دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم دایر بر اخلال در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم دایر بر اخلال در نظام اقتصادی، امروز سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه به ریاست قاضی موحد به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور نماینده دادستان متهمان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در این جلسه به اتهامات حسن خویی، یوسف غریبی، مهدی ناظری دوست، حسین ایمانی زاد، رسول قنادی، مهدی نصیری زاده، علی عبدالحسینی، علیرضا مقام‌آسا، علی محمد غلامی، ابراهیم جلالی، سید جلیل حسینی، مسعود جاویدان، محسن معظمی فرد، محمد اکبری، چنگیز تقی نیا، مهدی شوهانی، منوچهر روشنی، فرزاد اصغرزاده، حسین پیرهادی، یاشار سلمان زاده و امیر سوقانی رسیدگی می‌شود.

قاضی موحد افزود: شرایط رسیدگی به اتهامات متهمان فراهم است و رسمیت جلسه را اعلام می‌کنم و از نماینده دادستان می‌خواهم کیفرخواست را قرائت کند.

در ادامه علی باقری اصل نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: امنیت اقتصادی بستر مناسب برای توسعه کشور است و با هرگونه ناامنی برخورد قاطع می‌شود و با توجه به شرایط کشور جرایم ارزی در از بین بردن امنیت اقتصادی می‌تواند موثر باشد.

وی در ادامه اسامی متهمان به همراه اتهامات آن‌ها را به شرح زیر بیان کرد:

حسن خویی فرزند علی اکبر، آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق محکومیت مالی. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به همراه متهمان مهدی ناظر دوست و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۷۰ دلار و مقادیری از ارزهای پوند، یوان، لیر، و بتای تایلند.

متهم اصغرزاده فرزند رمضانعلی متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و خرید و فروش غیرمجاز ارز دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم حسین پیرهادی

حسین پیرهادی فرزند یعقوب متولد ۴۲ آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم اصغر زاده.

مهدی ناظر دوست فرزند علی اکبر آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به همراه متهمان حسن خویی و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار دلار و مقادیری از ازهای پوند، یوان، لیر و بتای تایلند.

یاشار سلمان زاده فرزند اصغر آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار و ۳۸ میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار لیر ترکیه.

محمد اکبری فرزند رضا متولد ۶۵ آزاد با قرار قبولی وثیقه و فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار.

منوچهر روشنی فرزند عباس متولد ۴۶ آزاد با قرار قبولی کفالت فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز به میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار.

مهدی شوهانی فرزند علی محمد متولد ۶۱ آزاد با قراره قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار.

ابراهیم جلالی فرزند رسول آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار.

یوسف غریبی، آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۹۰۰ هزار دلار به صورت فردایی و کاغذی به همراه متهمان حسن خویی و مهدی ناظر دوست.

محسن معظمی فرد فرزند عباس آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۷۰۰ هزار دلار و شش میلیون لیر ترکیه.

رسول قنادی فرزند رحیم آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز با متهمان آقای مهدی نصیری زاده و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار و ۵۴۴ دلار آمریکا.

مهدی نصیرزاده فرزند حسن متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به صورت کاغذی و فردایی با همکاری متهمان رسول قنادی و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار دلار.

حسین ایمانی زاد آزاد با قرار قبولی وثیقه، دارای سابقه. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۳۶ هزار دلار در طول سه ماه به ازای هر هفته سه هزار دلار با همکاری حسین خویی و یوسف غریبی.

علی عبدالحسینی فرزند محمد جواد متولد ۱۳۳۸ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز با همکاری رسول قنادی.

سید جواد حسینی فرزند باقر متولد ۶۷ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز با همکاری متهم امیر سوقانی و مسعود جاویدان.

مسعود جاویدان فرزند قنبر آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با همکاری متهم سید جلیل حسینی.

چنگیز طیبب نیا فرزند اژدر متولد ۶۳ آزاد با قرار قبولی وثیقه. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز.

امیر سوقانی فرزند حمیدرضا، متواری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار با همکاری متهم سید جلیل حسینی

نماینده دادستان در ادامه به بیان محتویات پرونده، اقاریر متهمان و گردش حساب‌های بانکی آن‌ها در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ پرداخت و گفت: با بررسی محتویات پرونده و اظهارات و اقاریر متهمان مشخص شد که به معاملات غیر مجاز ارز و فردایی مشغول بودند، همچنین معاملات کاغذی ارز در شبکه‌های مجازی صورت گرفته است.

باقری اصل افزود: از طرفی کشف دستگاه ارز شمار پیشرفته از متهمان موید گسترده بودن فعالیت آنهاست و متهمان از حساب‌های اشخاص مختلف برای جابجایی ریال‌های حاصل از فروش ارز استفاده می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: متهم حسن خویی در اظهارات خود مدعی شده که در جریان معاملات ارزی یک میلیارد تومان متحمل ضرر شده است که این ادعا نشان می‌دهد معاملات متهم در مدت ۷ ماه در حد وسیعی بوده است.

باقری اصل در ارتباط با متهم فرزاد اصغر زاده تصریح کرد: نامبرده به صورت مخفیانه معاملات ارزی انجام داده است و روزانه ۵۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز ارزی داشته است.

نماینده دادستان اظهار کرد: متهم مهدی نصیری‌زاده حق کمیسیون به متهم تقی‌زاده به دلیل استفاده از دفتر وی پرداخت می‌کرده است. همچنین بر اساس محتویات پرونده متهمین سعی در امحای مدارک داشتند که موفق نمی‌شوند.

وی افزود: متهم امیر سوقانی متواری است و دلال شناخته شده قاچاق ارز است که با همراهی مسعود جاویدان که متهم سابقه داری است معاملات غیر مجاز ارزی انجام می‌داده است.

باقری اصل تصریح کرد: متهم ابراهیم جلالی روزانه بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز ارزی انجام داده است.

نماینده دادستان گفت: متهم یاشار سلطان‌زاده یکی از دلالان کاغذی کار و فردایی کار است که محل فعالیت وی در مرکز قاچاق ارز چایخانه کوشک بوده و روزانه چهار هزار دلار معاملات کاغذی ارز به مدت هشت ماه به صورت تلفنی و از طریق کانال‌های غیر مجاز انجام داده است.

وی اضافه کرد: متهم محمد اکبری معروف به محمد چینی یکی از دلالان شناخته شده بازار ارز است و در سال ۹۶ تا ۹۷ به صورت مخفیانه معاملات ارزی را انجام داده است.

نماینده دادستان گفت: متهم منوچهر روشنی یکی از دلالان غیر مجاز ارز بوده که با دفاتر قاچاق ارز ارتباط داشته است و معاملات را به صورت تلفنی و در فضای مجازی انجام داده است، بررسی دفاتر ثبت معاملات ارزی نشان می‌دهد متهم روشنی سه میلیون و ۴۸۰ هزار دلار معاملات غیر مجاز داشته است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم چنگیز تقی‌نیا یکی از دلالان قاچاق غیر مجاز ارز بوده که سال گذشته شناسایی و به هفت ماه حبس محکوم شد، اما پس از آزادی از زندان مخفیانه اقدام به معاملات غیر مجاز ارز در فضای مجازی نموده است.

نماینده دادستان در بخش پایانی کیفرخواست به نتیجه‌گیری پرداخت و گفت: این متهمان به صورت شبکه توزیع در تهران فعالیت می‌کردند و با تهیه دفاتر تجاری اقدام به قاچاق ارز و معاملات غیر مجاز نموده‌اند که از این طریق نظام اقتصادی جامعه را بر هم زده‌اند لذا عملکرد متهمان منطبق بر بند (الف) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است و تقاضای کیفر طبق قانون را دارم.

پس از پایان قرائت کیفرخواست قاضی موحد با بیان اینکه جلسه با رعایت فاصله گذاری و پروتکل بهداشتی تشکیل شده است خطاب به متهم حسن خویی گفت: در جایگاه قرار گیرید و خود را معرفی کنید.

متهم حسن خویی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: اهل تهران و در کار طلا هستم، در سال ۸۷ ورشکست شدم و بعد از آن دو سال به کشور آفریقا رفتم، در سال ۹۶ به دلیل یک دعوای حقوقی محکوم به زندان شدم.

قاضی موحد پس از تفهیم اتهام متهم حسن خویی گفت: دفاعیات خود را بیان کنید.

متهم خویی گفت: بنده در دفترم در پاساژ نور معاملات سکه انجام می‌دادم.

قاضی پرسید: با چه کسانی در دفتر فعالیت می‌کردید، از شما دستگاه ارز شمار پیشرفته کشف شده در این رابطه توضیح دهید.

متهم خویی گفت: با مهدی ناظری برادرم که فامیلی که خود را تغییر داده است فعالیت می‌کردم، دستگاه را در قبال طلبم از کسی گرفتم که حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون ارزش دارد.

قاضی پرسید: آقای غریبی برای شما خرید می‌کرد؟ چرا اجازه می‌دادید به صورت غیر قانونی در دفتر شما کار کند؟

متهم خویی پاسخ داد: سه ماه در دفتر من کار کرد، از طریق کانال‌های تلگرامی خرید می‌کرد و در قبال هر بسته صد هزار تومان اجرت می‌گرفت.

قاضی پرسید: حسین ایمانی زاد چه نقشی در دفتر شما داشت؟

متهم خویی پاسخ داد: گه گاه به ما سر می‌زد، دو ماه بود که به دفتر ما می‌آمد و برای خودش خرید می‌کرد.

قاضی موحد پرسید: در مورد ارزهای نیم سوخته توضیح دهید؟

متهم خویی مدعی شد: یکی از دوستانمان ارزهایش در منزل آتش می‌گیرد که مقدار آن حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار بود، ما در آمریکا آشنایی داشتیم که گفت اگر بالای ۵۰ درصد ارزها سالم باشد می‌شود کاری کرد، اما در پرونده آمده ما را در حال سوزاندن دلارها دستگیر کردند. در حالی که ماجرای ارزهای نیم سوخته همان بود که توضیح دادم.

قاضی موحد ادامه داد: خرید و فروش ارز نیازمند داشتن مجوز است، بسیاری از افزایش قیمت کالاها را دلال‌ها صورت می‌دهند، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از شما سکه کشف نشده است و شما برای فریب مامورین صحنه سازی کرده‌اید وبا گذاشتن ترازو در دفترتان ادعا کرده اید که طلا خرید و فروش می‌کردید، اما انواع ارزهای کشف شده از دفتر شما نشان می‌دهد که مشغول کار دیگری بوده‌اید.

قاضی موحد گفت: طبق استعلامات از سال ۹۶ تا ۹۸ بیش از ۲۵۸ میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان گردش حساب شما بوده است در این مورد توضیح دهید؟

متهم خویی گفت: قبول ندارم اینگونه نبوده است.

قاضی موحد خطاب به نماینده دادستان گفت: متهم اتهام را نمی‌پذیرد، از کیفرخواست دفاع کنید.

نماینده دادستان پاسخ داد: از بانک و پلیس امنیت اقتصادی در این رابطه استعلام گرفته شده است.

متهم خویی گفت: عمده فعالیت من در سال ۹۸ برای سکه بوده است.

در ادامه متهم حسن خویی گفت: من اصلاً آقای احمد خانی را دقیق نمی‌شناسم و سه الی چهار ماه بود که با ایشان کار می‌کردم. آقای غریبی نیز پیک بودند و اصلاً از حساب ایشان استفاده نمی‌کردم.

در ادامه قاضی از متهم خویی پرسید که گردش حسابتان چقدر بود؟

متهم پاسخ داد: به فاصله ده الی پانزده روز گردش حساب ما یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود.

قاضی به وی گفت: پس گردش مالی اعلام شده نشان می‌دهد که مجموعه فعالیت مالی شما درست است.

در ادامه قاضی به وی گفت: از این مبالغ چقدر سود بردید؟

متهم مدعی شد: من نه تنها سودی نبردم بلکه ضرر هم دادم.

قاضی به وی گفت: زمانی که هر روز قیمت خودرو، ارز، طلا و دلار افزایش می‌یابد ادعای شما مبنی بر متضرر شدن موجه نیست.

قاضی در نهایت از وی خواست آخرین دفاع خود را بیان کند.

متهم پاسخ داد: من از دادگاه تقاضای عفو دارم.

گفتنی است در ادامه قاضی از متهم ردیف دوم یوسف غریبی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

وی گفت: شغل من تعمیرگاه ماشین بود و بیش از یکسال نیز نمایشگاه ماشین داشتم. تحصیلاتم سیکل است.

قاضی از وی درباره نحوه همکاری با متهمان پرسید که وی پاسخ داد: من نزدیک دو ماه با آن‌ها همکاری می‌کردم و روزانه دو تا سه هزار بسته ارزی تهیه می‌کردیم که یا از دلال می‌خریدیم یا از کانال‌های تلگرامی.

قاضی به وی گفت: آیا در فضای مجازی نیز فروش داشتید؟

وی پاسخ داد: بله گاهی هم می‌فروختیم.

قاضی از وی پرسید: آیا شماره حساب شما در اختیار آقای خویی بود؟

وی گفت: خیر بلکه حساب برادر خانمم در اختیار وی بود.

قاضی از متهم پرسید: فروش فردایی را چگونه انجام می‌دادید؟

متهم گفت: فروش فردایی را گاهی انجام می‌دادیم به گونه‌ای که گاهی افراد پول به عنوان بیعانه می‌گذاشتند و فردا تحویل می‌گرفتند.

در ادامه جعفری مستشار دادگاه از متهم پرسید: شما روزانه هفتاد هزار دلار به صورت نقدی و کاغذی معامله داشتید و در دفاترتان ثبت می‌کردید.

متهم گفت: دفتر نداشتم.

جعفری به وی گفت: از این حجم از معاملات چقدر سود بردید؟

متهم گفت: فقط نه میلیون تومان

قاضی به وی گفت: این اظهارات خلاف واقع است چرا که اگر در این دوماه هر روز یک بسته هم خرید و فروش می‌کردید سود به دست آمده بیش از این‌ها بود.

قاضی در انتها به وی گفت: آیا به نظر خودتان فعالیت تان قانونی بود؟

متهم پاسخ داد: خیر.

در ادامه قاضی از متهم مهدی ناظری دوست خواست در جایگاه قرار گیرد و از وی خواست خود را معرفی کند.

وی گفت: من مهدی خویی هستم که چندین سال پیش نام خانوادگی خود را به ناظری دوست تغییر دادم.

قاضی به وی گفت: آیا سابقه محکومیت داشتید؟

متهم پاسخ داد: چک امانت دست کسی داشتم که ۶۴ روز زندان رفتم، اما محکوم نشدم و تبرئه شدم.

گفتنی است قاضی بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست دفاعیات خود را بیان کند.

متهم گفت: بنده دو بار ورشکست شدم و با ماشین کار می‌کردم که یک روز به پیشنهاد برادرم تصمیم گرفتم با او همکاری کنم.

وی ادامه داد: ما معامله طلا و سکه می‌کردیم و سودی حاصل از دلار به دست نمی‌آمد.

قاضی از وی پرسید: آیا از حساب شما استفاده می‌شد؟

متهم گفت: خیر

در ادامه قاضی به وی گفت: شما مدعی خریدو فروش سکه هستید پس در اصل کسانی که این معامله را انجام می‌دهند باید دفتری هم داشته باشند که میزان و تعداد خرید و فروش را در آن ثبت کنند. اگر شما مدعی معامله سکه هستید پس باید این دفتر را داشته باشید لذا تا فردا ظهر این سند را به نماینده دادستان بدهید.

در ادامه جعفری مستشار دادگاه به وی گفت: با توجه به اینکه نام خانوادگی شما ناظری دوست بود شما اصلاً خود را به دیگران برادر آقای خویی معرفی نمی‌کردید بلکه همواره می‌گفتید دوست وی هستید.

متهم پاسخ داد: روز اول که من را گرفتند به پلیس نگفتم که برادر آقای خویی هستم چرا که حال و روز خوبی نداشتم. اما بعد از آن اعلام کردم که فامیلی بنده در ابتدا خویی بوده.

گفتنی است قاضی خطاب به متهم گفت: شما از ابتدا حقیقت را نگفتید و کتمان کردید همان گونه که نسبتتان با برادرتان را کتمان کردید. این ادعا درست نیست که شما سه میلیون تومان حقوق می‌گرفتید چرا که شما اختیار تام داشتید، اظهارات اولیه شما در پرونده موجود است و عنوان کرده‌اید روزانه معادل ۷۰ هزار دلار معامله می‌کردید، اما حال می‌گویید این رقم معامله برای یک هفته بوده است.

قاضی به وی گفت: شما در بهترین جای تهران دفتر گرفتید و افرادی را هم در فضای مجازی و هم در دفترتان به کار بستید که نشان می‌دهد کاملاً تشکیلات داشتید و در خرید و فروش غیر مجاز ارز فعالیت می‌کردید و این ادعا که می‌گویید معامله سکه انجام می‌دادید برای انحراف ماموران قضایی است.

قاضی موحد ادامه داد: آنچه که ماموران از دفتر شما کشف کردند انواع ارز بوده و هیچ چیز دیگری در دفتر نبوده لذا ادعای شما قابل پذیرش نیست.

گفتنی است در ادامه قاضی از متهم خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند که وی از دادگاه تقاضای عفو کرد.

متهم مهدی نصیرزاده فرزند حسن برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد.

قاضی موحد پس از تفهیم اتهام متهم مهدی نصیرزاده گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم نصیرزاده گفت: ما ۴ دوست هستیم و دفتر برای برادر رسول قناد که با وی دوستی قدیمی داشتم می‌باشد که در آن دفتر کارهای مربوط به آسانسور انجام می‌دادند و بنده دو روز یکبار به آن‌ها سر می‌زدم.

قاضی خطاب به متهم گفت: در رابطه با فعالیت ارزی که به صورت فردایی و کاغذی داشتید توضیح دهید.

متهم نصیرزاده مدعی شد: چند فیش بانکی و دفتری که دفتر مشق فرزندم است را از منزلم کشف کردند و گفتند، چون فلان عددها را در دفتر نوشتی پس فعالیت ارزی داشتی.

قاضی خطاب به متهم گفت: در اقاریرتان گفته اید چهار ماه فعالیت ارزی داشتید و در حین دستگیری نیز شما با متهمان بوده‌اید توضیح دهید چرا در دفتر را روی مامورین باز نمی‌کردید؟

متهم پاسخ داد: از روی ترس در را باز نکردیم.

قاضی موحد گفت: مگر کار غیر قانونی انجام می‌دادید، گزارش شده که درآن هنگام مشغول از بین بردن اسناد و حواله بانکی بودید، توضیح دهید چه کسی اسناد را معدوم می‌کرد؟

متهم نصیرزاده گفت: بنده و آقای عبدالحسینی فیش‌های بانکی، دفاتر و نوشته‌ها را معدوم کردیم.

قاضی موحد گفت: در دفتری که مربوط به خدمات آسانسور است کار خرید و فروش ارز انجام می‌دادید در حالی که مجوز نداشتید، بررسی دفاتر ثبت معاملات ارزی نشان می‌دهد شما روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ دلار معاملات ارزی داشتید که از تاریخ ۱۵.۱۰.۹۸ تاکنون برابر یکصدهزار دلار بوده است چقدر سود برده‌اید؟

متهم نصیرزاده پاسخ داد: حدود ۱ میلیون تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سود داشتیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: این ادعا قابل قبول نیست شما یکی از عوامل اصلی خرید وفروش ارز بوده اید و دفتر آسانسور پوششی برای اقداماتتان بوده است آخرین دفاع خود را بیان کنید.

متهم نصیرزاده بیان کرد: نادم و پشیمان هستم وحرف دیگری ندارم.

در ادامه متهم علی عبدالحسینی فرزند محمد جواد در جایگاه حاضر شد و گفت: اهل تهران و دیپلمه هستم.

قاضی موحد پس از تفهیم اتهام متهم گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم عبدالحسینی بیان کرد: از دوستان آقای تقی‌زاده هستم و برای دفتر مجوز داشتیم، سه ماه است که کارهای مشارکت ساختمانی و پیمانکاری شهرداری انجام می‌دهم.

وی افزود: دخترم به خارج رفته بود و مقداری ارز اضافه داشت، ارزها در جیبم بود و می‌خواستم بفروشم که همان موقع ماموران آمدند.

قاضی موحد گفت: پس چرا در حال معدوم کردن اسناد و مدارک بودید؟

متهم عبدالحسینی پاسخ داد: ترسیده بودم و آقای نصیرزاده گفت دفترها را که برای حساب وکتاب شخصی بود پاره کنید.

قاضی موحد گفت: اسناد و مدارک نشان می‌دهد شما در آن دفتر فعالیت ارزی داشتید.

متهم عبدالحسینی پاسخ داد: دو ماه بود به دفتر رفت و آمد داشتم و از دوستانم بودند و تقریباً ماهی سه میلیون درآمد داشتم که این درآمد به دلیل انجام کارهای بانکی مربوط به آسانسور بود.

مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: اطلاعات گوشی شما نشان می‌دهد با دلالان ارتباط داشتید.

متهم عبدالحسینی گفت: بنده در تلگرام وهیچ کانالی نیستم وفعالیت ارزی نیز نداشتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: آخرین دفاع خود را مطرح کنید.

متهم عبدالحسینی گفت: اگر کار خطایی کردم طلب عفو و بخشش دارم.

در ادامه قاضی از متهم علیرضا مقام آسا خواست در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند.

وی گفت: من متاهل بوده و تحصیلات دیپلم دارم.

قاضی بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

وی گفت: من از برج شش با آقای غلامی دفتری را اجاره کردم و در آنجا خرید و فروش ماشین و گوشی را نیز انجام می‌دادیم.

قاضی از او پرسید: چقدر خرید و فروش ارز کردید؟

متهم پاسخ داد: ما خرید و فروش فیزیکی ارز نداشتیم و فقط در چند مورد برخی از رفقایمان که در خارج از کشور بودند می‌خواستند دلارهایی را حواله کنند که ما نقش واسط را ایفا می‌کردیم.

در ادامه قاضی از او پرسید: از کدام صرافی در تهران اقدام به خرید و فروش حواله ارزی در خارج از کشور کردید؟

وی پاسخ داد: در صرافی انوشه واقع در خیابان جردن این کار را انجام می‌دادم که البته می‌دانم کارم غیر مجاز بود.

قاضی از او خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند که وی از دادگاه تقاضای عفو و کمترین مجازات را خواستار شد.

گفتنی است قاضی از علی محمد غلامی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست دفاعیات خود را بیان کند.

متهم غلامی گفت: به دلیل احتیاج مالی اقدام به خرید و فروش ارز کردم که البته از نظر قانونی کار خلافی انجام دادم.

قاضی از او پرسید: چه مبلغ حوالجات جا به جا کردی؟

متهم غلامی گفت: سه الی چهار هزار دلار.

قاضی از متهم پرسید: زمانی که دفتر را اجاره کردی چقدر سرمایه داشتی؟

متهم گفت: هر نفر ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان سرمایه داشتیم

در ادامه مستشار دادگاه از متهم پرسید: آیا شما در شبکه‌های مجازی نیز اقدام به خرید و فروش ارز کردید؟

متهم گفت: خیر من اصلاً در فضای مجازی فعالیت نکردم من فقط به صورت پیامکی از برخی افراد در بازار نرخ می‌گرفتم.

گفتنی است بعد از دفاعیات آخر متهم غلامی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی یکشنبه هفته آینده ساعت ۸ صبح برقرار خواهد شد.

کد خبر 4917583

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 1 =