طرح توسعه در حومه شهر را مستلزم ايجاد امكانات كافي براي دانشگاهيان دانست و افزود: در ديگر نقاط دنيا نيز انتقال دانشگاه ها به حومه شهر با فراهم كردن تمامي امكانات براي دانشجويان و اساتيد صورت مي گيرد.

وي با اشاره به دانشگاه هايي كه در سال هاي اخير به حومه شهر انتقال يافته اند گفت: دانشگاه تفرش به خارج از شهر تهران منتقل شد و هنوز از امكانات دانشگاه اميركبير و اساتيد آن استفاده مي كند. اگر چه خوابگاه هاي دانشجويي در آنجا موجود است اما دانشجويان با امكانات كمي در آنجا زندگي مي كنند.

رئيس دانشگاه صنعتي شريف ادامه داد: سابقه انتقال دانشگاه ها به خارج از شهر ناموفق بوده است و استاد و كارمند حاضر نمي شود در دماوند، تفرش يا .. زندگي كند.

دانشگاه تهران

طرح توسعه دانشگاه تهران از 10 سال گذشته آغاز شده است                                               

دكتر "محمد حسين اميد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" توسعه دانشگاه تهران را در 5 شهر كشور ذكر كرد و گفت: كرج، قم، پاكدشت و رضوان شهر از جمله شهرهايي هستند كه توسعه دانشگاه تهران در آنها برنامه ريزي شده است. همچنين دانشكده مهندسي در فومن در حال راه اندازي و توسعه است. پرديس بين المللي دانشگاه نيز در كيش در همه رشته هاي دانشگاه داير مي شود و اكنون در مرحله تنظيم توافق نامه است. بدين صورت توسعه دانشگاه در نقاط مختلف كشور صورت مي گيرد.

وي به توسعه پرديس مركزي دانشگاه و خريد ساختمان هاي اطراف آن اشاره كرد و گفت: دانشگاه تهران به عنوان ميراث فرهنگي شناخته شده، يك نماد ملي است و سمبل دانشگاه در ايران شناخته مي شود و به فرموده مقام معظم رهبري نماد آموزش عالي كشور به شمار مي آيد. بنابراين بايد ساماندهي شود و آبرومند باشد. اين طرح با نام طرح ساماندهي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران از 10 سال گذشته آغاز شده و به تصويب دولت رسيده است و اكنون اجراي آن به سرعت پيش مي رود.

30 درصد اعتبار صرف خريداري املاك در محدوده طرح شده است

معاون اداري و مالي دانشگاه تهران در خصوص تأمين اعتبار اين طرح گفت: در سال گذشته بودجه اي معادل 160 ميليارد تومان به وسيله وام از يك بانك بين المللي و بازپرداخت آن توسط دولت جهت اجراي طرح ساماندهي به اين دانشگاه تعلق گرفته است. اين بودجه در اواخر تابستان سال گذشته تحقق پيدا كرد و در نيمه دوم سال گذشته وام به دست دانشگاه رسيد. دانشگاه نيز از آن تاريخ كار خود را دنبال مي كند و تا اين زمان 30 درصد اعتبار صرف خريداري املاك در محدوده طرح شده است.

فاز اول به زودي به اتمام مي رسد

وي يادآور شد: طرح ساماندهي پرديس مركزي دانشگاه تهران در سه فاز پيش بيني شده است. فاز اول حد فاصل خيابان پورسينا و بلوار كشاورز، فاز دوم  حد فاصل 16 آذر و كارگر و فاز سوم حد فاصل خيابان هاي قدس و وصال مي شود. اكنون در فاز اول بيش از  95 درصد خريداري شده و به زودي به اتمام مي رسد. فاز 2 بيش از 30 درصد و فاز 3 نيز نزديك به 30 درصد از آن به اتمام رسيده است.

با موافقت شهردار تهران به زودي خيابان پور سينا به دانشگاه تهران ملحق مي شود

وي با بيان اين كه يكي از همكاران ما در اين پروژه شهرداري است افزود: شهردار منطقه 6 بخشي از ساختمان هاي داخل طرح را براي دانشگاه تهران خريداري كرده است. واحدهايي كه براي دانشگاه تهران خريداري شده به زودي در اختيار دانشگاه تهران قرار مي گيرد. همچنين با موافقت شهردار تهران به زودي خيابان پور سينا به دانشگاه تهران ملحق شده و ابتدا و انتهاي پورسينا بسته مي شود و دانشگاه تهران از انقلاب تا بلوار كشاورز امتداد مي يابد.

دكتر "اميد" در خصوص برآوردهاي مالي جهت اتمام كل طرح ساماندهي پرديس مركزي دانشگاه تهران گفت: برآوردهاي  فعلي به دليل قدمت 10 ساله طرح به روز نيست و اكنون مشاور طرح در حال فعاليت جهت ارائه برآورد دقيق است. ساخت و ساز در مر حله بعدي قرار دارد و اين مبلغ تنها جهت خريداري مصرف مي شود.

وي ادامه داد: خريدهايي كه در 6 ماه گذشته صورت گرفته معادل فعاليت دانشگاه در سال هاي قبل است. در صورتي كه بتوانيم سال آينده معادل وامي كه امسال دريافت كرديم، اعتبار داشته باشيم، كار خريد زمين هاي  اطراف در سه فاز تا پايان سال آينده به اتمام مي رسد.

معاون اداري و مالي دانشگاه تهران در مورد علل اجرا كردن طرح ساماندهي تهران در سال هاي قبل گفت: در مقطعي از زمان، دانشگاه تهران با توسعه شديدي در تحصيلات تكميلي مواجه شد و جمعيت رو به فزوني رفت. از اين رو بحث بيرون رفتن از شهر و ساماندهي آن در محل فعلي پيشنهاد شد كه دومين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت. همچنين در آن زمان ايجاد كريدور فرهنگي ميان دانشگاه اميركبير و دانشگاه تهران نيز مطرح بوده است.

وي با تأكيد بر اين كه دانشگاه مصصم به اتمام اين طرح است افزود: تمامي دولت ها نسبت به دانشگاه تهران و اين طرح نظر مثبت داشته اند و  بنا براين با كمك دولت، دانشگاه اين طرح را به اتمام مي رساند.

دانشگاه علامه طباطبايي

سنگ اندازي در اجراي طرح تجميع دانشگاه علامه

دكتر "قادر پريز" - مدير كل اداري دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر به بيان مشكلات اين دانشگاه در طرح تجميعي كه در هيات دولت نيز به تصويب رسيده پرداخت و گفت: طرح تجميع دانشگاه علامه طباطبايي چندين سال پيش توسط هيات دولت تصويب شد و در ابتدا تجميع اين طرح در كرج و جاده قم مورد بحث بود. طي مذاكره و بررسي هاي انجام شده با دانشگاه تربيت معلم اين دانشگاه به كرج منتقل شد و طرح تجميع دانشگاه علامه به محل دهكده المپيك كه به دانشگاه تربيت معلم تعلق داشت انتقال يافت.

وي اظهار داشت: سه ساختمان فعلي اين دانشگاه در دهكده المپيك كه شامل ساختمان مركزي، دانشكده حقوق و علوم سياسي و دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي است ساختمان هاي دانشگاه تربيت معلم بوده اند كه به هيچ وجه كاربري آموزشي نداشتند. اكنون دانشگاه با ترميم و بازسازي اين ساختمان ها را تبديل به ساختمان هاي آموزشي كرده است.

مدير كل امور اداري دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين كه اكنون دانشكده حقوق و روانشناسي در دهكده المپيك مستقر شده اند گفت: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي در حال انتقال به دهكده است و دانشگاه فعاليت هاي آموزش خود را دراين مكان از 15 شهريور آغاز مي كند.

احساس مالكيت دانشگاه شريف نسبت به 40 درصد زمين هاي دانشگاه علامه

وي اضافه كرد: زمين اختصاص داده شده به دانشگاه علامه در ابتدا 100 هكتار برآورد شده بود اما اكنون دانشگاه با معارضين بسياري در زمينه اختصاص زمين مواجه شده است. دانشگاه صنعتي شريف در حدود 36 تا 40 هكتار از اين زمين را متعلق به خود مي داند و از سوي ديگر بزرگراه همت نيز چند هكتار از زمين را به خود اختصاص داده است.

23 هكتار زمين هاي دانشگاه علامه كاربري آموزشي ندارد

"پريز" ادامه داد: همچنين بزرگراه تهران - شمال نيز از وسط زمين گذشته است به طوريكه 23 هكتار از زمين دانشگاه علامه در شمال بزرگراه و در معرض دكل هاي برق فشار قوي قرار گرفته است و ايجاد فضايي با كاربري آموزشي در اين محيط  مشكلات مالي و اجرايي بسياري مواجه است. البته دانشگاه جهت حل اين مشكل و تبديل آن به فضاي آموزشي اقدامات لازم را در دستور كار دارد.

مدير امور اداري دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: در اطراف زمين اختصاص داده شده به دانشگاه علامه تعاوني مسكني وجود دارد كه به چند موسسه تعلق دارد و سازمان آب نيز طي صورت جلسه اي بخشي از آن را از شهرداري تحويل گرفته است.

وي پروژه تجميع دانشگاه علامه را نيازمند عزم ملي دانست و گفت: دانشگاه با سنگ اندازي هاي بسياري در زمينه اجراي سريع اين طرح مواجه است و بزرگراه تهران - شمال درگيري هاي زيادي را به وجود آورده و با تصميم ايجاد تأسيسات در اين مكان، دانشگاه را با چالش رو به رو كرده است. تغييرات صورت گرفته در بزرگراه همت و آزاد راه تهران شمال از قبيل ايجاد تأسيسات در آزاد راه مشكلات فعلي را براي دانشگاه بيشتر كرده است. اين تغييرات قبل از تصويب طرح جامع دانشگاه در دهكده المپيك مطرح نبوده است.

پريز گفت: با تمام اين اوصاف دانشگاه علامه با احتساب زمين هايي كه آزاد راه تهران شمال گرفته است، داراي 5/23 هكتار زمين دارد كه براي اجراي طرح تجميع بزرگترين دانشگاه علوم انساني اصلا كافي نيست.

مشكلات موجود اجراي كامل طرح تجميع را غير ممكن مي سازد

وي اظهار داشت: دانشگاه با ادامه اين مشكلات نمي تواند به طور كامل طرح تجميع را انجام دهد و با انتقال تنها چند دانشكده به محل دهكده المپيك و باقي ماندن بقيه دانشكده ها و ساختمان هاي مربوط به دانشگاه در سطح شهر مشكلات چند برابر مي شود.

مدير كل امور اداري دانشگاه علامه در خصوص تأمين اعتبار اين طرح گفت: اعتبارات فايننس و فروش زمين ها و ساختمان هاي دانشگاه در درون شهر تأمين مي شود. البته دانشگاه بخشي از ساخت و ساز را از صرفه جويي هاي بودجه سال گذشته انجام داده است.

بودجه اختصاصي به دانشگاه علامه به عنوان دانشگاه بزرگ علوم انساني غير واقعي است

وي بودجه اختصاص يافته به دانشگاه را نسبت به فعاليت اين دانشگاه به عنوان دانشگاه بزرگ علوم انساني غير واقعي دانست و اضافه كرد: در صورتي كه تمامي اعتبارات لازم جهت طرح تجميع به دانشگاه اختصاص يابد و دانشگاه با مشكلات زمين نيز مواجه نباشد طرح تجميع دانشگاه علامه ظرف كمتر از 5 سال انجام مي شود.

مدير كل امور اداري دانشگاه علامه طباطبايي با تأكيد بر اينكه دانشگاه به هر شكلي تصميم راسخ در تجميع دانشكده ها دارد افزود: عليرغم مشكلات به وجود آمده دانشگاه از نظر اجرايي مشكلي ندارد و با رفع اين موانع تصميم جدي در تجميع تمامي دانشكده ها دردهكده المپيك دارد. 

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

دلايل عدم اجراي طرح توسعه دانشگاه خواجه نصير

دكتر "علي خاكي صديق" - رئيس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي- در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر در خصوص طرح تجميع دانشگاه خواجه نصير گفت: طرح تمجيع دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي از چندين سال پيش مطرح بوده اما در هر دوره با مشكلات خاصي مواجه بوده است. اما در دوره جديد وزير علوم توجه ويژه اي به طرح تجمع داشته است.

وي اظهار داشت: در حال حاضر طرح تجميع دانشگاه خواجه نصير طي مذاكرات با سازمان مديريت و برنامه ريزي در دستور كار جدي قرار گرفته و سازمان مديريت 4 ميليارد تومان اعتبار را جهت پيش پرداخت خريد زمين به دانشگاه متقبل شده است كه در صورت اعلام زمين به سازمان بقيه اعتبار نيز ظرف سال آينده توسط اين سازمان در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد.

رئيس دانشگاه خواجه نصير طوسي گفت: طرح تجميع دانشگاه به دليل اصرار بر ماندن در داخل شهر تهران، تا كنون اجرا نشده است. در حال حاضر نيز چندين گزينه زمين در داخل شهر در دست بررسي است و تا دو ماه آينده بايد زمين انتخاب شده را به سازمان مديريت اعلام كنيم.

وي وسعت زمين هاي فعلي دانشكده ها و خوابگاه هاي دانشگاه خواجه نصير را 10 هكتار ذكر كرد و ادامه داد: طبق برآوردهاي صورت گرفته دانشگاه به 20 هكتار زمين نياز دارد و ترجيح مي دهد اين زمين در نيمه شمالي شهر تهران از شرق به غرب باشد. 

 نياز به 70 تا 80 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرح توسعه

خاكي صديق اضافه كرد: دانشگاه خواجه نصير پيش بيني مي كند براي ساخت يك دانشگاه به 70 تا 80 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

وي در خصوص تأمين اعتبار ساخت و ساز در زمين جديد دانشگاه گفت: دانشگاه پيش بيني مي كند بتواند با فروش 7 دانشكده موجود، هزينه ساخت و ساز را در زمين جديد تأمين كند.

رئيس دانشگاه خواجه نصير با اشاره به تجميع خوابگاه هاي دانشگاه افزود: تجميع خوابگاه ها با توجه به زمين خريداري شده مورد بررسي قرار مي گيرد و در مرحله بعد قرار دارد. ممكن است بتوان خوابگاه ها را نيز در محل دانشگاه يا در منطقه اي نزديك محل دانشگاه تجمع كرد.

وي گفت: در صورتي كه دانشگاه نتواند تا چند ماه آينده زميني را در تهران انتخاب و اعلام كند، بايد به گزينه هاي ديگري مثل تجمع در نقاط يك منطقه در شهر تهران، ماندن در وضعيت فعلي و تجميع در حومه يا خارج از شهر تهران پرداخت. اين موارد در هيات امنا و شوراي دانشگاه مورد بررسي قرار مي گيرد.  

دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه علم و صنعت در پرديس مركزي تهران توسعه اي نخواهد داشت

 دكتر "محسن علي شايانفر" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر در خصوص طرح توسعه دانشگاه علم و صنعت افزود: بحث توسعه دانشگاه علم و صنعت در دماوند برنامه ريزي شده است. بر اساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي دانشگاه علم و صنعت مجاز است، تمامي برنامه هاي خود در پرديس مركزي تهران را در واحد دماوند دانشگاه نيز داشته باشد.

وي اظهار داشت: همچنين حسب مصوبه آخرين جلسه هيات امناي دانشگاه در تاريخ 25 ارديبهشت سال جاري با تأكيد رياست جمهوري، بحث عمده اي از فعاليت هاي دانشگاه در مقطه ليسانس به دماوند منتقل مي شود. در برخي رشته هاي دوره ليسانس كه امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي ضروري است، امكان انتقال به دماوند در حال حاضر وجود ندارد.

معاون ادراي و پشتيباني دانشگاه علم و صنعت گفت: راه اندازي برخي رشته ها در دماوند با مشكل رو به رو است اما هدف نهايي اين است كه حتي الامكان دوره هاي ليسانس به دماوند منتقل شده و پرديس مركزي دانشگاه تنها در دوره هاي تحصيلات تكميلي فعاليت كند.

وي اظهار داشت: در حال حاضر مشاوري در زمينه طرح توسعه دانشگاه علم و صنعت در دماوند بررسي هاي لازم را انجام مي دهد و مطالعات اوليه فاز يك و دو كارهاي عمراني انجام مي شود تا دانشگاه برآورد دقيقي از بودجه و امكانات مورد نياز در دماوند به عمل آورد.

دكتر شايانفر با بيان اينكه وسعت زمين دانشگاه علم و صنعت در دماوند 82 هكتار است گفت: دانشگاه به طور تقريبي هزينه هاي ساخت و ساز و توسعه را در اين فضا در حدود 500 ميليارد تومان از محل منابع عمومي برآورد كرده است.

وي هزينه خريد زمين در دماوند را از محل درآمدهاي اختصاصي ذكر كرد و افزود: اين وسعت زمين براي اهداف دانشگاه كافي نيست و دانشگاه در نظر دارد در اين فضا 30 هزار دانشجو را تربيت كند و همچنين خوابگاه هاي دانشجويي مقاطع ليسانس را نيز به آنجا منتقل كند.

معاون اداري و پشتيباني دانشگاه علم و صنعت گفت: دانشگاه در پرديس مركزي واقع در تهران توسعه اي نخواهد داشت و با توجه به قدمت ساختمان ها تنها به بهسازي و ترميم مي پردازد.

کد خبر 352342

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha