نتایج قطعی حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس یازدهم

سخنگوی ستاد انتخابات کشور، جزئیاتی از نتایج انتخابات مجلس یازدهم را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد جزئیات نتایج انتخابات مجلس صبح امروز (شنبه) در مورد نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: در استان آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه کلیبر، «حسین حاتمی» فرزند حمدلله از مجموع تعداد صحیح آرا ۵۷ هزار و ۵۸۵ رأی با کسب ۱۷ هزار و ۶۲۵ رأی راهی ساختمان بهارستان شد.

استان آذربایجان غربی

موسوی ادامه داد: در استان آذربایجان غربی حوزه انتخابیه مهاباد، «جلال محمود زاده» از ۵۰ هزار و ۵۴ رأی توانست ۱۹ هزار و ۳۰۳ رأی کسب کرده است و به عنوان منتخب مردم برگزیده شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به نتایج شمارش آرای حوزه انتخابیه بوکان در استان آذربایجان غربی، گفت: «انور حبیب زاده بوکانی» از مجموع آرای صحیح ۴۸ هزار و ۳۵۰ رأی با ۲۶ هزار و ۹۶۵ رأی به مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم راه یافت.

وی افزود: «یعقوب رضازاده» از حوزه انتخابیه سلماس در استان آذربایجان غربی از مجموع ۷۵ هزار و ۶۳ رأی با ۲۴ هزار و ۷۶۷ رأی منتخب، به بهارستان راه یافت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در استان آذربایجان غربی «محمد علی‌پور» حائز کسب آرا شدند و در حوزه میاندوآب نیز «مهدی عیسی‌زاده» حائز اکثریت آراء شد.

اردبیل

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: در استان اردبیل حوزه انتخابیه مشکین شهر، «محمود عباس زاده» از ۷۰ هزار و ۹۷۳ رأی، ۳۲ هزار و ۲۵۴ رأی را کسب کرده است و به مجلس یازدهم شورای اسلامی راه پیدا کرد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار در استان اردبیل، «عباس جهانگیرزاده» از مجموع تعداد آرای صحیح ۱۰۸ هزار و ۴۰۶ رای با ۲۴ هزار و ۷۷۲ رای منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

وی افزود: در حوزه انتخابیه گرمی در استان اردبیل، «ولی اسماعیلی» از مجموع تعداد آرای صحیح ۴۱ هزار و ۹۹۰ رای با میزان ۲۴ هزار و ۱۶۹ رای منتخب به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

اصفهان

موسوی ادامه داد: در استان اصفهان حوزه انتخابیه نائین، خوی و بیابانک خانم «الهام آزاد» توانسته است از ۲۶ هزار و ۳۱۹ رأی صحیح، ۸ هزار و ۵۷۰ رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان برگزیده مردم راهی ساختمان بهارستان شود.

وی در مورد استان اصفهان حوزه انتخابیه کاشان و آران بیدگل نیز گفت: «سیدجواد ساداتی نژاد» با کسب ۸۸ هزار و ۹۳۶ رأی از مجموع آرا ۱۱۹ هزار و ۹۲۸ رأی توانسته است به عنوان منتخب مردم راهی مجلس یازدهم شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد استان اصفهان حوزه انتخابیه خمینی شهر نیز اظهار داشت: «محمد تقی نقدعلی» از مجموع ۶۹ هزار و ۵۱۸ رأی توانسته است ۳۶ هزار و ۵۵ رأی کسب کند و از سوی مردم برگزیده شود.

موسوی در مورد استان اصفهان حوزه انتخابیه اردستان نیز گفت: از مجموع ۲۶ هزار و ۶۲۸ رأی، «سید صادق طباطبایی‌نژاد» توانسته است ۱۳ هزار و ۲۲۶ رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان منتخب مردم راهی بهارستان شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان در استان اصفهان، «سمیه محمودی» از تعداد آراء صحیح ۵۷ هزار و ۹۹۱ رای، با اکتساب ۲۰ هزار و ۵۴۲ رای به بهارستان راه یافت.

وی افزود: در حوزه انتخابیه لنجان در استان اصفهان «حسین رجایی ریزی» و «علی یوسف‌پور» به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کردند.

موسوی افزود: در حوزه انتخابیه مبارکه در استان اصفهان، «پروین صالحی مبارکه» از مجموع ۳۹ هزار و ۱۹۶ آرای صحیح با ۱۲ هزار و ۷۵ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

بوشهر

وی در مورد استان بوشهر حوزه انتخابیه دشتستان نیز اظهار داشت: «ابراهیم رضایی» از مجموع ۸۵ هزار و ۲۶۷ رأی توانسته است ۳۶ هزار و ۵۸۱ رأی را کسب کند و برگزیده مردم دشتستان در مجلس یازدهم شود.

موسوی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان استان بوشهر «غلامحسین کرمی» با اکتساب بیشترین آرا، منتخب مجلس یازدهم شورای اسلامی شد.

خراسان جنوبی

سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در مورد استان خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: «سلمان اسحاقی» در حوزه قائنات و زبرکوه، «مصطفی نخعی» در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه و «مجید نصیرانی» در حوزه انتخابیه فردوس، سرابان، طبس و بشرویه به عنوان برگزیده مردم راهی مجلس شورای اسلامی شدند.

وی افزود: در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف در استان خراسان جنوبی، «حسین خسروی اسفزار» از مجموع ۱۴۴ هزار و ۸۵۰ رای صحیح، با میزان ۷۲ هزار و ۸۷۲ رای وارد مجلس شورای اسلامی شد.

خوزستان

موسوی در مورد استان خوزستان حوزه انتخابیه شادگان نیز گفت: «مجید ناصری‌نژاد» از مجموع ۳۳ هزار و ۲۸ رای توانسته است ۱۲ هزار و ۵۵۵ رای را کسب کند و راهی مجلس یازدهم شورای اسلامی شود.

وی با اشاره به آرای شمارش شده حوزه انتخابیه شوش از استان خوزستان عنوان کرد: «محمد کعب عمیر» از مجموع آرای صحیح ۹۲ هزار و ۳۴۰ رای با اکتساب ۲۳ هزار و ۳۵۸ رای، نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به شمارش آرا حوزه انتخابیه خرمشهر در استان خوزستان گفت: «سید لفته احمدنژاد» حائز اکثریت آراء شده است.

وی افزود: در حوزه انتخابیه ایذه و باغملک در استان خوزستان، «عبدالله ایزدپناه» از مجموع آرای صحیح ۱۲۴ هزار و ۶۹۳ رأی با ۳۳ هزار و ۲۸۰ رأی به مجلس یازدهم راه یافت.

موسوی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه از استان خوزستان، «قاسم ساعدی» از ۷۶ هزار و ۲۴۷ رأی صحیح و با اکتساب ۱۹ هزار و ۵۸۹ رأی، به بهارستان راه یافت.

سمنان

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد استان سمنان نیز گفت: «اردشیر مطهری» از حوزه انتخابیه گرمسار وآرادان و «عباس گلرو» از حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه توانستند با کسب اکثریت آرا به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در حوزه انتخابیه دامغان از استان سمنان «علی اکبر علیزاده برمی» از مجموع آرای صحیح ۳۷ هزار و ۳۰ رای در مجموع با ۱۱ هزار و ۲۱ رای منتخب به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

مازندران

موسوی در مورد استان مازندران نیز گفت: در حوزه انتخابیه آمل «رضا حاجی‌پور» از مجموع ۱۱۱ هزار و ۱۱۹ رای، توانسته است ۵۷ هزار و ۹۵۱ رای کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدون کنار در استان مازندران «علی اصغر باقرزاده» به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت.

موسوی با اشاره به آراء شمارش شده در حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد در استان مازندران گفت: «سید شمس الدین حسینی» به عنوان منتخب مردم برگزیده شد.

استان مرکزی

موسوی در مورد استان مرکزی نیز گفت: «علیرضا سلیمی» با کسب ۱۰ هزار و ۲۷۱ رای از مجموع ۲۷ هزار و ۷۵۲ رای توانسته است به مجلس یازدهم شورای اسلامی راه پیدا کند.

وی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه شازند از استان مرکزی «محمود احمدی بی‌غش» از مجموع آرای ۵۰ هزار و ۹۸۴ رای صحیح با ۲۴ هزار و ۴۵۲ رای منتخب به مجلس شورای اسلامی یازدهم وارد شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان استان مرکزی «سینا کمال خوانی» حائز اکثریت آراء شد.

موسوی تصریح کرد: در حوزه انتخابیه خمین از استان مرکزی، «علیرضا نظری» از مجموع ۳۵ هزار و ۴۳۷ رأی صحیح و با اکتساب ۱۵ هزار و ۱۵۷ رأی، به بهارستان راه یافت.

همدان

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد استان همدان نیز افزود: «محمد مهدی مفتح» در حوزه انتخابی تویسرکان و «حسن لطفی» از حوزه انتخابیه رزن و درگزین و «کیومرث سرمدی واله» از حوزه انتخابیه اسدآباد توانستند اکثریت آرا را کسب کنند و به ساختمان بهارستان راه یابند.

کرمان

وی در مورد استان کرمان نیز اظهار داشت: «شهباز حسن پور بیگلری» از حوزه انتخابیه سیرجان بردسیر، «مصطفی رضا حسینی قطب آبادی» از حوزه انتخابیه شهر بابک، «عفت شریعتی کوهبنائی» از حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان و «حسین جلالی» از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار توانستند با کسب اکثریت آرا به عنوان برگزیده مردم در مجلس شورای اسلامی راه یابند.

وی بیان کرد: در حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب در استان کرمان «منصور شکراللهی» به بهارستان راه یافت.

چهارمحال و بختیاری

موسوی با اشاره به آرای شمارش شده در حوزه انتخابیه بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، «امیرقلی جعفری بروجنی» از تعداد آراء صحیح ۴۹ هزار و ۴۵۱ رای با اکتساب ۱۱ هزار و ۸۶۳ رای به مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم راه یافت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به آرای اخذ شده از حوزه انتخابیه شهرکرد، بُن و سامان از استان چهارمحال و بختیاری، گفت: «احمد راستینه هفشجانی» از مجموع آرای صحیح ۸۹ هزار و ۶۰۰ نفر، با تعداد ۳۵ هزار و ۸۷۹ رأی به بهارستان راه یافت.

خراسان رضوی

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در حوزه انتخابیه درگز از استان خراسان رضوی «حسن رزمیان مقدم» از مجموع ۳۲ هزار و ۸۷۰ رای صحیح با اکتساب ۹ هزار و ۱۸۴ رای، راهی بهارستان شد.

موسوی تصریح کرد: در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان از استان خراسان رضوی، «محمد صفایی دلویی» از مجموع آرای صحیح ۵۰ هزار و ۸۱۰ رای با اکتساب ۲۳ هزار و ۶۰۷ رای به مجلس دوره یازدهم راه یافت.

زنجان

موسوی افزود: در حوزه انتخابیه ماه‌نشان و ایجرود در استان زنجان «سیدمرتضی خاتمی» از مجموع آرای صحیح ۴۱ هزار و ۱۹۱ رای با ۱۷ هزار و ۷۶۳ رای منتخب به بهارستان راه یافت.

موسوی بیان کرد: در حوزه انتخابیه خدابنده در استان زنجان «سیدالبرز حسینی» به بهارستان راه یافت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به آرای حوزه انتخابیه ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در استان زنجان گفت: «حسن شجاعی علی‌آبادی» از مجموع آرای صحیح ۸۴ هزار و ۸۲۶ رأی صحیح و با اکتساب ۱۹ هزار و ۴۵۴ رأی منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی شد.

فارس

وی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه اقلید فارس، «مسلم صالحی» از مجموع آرای صحیح ۴۳ هزار و ۳۹۱ رای با ۱۴ هزار و ۵۸۰ رای منتخب راهی مجلس دوره یازدهم شد.

موسوی اضافه کرد: در حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش در استان فارس، «حسین حسین‌زاده» از مجموع آرای صحیح ۸۷ هزار و ۹۳۰ رأی و با اکتساب ۲۸ هزار و ۳۹۹ رأی راهی بهارستان شد.

کردستان

موسوی با اشاره به آرای حوزه انتخابه قروه و دهگلان استان کردستان تصریح کرد: «پرویز اوسطی» از مجموع آرای صحیح ۶۷ هزار و ۵۹ رای با میزان ۱۷ هزار و ۱۹۶ رای به مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم راه یافت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: حمدالله کریمی در حوزه انتخابیه بیجار در استان کردستان با ۶ هزار و ۸۴۷ رأی صحیح با علیرضا زندیان با تعداد آراء ۵ هزار و ۸۳۷ رأی از مجمع آراء صحیح ۳۷ هزار و ۲۸۴ رأی به مرحله دوم انتخابات رفتند.

گیلان

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ادامه با اشاره به آرای حوزه انتخابیه بندر انزلی از استان گیلان افزود: «احمد دنیامالی» از مجموع ۳۴ هزار و ۱۲۱ رای صحیح با میزان ۱۶ هزار و ۷۳۵ رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

موسوی با اشاره به آراء شمارش شده در حوزه انتخابیه آستارا استان گیلان تصریح کرد: «غلامرضا مرحبا» با کسب اکثریت آراء به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: در حوزا انتخابیه رودبار در استان گیلان «مهرداد گودرزورز چگینی» با اکتساب اکثریت آراء راهی بهارستان شد.

وی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه املش در استان گیلان «محمد صفری ملک میان» با کسب اکثریت آراء منتخب مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

یزد

موسوی یادآور شد: در حوزه انتخابیه اردکان استان یزد «محمدرضا دشتی اردکانی» از مجموع ۲۷ هزار و ۶۴۲ رای صحیح با میزان ۱۵ هزار و ۸۴۸ رای منتخب به بهارستان راه یافت.

موسوی با اشاره به آرای شمارش شده حوزه انتخابیه تفت و میبد یزد عنوان کرد: «سیدجلیل میرمحمد میبدی» از مجموع ۵۲ هزار و ۵۷۵ رای صحیح با ۲۰ هزار و ۲۸۶ رای راهی مجلس شورای اسلامی شد.

آذربایجان شرقی

وی افزود: در حوزه انتخابیه میانه در استان آذربایجان شرقی به دلیل اینکه دو کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد. «مهدی اسماعیلی» به مجلس راه یافت و آقایان «علی شامی» و «بهنام صفایی» به مرحله دوم راه یافتند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به آرای شمارش شده حوزه انتخابیه اهر و هریر در استان آذربایجان‌شرقی عنوان کرد: «احمد محرم‌زاده یخفروزان» از مجموع آرای صحیح ۷۲ هزار و ۹۹۹ رأی صحیح، با مجموع ۲۹ هزار و ۸۲۶ رأی، منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی شد.

البرز

موسوی بیان کرد: در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظر آباد و طالقان در استان البرز «علی حدادی» به مجلس شورای اسلامی یافت.

گلستان

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ادامه با اشاره به آرای شمارش شده در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر استان گلستان بیان کرد: «غلامعلی کوهساری» از مجموع ۸۳ هزار و ۷۶ رأی صحیح و با اکتساب ۳۸ هزار و ۶۱۵ رأی، منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی شد.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه علی‌آباد از استان گلستان، «رحمت‌الله نوروزی» از مجموع ۶۱ هزار و ۵۹۱ رأی صحیح و با به دست آوردن ۳۵ هزار و ۹۰۷ رأی، به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت.

ایلام

موسوی بیان کرد: در حوزه انتخابیه دهلران، دره‌شهر، آبدانان و بدره از استان ایلام، از مجمع آراء صحیح ۹۴ هزار و ۹۰ رأی، «بهزاد علیزاده» با ۱۸ هزار و ۵۰۵ رأی و «صادق کرمی» با ۱۶ هزار و ۳۷۲ رأی در مرحله دوم، با هم به رقابت می‌پردازند.

سیستان و بلوچستان

وی با اشاره به آرای حوزه انتخابیه سراوان، سیب، سوران و مهرستان در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: «ملک فاضلی» از مجموع آرای صحیح ۱۱۹ هزار و ۱۰۷ رأی با اکتساب ۴۳ هزار و ۵۳۰ رأی به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت.

اعلام نتایج اولیه تهران

سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور ظهر امروز (شنبه) با حضور در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه تجمیع نتایج آرا برای اعلام میزان مشارکت صورت نگرفته است، گفت: ۳۶ نفر نخست از کاندیداهای حوزه انتخابیه تهران مشخص شده‌اند.

وی افزود: مشارکت در ۲۰۸ حوزه انتخابیه با تجمیع نتایج شعب باید انجام شود که هنوز صورت جلسه نهایی نشده است بنابراین آمار دقیق از این حوزه‌ها به دست ما نرسیده است.

موسوی خاطرنشان کرد: می‌خواهیم هر چه سریع‌تر این تجمیع را انجام دهیم و میزان مشارکت را اعلام کنیم اگر پیشدستانه عددی را بگوییم امکان دارد با عدد نهایی مغایرتی داشته باشد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اعلام ۳۶ نامزد تهران به ترتیب تعداد آرا، گفت: این افراد به ترتیب شامل محمدباقر قالیباف، سیدمصطفی آقامیرسلیم، مرتضی آقاتهرانی، الیاس نادران، سیدمحسن ده نبی، سیدمحمود نبویان، محسن پیرهادی، احسان خاندوزی، ابوالفضل عمویی، فاطمه رهبر، اقبال شاکری، بیژن نوباوه وطن، مجتبی توانگر، روح الله ایزدخواه، احمد نادری، زهره الهیان، سیدنظام الدین موسوی، عبدالحسین روح الامینی، مهدی شریفیان، سیدرضا تقوی، مالک شریعتی نیاسر، سمیه رفیعی، سیدعلی یزدی خواه، علی خضریان، فاطمه قاسم پور، مجتبی رضاخواه، رضا تقی پور انوری، زهره سادات لاجوردی، غلامحسین رضوانی، عزت الله اکبری تالارپشتی، وحید یامین پور، حمید رسایی، علی جعفری، علیرضا محجوب، محمدصادق شهبازی و سهیلا جلودارزاده هستند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با آمار حوزه انتخابیه سمیرم عنوان کرد: «رحیم کریمی» با مجموع آراء ۵ هزار و ۹۵۹ رأی و «اصغر سلیمی» با تعداد رأی ۵ هزار و ۹۰۸ رأی از ۳۰ هزار و ۲۹۹ رأی صحیح، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

وی افزود: در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار از مجموع آراء صحیح ۳۹ هزار و ۴۰۶ رأی «سید مسعود خاتمی» با ۲۱ هزار و ۴۷۱ رأی به مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم راه یافت.

موسوی همچنین عنوان کرد: در حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، کرداول، مهران، ملک شاهی و سیروان از مجموع آراء صحیح با تعداد ۱۷۲ هزار و ۳۲۰ رأی، «علی اکبر بسطامی» با ۴۲ هزار و ۲۹۶ رأی با «سارا فلاحی» به تعداد رأی ۳۶ هزار و ۹۰۹ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: در حوزه انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه از مجموع آرا ۹۰ هزار و ۳۴۴ رأی، «موسی احمدی» با اکتساب ۳۸ هزار و ۹۹۸ رأی به مجلس بهارستان راه یافت.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه تربت حیدریه، مهولات و زاوه از مجموع آرا ۱۳۱ هزا رو ۶۲۷ رأی «محسن زنگنه» با ۵۶ هزار و ۷۰۶ رأی به یازدهمین مجلس شورای اسلامی راه یافت.

وی با اشاره به آراء شمارش شده در حوزه انتخابیه خواف و رشت خوار گفت: از مجموع آراء صحیح ۱۰۱ هزار و ۶۹۳ رأی «احمد اکبرپور» با ۶۳ هزا رو ۹۹۴ رأی منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی شد.

موسوی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه کاشمر، خلیل آباد و بردسکن از مجموع آراء ۱۲۶ هزار و ۶۹۶ رأی، «جواد نیک بین» با ۲۹ هزار و ۴۸۷ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

رئیس ستاد انتخابات گفت: در حوزه انتخابیه اسفراین از مجموع آراء صحیح ۶۰ هزار و ۹۷۸ رأی، «امان الله حسین پور» با ۱۹ هزار و ۳۱۲ رأی به بهارستان راه یافت.

موسوی بیان کرد: در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر از مجموع آراء صحیح ۶۶ هزار و ۳۱۹ رأی، «ابراهیم متینیان» با اکتساب ۲۲ هزار و ۵۱۹ رأی منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی شد.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه شاهرود، میامی و بسطام از مجموع آراء صحیح ۹۳ هزار و ۲۶۴ رأی، «علی اصغر خانی» با ۳۴ هزار و ۸۳ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

موسوی گفت: در حوزه انتخابیه نیریز و استهبان از مجموع آراء صحیح ۸۰ هزار و ۱۴۰ رأی، «فرهاد طهماسبی» با ۲۸ هزار و ۸۴۷ رأی، راهی بهارستان شد.

رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: در حوزه انتخابیه جهرم از مجموع آراء صحیح ۷۹ هزار و ۷۹۷ رأی، «محمدرضا رضایی کوچی» با اکتساب ۳۹ هزار و ۹۴۰ رأی منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی شد.

وی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه بوئین زهرا و آوج از مجموعه آراء ۷۴ هزار و ۶۳۱ رأی «روح الله عباس پور» با اکتساب ۳۷ هزار و ۵۸۹ رأی راهی مجلس شورای اسلامی شد.

موسوی خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه کرمان و راور از مجموع آراء صحیح ۲۲۵ هزار و ۴۶۰ رأی «محمدرضا پورابراهیمی داورزنی» با ۱۳۰ هزار و ۱۹۵ رأی و محمد مهدی زاهدی با ۹۰ هزار و ۷۱۴ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

رئس ستاد انتخابات کشور گفت: در حوزه انتخابیه بافت، راور و ارزوئیه از مجموع آرا ۵۸ هزار و ۷۴۸ رأی، «صمد الله محمدی» با ۱۸ هزار و دو هزار منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی شد.

موسوی اظهار کرد: در حوزه انتخابیه سنقر «سیدجواد حسینی کیا» از مجموع تعداد آرای صحیح ۴۳ هزار و ۷۷۷ رای با ۱۰ هزار و ۹۳۵ رای به مجلس یازدهم راه یافت.

وی در ادامه با اشاره به نتایج حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه گفت: در این حوزه «محمدعلی رمضانی دستک» از مجموع تعداد آرای صحیح ۳۶ هزار و ۷۶۳ رای با ۱۳ هزار و ۹۴۸ رای به عنوان نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: «غلامرضا شریعتی اندراتی» از حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه از مجموع تعداد آرای صحیح ۱۲۳ هزار و ۹۷۵ رای با ۵۷ هزار و ۹۴۵ رای به مجلس یازدهم راه یافت.

موسوی گفت: «کیوان مرادیان کوچکسرایی» و «کمال علیپور خنکداری» از حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوده، جویبا، سیمرغ و سوادکوه شمالی از مجموع تعداد آرای صحیح ۱۳۲ هزار و ۸۶۲ رای به ترتیب با ۶۱ هزار و ۹۸۰ رای و ۵۷ هزار و ۸۲۳ رای به مجلس یازدهم راه یافتند.

وی افزود: در حوزه انتخاباتی نور و محمودآباد «ولی الله فرزانه» از مجموع تعداد آرای صحیح ۹۳ هزار و ۷۷۹ رای با ۳۵ هزار و ۳۴۷ رای وارد مجلس یازدهم شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به نتایج حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت اظهار کرد: «محمدعلی محسنی بندپی» از مجموع تعداد آرای صحیح ۸۴ هزار و ۷۱۶ رای با ۲۴ هزار و ۹۲ رای به عنوان نماینده مردم این حوزه در مجلس یازدهم انتخاب شد.

موسوی ادامه داد: در حوزه انتخابیه بندر لنگه، بستک و فارسیان «احمد جباری» از مجموع تعداد آرای صحیح ۸۲ هزار و ۷۹۴ رای با ۳۰ هزار و ۷۰۲ رای به مجلس یازدهم راه یافت.

وی گفت: «احد آزادیخواه» و «هادی بیگی نژاد» در حوزه انتخابیه ملایر از مجموع آرای صحیح ۷۷ هزار و ۴۰۰ رای به ترتیب با ۳۶ هزار و ۴۷۸ رای و ۲۲ هزار و ۶۲ رای موفق ورود به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند.

موسوی تصریح کرد: در حوزه انتخابیه مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد «محمدرضا صباغیان بافقی» از مجموع تعداد آرای صحیح ۸۲ هزار و ۳۴۵ رای با ۲۶ هزار و ۸۶۵ رای به مجلس یازدهم راه یافت.

وی گفت: در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر «علی علیزاده» از مجموع تعدادآرای صحیح ۱۲۳ هزار و ۲۳ رای با ۴۴ هزار و ۶۹۱ رای به مجلس یازدهم راه یافت.

موسوی گفت: «عبدالناصر درخشان» از حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بمپور و بخش‌های لاشار و بنت از مجموع تعداد آرای صحیح ۲۲۲ هزار و ۹۹۰ رای با ۹۵ هزار و ۸۹۶ رای به عنوان نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: از حوزه انتخابیه چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند «معین الدین سعیدی» از مجموع آرای صحیح ۱۹۶ هزار و ۴۰۳ رای با ۹۰ هزار و ۸۶۳ رای نماینده مجلس یازدهم شد.

وی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه توالش، رضوانشهر و ماسال «حسن محمدیاری» از مجموع تعداد آرای صحیح ۱۲۶ هزار و ۷۹۴ رای با ۳۰ هزار و ۸۲۷ رای به مجلس یازدهم راه یافت.

موسوی افزود: «رسول فرخی میکال» از حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل از مجموع تعداد آرای صحیح ۶۰ هزار و ۶۴۲ رای با ۱۸ هزار و ۶۲۰ رای به مجلس یازدهم راه یافت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور به نتایج حوزه انتخابیه نهاوند اشاره کرد و گفت: در این حوزه «علیرضا شهبازی» از مجموع تعداد آرای صحیح ۷۳ هزار و ۴۰۴ رای با ۱۸ هزار و ۵۷۸ رای به مجلس یازدهم راه یافت.

اعلام آرای نهایی ۴۶ حوزه انتخابیه دیگر

سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کل کشور بعد از ظهر امروز (شنبه) با حضور در جمع خبرنگاران آرای نهایی ۴۶ حوزه انتخابیه را اعلام کرد.

وی گفت: برای حوزه بستان آباد غلامرضا نوری قزلجه از مجموع آرای صحیح ۴۶ هزار و ۶۵۶ رأی با کسب ۱۷ هزار و ۱۲۷ رأی به مجلس راه یافت.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: برای حوزه بناب محمد باقری از مجموع آرای صحیح ۵۳ هزار و ۱۵۵ رأی با کسب ۲۳ هزار و ۵۴۴ رأی به مجلس یازدهم راه یافت.

موسوی افزود: یوسف داوودی در حوزه سراب از مجموع ۶۱ هزار و ۴۰۲ رأی صحیح با ۲۰ هزار و ۲۰۸ رأی توانست کرسی نمایندگی مجلس را کسب کند.

وی عنوان کرد: معصومه پاشایی بهرام با کسب ۴۰ هزار و ۲۹۴ رأی از مجموع آرای صحیح ۱۲۰ هزار و ۳۷ رأی توانست از حوزه مرند و جلفا به مجلس راه یابد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: سیدعلی موسوی با کسب ۲۰ هزار و ۱۴۰ رأی از مجموع ۶۰ هزار و ۱۹۹ رأی صحیح برای حوزه ملکان کرسی نمایندگی مجلس یازدهم را بدست آورد.

موسوی تصریح کرد: برای حوزه هشترود و چاراویماق سیدحمزه امینی از مجموع ۳۹ هزار و ۸۱۲ رأی توانست با کسب ۱۴ هزار و ۲۷۷ رأی به مجلس راه یابد.

وی گفت: کمال حسین پور برای حوزه پیرانشهر و سردشت توانست از میان ۶۶ هزار و ۷۲۷ رأی صحیح با کسب ۳۵ هزار و ۶۹۷ رأی به مجلس راه یابد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: علی زنجانی حسنلویی با کسب ۷۸ هزار و ۶۷۳ رأی از میان ۱۲۸ هزار و ۷۳۱ رأی صحیح برای حوزه نقده و اشنویه صاحب کرسی نمایندگی مجلس یازدهم شد.

موسوی گفت: حسینعلی حاجی دلیگانی در حوزه شاهین شهر، میمه و برخوار از میان ۷۲ هزار و ۲۸۳ رای صحیح توانست با کسب ۶۳ هزار و۷۷۰ رای وارد مجلس یازدهم شود.

وی گفت: حسین محمدصالحی دارانی برای حوزه فریدن، چادگان، فریدون شهر، بوئین و میاندشت با کسب ۲۶ هزار و ۹۲۰ رای توانست از میان مجموع آرای صحیح ۵۹ هزار و ۲۵۸ رای به مجلس یازدهم راه یابد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: سیدناصر موسوی لارگانی برای حوزه فلاورجان از مجموع آرای صحیح ۶۴ هزار و ۲۶۸ رای با کسب ۲۶ هزار و ۹۰۲ رای به مجلس راه یافت.

وی افزود: رحمت الله فیروزی پوربادی توانست برای حوزه نطنز و بخش قمصر از مجموع آرای ۲۹ هزار و ۸۹۲ رای صحیح ۱۱ هزار و ۲۵۱ رای کسب کرده و وارد مجلس شود.

موسوی افزود: در حوزه کرج، اشتهارد و فردیس از مجموع آرای ۳۳۶ هزار و ۴۳۷ رای صحیح مهدی عسگری توانست با ۸۷ هزار و ۸۸۰ رای وارد مجلس شده و فاطمه آجرلو و علیرضا عباسی به ترتیب با ۶۱ هزار و ۵۷ رای و ۵۲ هزار و ۷۲۶ رای به مرحله دوم رفتند.

وی اظهار داشت: سیداحمد رسولی نژاد برای حوزه دماوند و فیروزکوه از مجموع آرای صحیح ۴۴ هزار و ۱۸۲ رای صحیح با کسب ۱۵ هزار و ۸۵۶ رای واجد کرسی نمایندگی مجلس شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: قدرت الله حمزه شلمزاری با کسب ۲۹ هزار و ۸۰۹ رای از مجموع آرای ۱۰۴ هزار و ۶۶۱ رای صحیح از حوزه اردل، فارسان و کوهرنگ وارد مجلس شد.

موسوی افزود: برای حوزه لردگان و خانمیرزا حسین بامیری از مجموع ۱۲۴ هزار و ۳۳۸ رای صحیح توانست با کسب ۳۱ هزار و ۴۱۴ رای به مجلس راه یابد.

وی گفت: برای حوزه تربت جام، تایباد، باخزر و صالح آباد جلیل رحیمی جهان آبادی باکسب ۹۸ هزار و ۲۴۸ رای از مجموع آرای صحیح ۱۸۰ هزار و ۲۶۶ رای به مجلس راه یافت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: برای حوزه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن علی اصغر عنابستانی و بهروز محبی نجم آبادی به ترتیب ۸۰ هزار و ۲۸ رای و ۶۷ هزار و ۵۸۲ رای از مجموع ۱۷۱ هزار و ۳۰۰ رای صحیح بدست آورده و وارد مجلس شدند.

موسوی افزود: سیداحسان قاضی زاده هاشمی از مجموع ۱۰۸ هزار و ۴۶۰ رای صحیح حوزه فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه توانست با کسب ۵۶ هزار و ۴۵۴ رای به مجلس راه یابد.

وی گفت: علی آذری با کسب ۴۴ هزار و ۳۳ رای از مجموع ۹۵ هزار و ۹۸۷ رای صحیح از حوزه قوچان و فاروج وارد مجلس شورای اسلامی شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: علی جدی از حوزه شیروان توانست با کسب ۲۸ هزار و ۷۷۹ رای از مجموع ۶۵ هزار و ۴۶۸ رای صحیح، کرسی نمایندگی مجلس یازدهم را در این حوزه بدست آورد.

موسوی افزود: برای حوزه آبادان از مجموع ۶۴ هزار و ۶۱۰ رای صحیح سیدمحمد مولوی، سیدمجتبی محفوظی و جلیل مختار به ترتیب با کسب ۳۵ هزار و ۵ رای، ۲۱ هزار و ۱۰۲ رای، ۱۹ هزار و ۸۴۲ رای به مجلس راه یابند.

وی گفت: فریدون حسن وند از حوزه اندیشمک از مجموع آرای ۶۷ هزار و ۴۹۲ رای صحیح توانست با کسب ۲۳ هزار و ۸۲۴ رای به مجلس راه یابد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: برای حوزه زاهدان حسینعلی شهریاری و حسین مالکی از مجموع ارای صحیح ۱۷۵ هزار و ۶۲ رای توانستند به ترتیب باکسب ۶۵ هزار و ۴۲ رای و ۶۳ هزار و ۲۷۷ رأی به مجلس راه یابند.

وی گفت: حبیب آقاجری توانست با کسب ۳۰ هزار و ۴۳۰ رای از مجموع ۹۸ هزار و ۸۶۶ رای صحیح برای حوزه انتخابیه بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی به مجلس راه یابند.

موسوی ادامه داد: اسماعیل حسین زهی برای حوزه خاش، میرجاوه و بخش‌های نصرت آباد و کورین از مجموع آرای صحیح ۸۵ هزار و ۱۸۵ رأی توانست با ۴۳ هزار و ۱۴۸ رأی به مجلس راه یابد.

وی گفت: محمد سرگزی و حبیب الله دهمرده برای حوزه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون توانستند از مجموع ۱۶۲ هزار و ۱۵۸ رأی صحیح به ترتیب با کسب ۷۶ هزار و ۶۸۴ رأی و ۶۴ هزار و ۳۱۴ رأی کرسی نمایندگی مجلس را به دست آورند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: رحیم زارع با کسب ۲۶ هزار و ۳۰۶ رأی از مجموع آرای ۷۳ هزار و ۷۷۹ رأی صحیح برای حوزه آباده، بوانات و خرم بیت کرسی نمایندگی مجلس یازدهم را به دست آورد.

وی گفت: برای حوزه سروستان، کوار و خرامه از مجموع آرای صحیح ۶۹ هزار و ۴۶۶ رأی صحیح، عبدالعلی رحیمی مظفری با کسب ۳۷ هزار و ۷۷۱ رأی واجد شرایط برای ورود به مجلس یازدهم شد.

موسوی افزود: محمدمهدی فروردین برای حوزه فیروزآباد و فراشبند با کسب ۲۹ هزار و ۶۶۱ رأی از مجموع ۹۲ هزار و ۸۸۶ رأی صحیح نمایندگی مجلس یازدهم را به دست آورد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: مجید انصاری در حوزه ممسنی و رستم از مجموع ۹۲ هزار و ۴۰۵ رأی صحیح توانست با کسب ۵۰ هزار و ۸ رأی وارد مجلس شورای اسلامی شود.

وی گفت: در حوزه تاکستان رجب رحمانی با کسب ۲۶ هزار و ۴۵ رأی از مجموع آرای ۶۴ هزار و ۹۴۷ رأی صحیح واجد شرایط برای ورود به مجلس شورای اسلامی شد.

موسوی ادامه داد: سید مهدی فرشادان و محسن فتحی به ترتیب با کسب ۳۵ هزار و ۷۱۶ رأی و ۳۲ هزار و ۵۱۸ رأی از مجموع آرای صحیح ۱۲۷ هزار و ۸۳۸ رأی در حوزه سنندج، دیوان دره و کامیاران به مجلس راه یافتند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: موسی غضنفرآبادی با کسب ۷۹ هزار و ۳۹۲ رأی از مجموع آرای ۱۲۹ هزار و ۱۲۷ رأی صحیح از حوزه بم، ریگان، فهرج و نورمان شیر به مجلس راه یافت.

وی گفت: در حوزه جیرفت و عنبرآباد از مجموع آرا ۱۳۱ هزار و ۱۵۹ رأی صحیح، ذبیح الله اعظمی ساردووئی با کسب ۵۳ هزار و ۲۰۲ رأی واجد شرایط برای ورود به مجلس شد.

موسوی ادامه داد: مجتبی بخشی پور و نادر نادری با کسب ۱۴ هزا رو ۳۴۹ رأی و ۱۳ هزار و ۱۲۷ رأی از مجموع آرا ۸۳ هزار و ۹۵۴ رأی صحیح در حوزه اسلام آباد غرب و دالاهو به مرحله دوم انتخابات مجلس راه یافتند.

وی افزود: آرش زره تن لهونی در حوزه پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روان سر از مجموع ۶۷ هزار و ۱۱۲ رأی صحیح توانست با کسب ۳۰ هزار و ۶۱۶ رأی به مجلس راه یابد.

موسوی گفت: در حوزه گرگان و آق قلا از مجموع ۱۹۰ هزار و ۲۳ رأی صحیح، رمضان علی سنگ دوینی و غلامرضا منتظری هر یک به ترتیب با کسب ۵۳ هزار و ۱۰۰ رأی و ۴۰ هزار و ۸۹۳ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: عبدالجلال ای ری و رجب محمد آبادی در حوزه کردکوی، ترکمن، بندر گز و قمیشان از مجموع ۱۱۴ هزار و ۱۴۹ رأی صحیح هر یک با کسب ۲۱ هزار و ۲۶ رأی و ۱۴ هزار و ۹۸۳ رأی به مرحله دوم انتخابات مجلس راه یافتند.

وی گفت: امان قلیچ شادمهر در حوزه گنبد کاووس توانست با کسب ۳۱ هزار و ۸۲۶ رأی از مجموع ۱۴۶ هزار و ۹۷۰ رأی صحیح به مجلس یازدهم راه پیدا کند.

موسوی ادامه داد: در حوزه مینو دشت، کلاله، مراوه تپه و گالیگش، رضا آریان پور از مجموع ۱۳۷ هزا رو ۵۵۱ رأی صحیح توانست با کسب ۴۲ هزار و ۹۴۷ رأی کرسی نمایندگی مجلس را در این دوره به دست آورد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در حوزه رشت از مجموع ۱۶۲ هزار و ۵۶۲ رأی صحیح، جبار کوچکی نژاد، سیدعلی آقازاده دافساری و محمد رضا احمدی به ترتیب با کسب ۵۰ هزار و ۶۸۵ رأی، ۴۷ هزار و ۵۷ رأی و ۳۳ هزار و ۹۹۲ رأی نمایندگی این حوزه انتخابیه را در مجلس یازدهم به دست آورند.

وی گفت: یحیی ابراهیمی در حوزه دلفان و سلسله از مجموع ۱۰۹ هزار و ۷۹۶ رأی صحیح با کسب ۲۹ هزار و ۴۴۶ رأی به مجلس راه یافت.

موسوی افزود: محمد سبزی با کسب ۲۷ هزار و ۵۴۴ رأی از مجموع ۸۱ هزار و ۷۸۱ رأی صحیح برای حوزه ساوه و زرندیه واجد شرایط برای ورود به مجلس یازدهم شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در حوزه میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد از مجموع ۲۲۸ هزار و ۲۶ رأی صحیح، حسین رئیسی با کسب ۱۰۳ هزار و ۴۷۰ رأی به مجلس راه یافت.

وی گفت: برای مسیحیان ارمنی جنوب نیز روبرت بیکلریان توانست از مجموع هزار و ۵۵۱ رأی با کسب هزار و ۱۵۸ رأی نمایندگی مجلس یازدهم را به دست آورد.

اعلام آرای نهایی ۱۷ حوزه انتخابیه دیگر

آرای نهایی ۱۷ حوزه انتخابیه توسط ستاد انتخابات کشور اعلام شد. اسامی و تعداد آرای منتخبین این حوزه‌ها به شرح زیر است:

برای حوزه ارومیه سید سلمان ذاکر، روح الله حضرت پور طلاتپه، وحید جلال زاده به ترتیب با کسب ۱۳۸ هزار و ۴۳۶ رأی، ۸۹۰ هزار و ۹۲۰ رأی و ۸۰ هزار و ۹۴ رأی از مجموع ۳۳۱ هزار و ۴۱۳ رأی صحیح به مجلس راه یافتند.

عادل نجف زاده با کسب ۶۸ هزار و ۴۹۸ رأی از مجموع ۱۴۵ هزار و ۱۹۰ رأی صحیح از حوزه خوی و چایپاره به مجلس راه یافت.

سیدغنی نظری خانگاه با کسب ۲۲ هزار و ۴۸۹ رأی از مجموع ۴۷ هزار و ۹۳۷ رأی صحیح از حوزه خلخال و کوثر به مجلس یازدهم راه یافت.

در حوزه پاکدشت از مجموع ۶۸ هزار و ۷۳۷ رأی صحیح فرهاد بشیری با کسب ۳۷ هزار و ۲۲۷ رأی حائز کرسی مجلس شد.

برای حوزه چناران و بینالود از مجموع ۸۵ هزار و ۶۷۷ رأی صحیح حسین عباس زاده با کسب ۲۳ هزار و ۳۱۶ رأی به مجلس راه یافت.

سیداحمد آرایی با کسب ۹۹ هزار و ۱۰۴ رأی از مجموع ۲۱۶ هزار و ۲۷۰ رأی صحیح در حوزه دزفول به مجلس راه یافت.

در حوزه شیراز از مجموع آرای صحیح ۳۲۰ هزار و ۴۲۸ رأی به ترتیب علیرضا پاک فطرت، روح الله نجابت، جعفر قادری، ابراهیمی عزیزی با کسب آرای ۱۹۳ هزار و ۷۹۰، ۱۲۲ هزار و ۸۰۷، ۱۱۶ هزار و ۶۸۴ و ۱۱۴ هزار و ۳۲۹ رأی به مجلس راه یافتند.

فاطمه محمد بیگی و لطف الله سیاهکلی با آرای ۱۰۸ هزار و ۹۲۴ و ۸۳ هزار و ۵۵۵ رأی از مجموع ۲۲۳ هزار و ۴۳۶ رأی صحیح به مجلس راه یافتند.

در حوزه قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب از مجموع ۸۲ هزار و ۹۸۷ رأی صحیح، شهریار حیدری با کسب ۲۷ هزار و ۸۰۱ رأی به مجلس راه یافت.

سیدمحمد موحد با کسب ۷۵ هزار و ۸۵۱ رأی از مجموع ۱۲۷ هزار و ۲۰۹ رأی صحیح برای حوزه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده به مجلس راه یافت.

در حوزه فومن و شفت، خلیل بهروزی فرد از مجموع ۸۰ هزار و ۹۴۵ رأی صحیح با کسب ۴۷ هزار و ۸۵۱ رأی به مجلس راه یافت.

در حوزه لنگرود پرویز محمد نژاد قاضی محله از مجموع ۵۵ هزار و ۵۸ رأی صحیح با کسب و ۲۲ هزار و۶۳۳ رأی به مجلس راه یافت.

مرتضی محمود وند و مهرداد ویس کرمی به ترتیب با کسب ۴۳ هزار و ۸۳۴ رأی و ۳۸ هزار و ۷۷ رأی از مجموع ۱۸۶ هزار و ۳۳۷ رأی صحیح برای حوزه خرم آباد و چگینی بیشترین آرا را کسب کرده و به مجلس راه یافتند.

در حوزه بروجرد عباس گودرزی و فاطمه مقصودی از مجموع ۸۲ هزار و ۱۳۸ رأی صحیح با کسب ۴۹ هزار و ۱۷۰ و ۱۷ هزار و ۸۹۱ رأی به مجلس راه یافت.

حسین گودرزی برای حوزه انتخابیه دورود و ازنا از مجموع ۸۰ هزار و ۹۱۰ رأی صحیح ۲۸ هزار و ۴۳۰ رأی کسب و به مجلس راه یافت.

منصورعلی زارعی کیاپی و علی بابایی کارنانی به ترتیب با کسب ۶۶ هزار و ۲۲۵ رأی و ۴۲ هزار و ۲۶ رأی از مجموع ۱۷۲ هزار و ۳۴۲ رأی صحیح در حوزه ساری و میاندرود به مجلس راه یافتند.

در حوزه بابل علی کریمی فیروزجایی و مهدی سعادتی بیشه سری با کسب به ترتیب ۵۳ هزار و ۵۶۹ رأی و ۵۰ هزار و ۷۲۳ رأی از مجموع ۱۸۲ هزار و ۱۶۳ رأی صحیح به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

اعلام آرای نهایی ۱۰ حوزه انتخابیه دیگر

در حوزه انتخابیه ورزقان اله ویردی دهقان از ۴۱۹۱۹ آرای صحیح با ۲۲۸۲۴ رای به مجلس راه یافت.

به این ترتیب در حوزه انتخابیه نجف آباد و تیران و کرون ابوالفضل ابوترابی از ۸۹۱۷۴ آرای صحیح با ۵۷۷۰۰ رای به مجلس رفت.

همچنین در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت محمد جواد عسگری از ۱۲۵۰۵۸ آرای صحیح با ۵۰۹۷۹ رای به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه فسا حجت الله فیروزی از ۷۴۶۷۲ ارای صحیح با ۳۲۳۱۹ رای به مجلس رفت.

به این ترتیب در حوزه انتخابیه کازرون فریدون عباسی دوانی از ۹۹۰۹۸ آرای صحیح با ۲۷۹۱۹ رای به مجلس راه یافت.

همچنین در حوزه انتخابیه مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان جلال رشیدی کوچی از ۱۱۲۱۹۲ رای صحیح با ۳۲۴۶۹ رای نماینده مردم این شهر در مجلس شد.

در حوزه انتخابیه پلدختر سیدحمیدرضا کاظمی از ۴۹۳۰۴ آرای صحیح با ۲۵۶۸۹ رای به مجلس رفت.

در ادامه در حوزه انتخابیه اراک و کمیجان و خنداب از ۱۶۳۶۲۸ آرای صحیح علی اکبری کریمی با ۷۶۳۸۷ و محمدحسن اصغری با ۵۴۹۷۹ رای به مجلس راه یافتند.

همچنین در حوزه انتخابیه یزد و اشکذر و بخش ندوشن از مجموع ۱۴۸۳۹۳ آرای صحیح، محمد صالح جوکار با ۱۰۵۵۴۹ رای نماینده مردم این شهر در مجلس شد.

به این ترتیب در حوزه انتخابیه زرتشتیان از مجموع ۳۴۸۶ رای صحیح اسفندیار اختیاری کسنویه یزد با ۳۴۸۶ رای به مجلس راه یافت.

اعلام آرای نهایی ۶ حوزه انتخابیه

برای حوزه انتخابیه قم از ۳۲۲۷۲۹ آرای صحیح احمد امیرآبادی فراهانی با ۲۱۸۳۱۵ رای، مجتبی ذوالنوری با ۲۰۴۷۵۸ رای و علیرضا زاکانی با ۱۹۰۴۲۲ رای به مجلس راه یافتند.

همچنین در حوزه سقز و بانه از ۸۳۵۱۳ رای بهزاد رحیمی با ۳۴۴۳۹ رای به مجلس رفتند.

در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا از ۱۷۲۹۷۰ آراء صحیح، مهدی روشنفکر با ۶۶۵۹۹ رای به مجلس راه یافت.

محمد خدابخشی با کسب ۲۹۳۸۱ رای از ۵۹۵۸۷ آراء صحیح از حوزه انتخابیه الیگودرز به مجلس رفت.

در حوزه انتخابیه بندرعباس و قشم و ابوموسی و حاجی آباد و خمیر از ۲۷۴۶۶۲ رای صحیح، احمد مرادی با ۱۶۷۰۸۴، محمد آشوری تازیانی با ۹۳۸۴۲ رای و منصور آرامی با ۸۷۸۷۰ رای به عنوان نمایندگان این حوزه به مجلس راه یافتند.

همچنین در حوزه کلیمیان از ۱۶۸۷ آرا صحیح، همایون سامه یح نجف آبادی با ۱۲۶۱ رای به مجلس رفت.

در حال تکمیل...

کد خبر 4859417

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 6 =