۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۲۴

/ گزارشي از فعاليت انجمن هاي معتمدين محلات /

مشكلات محله هاي تهران زير ذره بين شوراياران / مشاركت مردم با مديريت شهري از حالت تشريفاتي خارج مي شود

مشكلات محله هاي تهران زير ذره بين شوراياران / مشاركت مردم با مديريت شهري از حالت تشريفاتي خارج مي شود

تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا به عنوان مردمي ترين بخش حاكميت كه در دور نخست به ويژه در تهران به ميدان نزاع و درگيري هاي سياسي تبديل شده بود ، با عملكرد هوشمندانه شوراي دور دوم پايتخت و عزم جدي اعضا در پرهيز از هر گونه فعاليت سياسي و توجه به توسعه و عمران شهر ، تنش هاي دور نخست را از ياد برد. ثمره اين عملكرد ، روي كار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم بوده است اما شوراي دور دوم به اين هم رضايت نداد و در حال پرورش فرزند جديدي به نام شوراياران براي نسل آينده است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، جرقه احياي انجمن هاي معتمدين محلات (شوراياري ها) براي نخستين بار در شوراي دوم زده شد و گا‌م‌هاي اوليه سازماندهي اين انجمن ‌ها در سال جاري برداشته شد تا در آينده نه چندان دور به بازوي قدرتمند شوراي شهر و شهرداري تهران تبديل شود.

7400 چشم در جستجوي معضلات محلات تهران...

در دوره اول انتخابات شوراياري ها ، انجمن معتمدان محلات در 78 محله تشكيل شد اما امسال طي دو مرحله در 400 محله انتخابات برگزار شد و به رغم اينكه صدا و سيما و برخي مسئولان استقبال خوبي از شوراياري ها نكردند ، از بين 14 هزار كانديداي اين دوره ، 3700 نماينده براي محلات تهران انتخاب شدند. يعني در هر محله 10 نفر به عنوان اعضاي انجمن پذيرفته شدند كه 7 نفر به عنوان اعضاي اصلي و 3 نفر به عنوان اعضاي علي البدل هستند.

عدم سوء پيشينه ، حداقل 6 ماه سكونت در محله ، سواد خواندن و نوشتن با حداقل 25 سال سن ، شرايط ثبت‌ نام براي حضور در انتخابات شوراياري ها بوده است كه البته در مورد ملاك سواد خواندن انتقاداتي مطرح شده است كه يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به اين انتقادات مي گويد: حداقل سواد (خواندن و نوشتن) جزء معيارهاي حضور در شوراي شهر نيز محسوب مي شود ، بنابراين براي شوراياري ها نمي‌ توان سطح سواد بالاتري در نظر گرفت.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 40 درصد اعضاي فعال در شوراياري ها داراي مدرك ليسانس به بالا هستند ، افزود: معتمد بودن در محله تنها به ميزان تحصيلات بر نمي ‌گردد ، مردم را بايد مثل خود مردم ديد. ضمن آنكه ماهيت كارهاي شوراياري ها مردمي و مربوط به مسايل شهري است ، به همين دليل در فرايند تصميم‌ گيري مديريت شهر و محل مي ‌توانند تاثيرگذار باشند. 

فلسفه تشكيل شوراياري ها...

مشاركت هاي اجتماعي مردمي ، استفاده از قابليت ها و توانايي هاي شهروندان در ساماندهي امور شهر، افزايش توان مديريت شهري در اجراي پروژه ها و طرح ها، احصاء مشكلات و چالش هاي واقعي شهروندان و ساكنان هر محله و تعامل با حوزه هاي دولتي و عمومي از مهم ترين اهداف تشكيل شوراياري ها است.

به اعتقاد رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران ، انجمن شوراياري هاي محلات ، فرصت حضور شهروندان در مديريت كلانشهري مانند تهران را فراهم مي كند تا شهروندان بتوانند مطالبات خود را از مديران منتخب شان پيگيري كنند.

رسول خادم مي افزايد: مديران شهر بايد امكان حضور فعال مردم در تمام ابعاد جامعه را فراهم كنند و در 20 سال آينده تهران با نظام اجتماعي‌ مواجه مي‌شود كه مديران و مردم در كنار يكديگر بوده و همه كارها با مشاركت مردم انجام مي شود و اگر مردم حضور فعالي براي رفع مشكلات شهر خود نداشته باشند ، مديران نيز به تنهايي قادر به انجام مطلوب وظايف خود نيستند. 

به اعتقاد پايه گذاران و حاميان اين طرح ، اگر مردم در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها مشاركت داده شوند با توجه به محدود بودن امكانات  و منابع مالي، مردم خودشان بهتر مي توانند اولويت ها را مشخص كنند.

البته قرار نيست كه شوراياري ها وظايف مجموعه حاكميت را بر دوش بكشند، بلكه بايد كارهاي مردمي مربوط به خودشان را انجام دهند و بهترين راه انتقال مشكلات و خواسته هاي مردم به مديريت شهري و دستگاه ها نيز شوراياريها هستند كه تاكنون اين حلقه مفقوده بوده است.

از ديگر مزاياي فعاليت انجمن معتمدان محلات اين است كه اگر مردم در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها مشاركت دهيم با توجه به كمبود منابع مالي و امكانات محدود كه براي اجراي طرح ها و پروژه ها سازمان ها با آن مواجه هستند، بايد اولويت بندي شود لذا مردم خود بهتر مي توانند اين اولويت ها را مشخص كنند.

مشاركت مردمي در چنين انجمن هايي تجربه اي جهاني است و از آنجا كه شناسايي مشكلات مردم و انتقال آن به مديران شهري و نظارت بر عملكرد مديران از اهداف عمده احياي شوراياري ها محسوب مي شود ، به طور قطع مشاركت نيز شكل واقعي خواهد يافت.

شهردار تهران با تاكيد بر اينكه بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده ، تمامي فعاليت هاي شهرداري هاي مناطق از اين پس تحت نظارت انجمن هاي معتمدين محلات قرار مي گيرد ادامه مي دهد: نوع حضور مردم در مشاركت هاي اجتماعي بايد از جنبه تشريفاتي ، تزئيني و مقطعي خارج و تبديل به حضوري كاملا موثر گردد زيرا به كارگيري حضور مقطعي مردم در مشاركت هاي اجتماعي  نشان  از ضعف مديريت و يا ناكارآمدي مديران اين چنيني دارد.

دكتر محمد باقر قاليباف مي افزايد: در قانون اساسي همواره بر مشاركت عمومي مردم در اداره كشور تاكيد شده است و از همين رو بر پايه فرموده امام خميني (ره) و به دور از هر تعارفي موظف به قبول اصل مهم اعتماد به مردم هستيم.

شهردار تهران ، فعاليت هاي شوراياري ها را به عنوان اعمالي بدون انتظار چشم داشت برشمرد و مي گويد: به دليل تجربيات مديريتي توصيه مي كنم فعاليت هاي شوراياري ها در نقش هاي نظارتي به دور از هرگونه سوء نيتي از حالت هاي مچ گيرانه خارج شده و شكلي كاملا مثبت به خود بگيرد.

وي خاطر نشان مي كند: اعضاي انجمن شوراياري محلات بايد از دولتي و تشكيلاتي شدن فاصله گرفته و به دور از انديشه عقل كل بودن از اضافه شدن بوروكراسي ها جلوگيري به عمل آورند.

واگذاري مديريت برخي امور به معتمدين محلات...

رئيس كميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي شهر تهران با تاكيد بر واگذاري مسئوليت هاي دستگاه هاي اجرايي به شوراياري ها ، مي افزايد: انجمن معتمدان محلات علاوه بر سازمان تاكسيراني بر پليس محله ، بودجه هاي اوقات فراغت محلات ، خدمات ميادين ميوه و تره بار ، ساماندهي نحوه جمع آوري زباله ها و... نيز نظارت خواهند كرد.

رسول خادم ، هدف از نظارت شوراياري ها بر دستگاه هاي اجرايي را مچ گيري از اين دستگاه ها ندانسته و اظهار اميدواري مي كند با گذشت زمان انجام كارها سرعت بيشتري به خود بگيرد.

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران در اين زمينه مي گويد: به دنبال نظارت انجمن معتمدان محلات بر نرخ مصوب كرايه تاكسي ها ، تمامي شبكه هاي تاكسيراني تهران از لحاظ تعيين نرخ، محل هاي تجمع مسافرو... تحت نظارت شوراياري ها قرار مي گيرد.

حسين تيموري كرماني مي افزايد: با توجه به كمبود تعداد گشت هاي جمع آوري اطلاعات تاكسيراني،  نظارت انجمن هاي معتمدان محله بر اين امور، براي شهروندان خدمات  پررنگي را به دنبال دارد.

وي همچنين از راه اندازي شبكه هاي اطلاع رساني اينترتي سازمان تاكسيراني خبر داد و اظهار اميدوراي كرد كه در سال آينده و با مشاركت 370 نماينده از انجمن معتمدين محلات ، نرخ هاي مناسب تري به تصويب برسند.

شهردار تهران نيز با اشاره به اينكه سهم هر يك از محلات شهر تهران از بودجه شهرداري در بحث اوقات فراغت جوانان 5 ميليون تومان است ادامه مي دهد: شهرداري تهران با همكاري شوراياري ها در تابستان امسال برنامه هاي متنوع فرهنگي ، اجتماعي و تفريحي  براي جوانان در حوزه اوقات فراغت پيش بيني كرده است .

دكتر قاليباف مي افزايد: اگر چه سهم هر يك از محلات 5 ميليون تومان پيش بيني شده است اما اميدواريم با همكاري انجمن معتمدين محلات و با استفاده از ظرفيت هاي موجود درهر محله ، به اندازه 50 ميليون تومان در محلات فعاليت صورت پذيرد.

بنابراين گزارش ، انجمن معتمدين محلات (شوراياري ها) را به تعبيري مي توان شبيه ريشه هاي درخت جواني توصيف كرد كه با نفوذ در عمق زمين و محكم كردن جايگاه خود از تنه اصلي درخت كه همان شوراي شهر و شاخ و برگ هايش كه شهرداري باشد ، در برابر بادها و ناملايمات حفاظت كرده و از سوي ديگر با يك هماهنگي و انسجام كاري به تنومند شدن اين درخت 8 ساله كه يكي از مردمي ترين اركان حاكميت لقب گرفته ، كمك كرده و روزي خواهد رسيد كه تمامي شهروندان تهراني در سايه برگ هاي آن با آرامش و راحتي زندگي كرده و از ميوه هاي شيرين آن كه همانا داشتن شهري آباد و توسعه يافته است ، بهره مند مي شود و آن روز به معناي واقعي كلمه تحقق شعار شهروند سالم ، محله سالم و شهر سالم در پرتو ارزش هاي اسلامي را شاهد خواهيم بود. 

کد خبر 360311

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha