رئیس سازمان فضایی در گفتگو با مهر:

افزایش ۲ برابری بودجه فضایی/صنعتی شدن ماهواره ها در مدار لئو

افزایش ۲ برابری بودجه فضایی/صنعتی شدن ماهواره ها در مدار لئو

رئیس سازمان فضایی ایران از افزایش حدود ۲ برابری بودجه بخش فضایی کشور خبر داد و گفت: سال آینده موضوع صنعتی سازی حضور ماهواره های ایرانی در مدار پایین زمین (لئو) در دستور کار قرار دارد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ در بخش فضا گفت: برای تحقق اعتبار سال ۹۹ در حوزه فضا، ۳ تکلیف در راستای تکالیف برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته که شامل توسعه فناوری بومی، تامین ماهواره عملیاتی و توسعه خدمات نوین فضایی می شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات سال ۹۹ در لایحه بودجه با توجه به تحقق این ۳ هدف، پیش بینی شده است، گفت: این برنامه ریزی براساس برنامه ها و پروژه هایی که از قبل شروع شده و نیز برای تکمیل آنها در سال ۹۹ صورت گرفته است.

رشد ۲ برابری بودجه بخش فضا

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد آخرین وضعیت این اهداف گفت: علاوه بر تامین ماهواره عملیاتی، صنعتی کردن ماهواره ها در مدار لئو نیز در دستور کار قرار دارد که این موضوع در راستای توسعه فناوری بومی صورت می گیرد.

براری ادامه داد: ما در بخش توسعه ماهواره های در مدار پایین زمین (لئو) از مرحله تحقیق و توسعه در حال گذر هستیم و بخش عمده ای از فعالیتهای تحقیق و توسعه مان انجام شده است. براین اساس برنامه پیش بینی شده برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز این است که فناوری بومی ماهواره، در مدار لئو تثبیت و صنعتی شود و از وادی تحقیقات گذر کنیم.

وی با اشاره به اینکه این برنامه در لایحه بودجه برای دو سال آینده دیده شده است، افزود: بودجه پیش فرض سال ۱۴۰۰ نیز در جداول لایحه بودجه آمده است اما تنها اعتبارات بودجه سال ۹۹ مصوب می شود.

رئیس سازمان فضایی ایران، کل بودجه بخش فضایی کشور را ۶۰۱ میلیارد تومان عنوان کرد که از محل درآمدهای وزارت ارتباطات و چند ردیف دیگر مربوط به پژوهشگاه فضایی و ردیف متفرقه سازمان فضایی ایران در سال ۹۹ تخصیص می یابد و گفت: با توجه به ردیف های بودجه که برای سازمان فضایی ایران در نظر گرفته شده است، پیشنهاد بودجه سال ۹۹ نسبت به مصوب سال ۹۸ رشدی حدود ۲ برابر (۱.۹) را نشان می دهد.

صنعتی سازی ماهواره های در مدار لئو

وی خاطرنشان کرد: اعتباری که برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیش بینی شده است، جوابگوی اهداف کلان سازمان فضایی است و ما امیدواریم این بودجه در صورت تصویب، تثبیت فناوری فضایی و صنعتی سازی ماهواره های در مدار لئو را پوشش دهد.

براری توضیح داد: ما اگر بخواهیم برای محصول ماهواره، چرخه عمر درنظر بگیریم، این چرخه از مراحل اولیه که توسعه فناوری، تحقیقات، تست و ساخت نمونه است، شروع می شود و در نهایت این فناوری در مراحل پایین خود تثبیت شده و به یک محصول قابل اعتماد، اتکا و عملیاتی تبدیل می شود و اگر نیاز باشد می توان به تعداد و تیراژ از آن تولید کرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در دنیا نیز این روال وجود دارد. به نحوی که طی چندین سال برای یک محصول تحقیقات انجام می دهند و زمانی که این فناوری تثبیت و صحه گذاری شد، به عنوان یک محصول عملیاتی درنظر گرفته می شود و می توان با آن به عنوان یک محصول صنعتی برخورد کرد؛ ما نیز در ایران در بحث ماهواره های سنجشی و مخابراتی که در مدار پایین قرار دارند، به آن نقطه از صنعتی سازی می رسیم و پرونده تحقیقات و توسعه فناوری را کامل می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در بخش تامین ماهواره های عملیاتی نیز در سال ۹۹، طبق تکالیف برنامه ششم توسعه و با استفاده از ظرفیتهای خارج از کشور، تامین یکی از ۲ ماهواره عملیاتی در دست تکلیف را در سال آینده محقق می کنیم.

براری با بیان اینکه بودجه ای که برای بخش فضایی در سال ۹۹ پیش بینی شده است این دو حوزه را در برمی گیرد و کامل پوشش می دهد، افزود: در بحث توسعه خدمات فضایی نیز پیش بینی شده که طبق برنامه ششم، ۱۵ سامانه ارائه خدمات نوین فضایی راه اندازی و در اختیار دستگاههای بهره بردار داده های فضایی قرار گیرد.

وی گفت: در این زمینه با توجه به محدودیت های اعتباری سالهای اول برنامه، از اهدافمان عقب تر هستیم و با این وجود پیش می کنیم که در سال ۹۹ حدود ۳ تا ۴ سامانه را محقق و تحویل دستگاههای بهره بردار دهیم. از جمله این سامانه ها می توان به سامانه پایش محصولات کشاورزی با استفاده از داده های فضایی اشاره کرد.

ساخت ماهواره در سال ۹۹ نیز دنبال می شود

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد وضعیت پرتاب ماهواره ها در سال ۹۹ نیز گفت: در سرفضل توسعه فناوری بومی برای سال آینده، یکی از ارکان اصلی بحث پرتاب ماهواره است و برنامه ما نیز در این خصوص مشخص است و بسته به میزان پیشرفت پروژه ها و توافقاتی که انجام می شود، آن برنامه را اعلام می کنیم.

وی اضافه کرد: اتمام ساخت ۳ ماهواره بومی را در برنامه سال ۹۸ داشتیم که انشالله با توجه به روند پیشرفت کار، اتمام آنها نیز محقق و آماده پرتاب خواهند بود. اما زمان بندی پرتاب آنها، تابع برنامه ریزی کلان کشور انجام می شود. برای سال ۹۹ نیز پیشنهادمان را برای ساخت ماهواره ارائه داده ایم که در صورتی که نهایی شود، آن را اعلام می کنیم.

نحوه هزینه کرد بودجه بخش فضایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ در جدول شماره یک مصارف دستگاههای اجرایی، برای سازمان فضایی ایران، ۲۶۱ هزار و ۹۸۸ میلیون ریال اعتبار هزینه ای در نظر گرفته شده است که این سازمان باید آن را در تامین و توسعه زیرساختها، خدمات، کاربردهای و مدیریت بخش فضایی با ارائه ۱۵ خدمت نوین فضایی مصرف کند.

در همین حال این سازمان برای تهیه و ارائه اسناد و گزارش های مدیریتی و توسعه فعالیتهای فضایی کشور مبلغ ۱۰۴ هزار میلیون ریال، برای راهبری و نظارت بر پروژه ها و توسعه کاربردها و خدمات فضایی کشور مبلغ ۸۴ هزار میلیون ریال، برای انجام مطالعات فنی، اقتصادی درجهت توسعه و ترویج کسب و کارهای فضایی مبلغ ۳۶ هزار میلیون ریال و برای ارائه خدمات فضایی ۳۶ هزار میلیون ریال بودجه دریافت می کند.

در جدول شماره ۲ برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای موضوع تامین و توسعه فناوری های نوین فضایی مبلغ ۳ میلیون و ۲۹ هزار و ۳۳۶ میلیون ریال بودجه پیش بینی شده است که این رقم در سال ۹۷ حدود یک میلیون و ۳۵۷ هزار و ۴۵۹ میلیون ریال بوده و مصوب سال ۹۸ نیز یک میلیون و ۵۴۴ هزار و ۷۳۹ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

در همین حال برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از این ردیف بودجه، مبلغ ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال است که در سال ۹۷ حدود ۷۳۰ هزار میلیون ریال و مصوب سال ۹۸ نیز مبلغ ۴ میلیون و ۸۷۶ هزار میلیون ریال بوده است.

از سوی دیگر، در جدول شماره ۷ مربوط به اعتبارات هزینه ای دستگاههای مجری نیز به پژوهشگاه فضایی ایران در ذیل سازمان فضایی ایران برای سال ۹۹ مبلغ ۵۱۶ هزار و ۲۴۰ میلیون ریال بودجه پیشنهاد شده است.

عملکرد هزینه ای این پژوهشگاه در سال ۹۷ مبلغ ۱۵۰ هزار و ۹۷۸ میلیون ریال و بودجه مصوب در سال ۹۸ آن مبلغ ۱۹۰ هزار میلیون ریال بوده است.

این درحالی است که از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز بودجه این پژوهشگاه در سال ۹۹ مبلغ ۸۸ هزار میلیون ریال براورد شده است که این رقم در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیون ریال و مصوب سال ۹۸ آن ۶۲ هزار میلیون ریال بوده است.

کد خبر 4796621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • captcha

  نظرات

  • IR ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
   0 0
   علت دو برابر شدن بودجه سازمان فضایی این هست که سال آینده می خوان برن از روسیه و چین ماهواره خارجی بخرن!