• شهید فادی ابوصلاح روز نکبت

    شهیدی که نماد مبارزه با اسرائیل شد

    هفته گذشته شبکه‌های اجتماعی پر از عکس‌های مرد فلسطینی شد که با نداشتن دو پا به سمت سرزمین‌های اشغالی و نظامیان صهیونیستی سنگ پرتاب می‌کرد. مردی که به فاصله چندساعت بعد از شهرت به شهادت رسید.

سایر اخبار