۲۵ آذر ۱۴۰۰، ۹:۰۲

آموزش عالی در لایحه بودجه ۱۴۰۱؛

بودجه ۹۶ دانشگاه کشور در لایحه ۱۴۰۱/ بیشترین و کمترین بودجه

بودجه ۹۶ دانشگاه کشور در لایحه ۱۴۰۱/ بیشترین و کمترین بودجه

بررسی بودجه پیشنهادی دولت در لایحه ۱۴۰۱ برای دانشگاه های کشور نشان می دهد که دانشگاه پیام نور بیشترین میزان بودجه را در میان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم دریافت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ متوسط رشد بودجه دانشگاهها ۴۰ درصد و پژوهشگاهها ۱۰ درصد در نظر گرفته شده که بیشترین میزان بودجه دانشگاه ها به دانشگاه پیام نور اختصاص یافته است. در میان دانشگاه های صنعتی نیز بیشترین بودجه به دانشگاه صنعتی امیرکبیر اختصاص دارد. کمترین میزان بودجه نیز متعلق به دانشگاه سوره است.

در میان دانشگاه های هنر نیز دانشگاه هنر تهران بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده است.

بودجه دانشگاه های جامع کشور در لایحه ۱۴۰۱

ردیف دانشگاه

برآورد بودجه

(ارقام میلیون ریال)

۱ دانشگاه پیام نور ۲۴,۵۶۸,۳۵۲
۲ دانشگاه تهران ۲۲,۱۷۴,۰۶۸
۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۹,۳۴۵,۰۹۵
۴ دانشگاه تربیت مدرس ۸,۱۰۰,۳۱۷
۵ دانشگاه شهید بهشتی ۷,۷۲۹,۲۵۲
۶ دانشگاه تبریز ۷,۳۸۳,۳۰۷
۷ دانشگاه شیراز ۷,۲۲۸,۱۴۸
۸ دانشگاه شهید چمران اهواز ۶,۴۰۰,۲۱۷
۹ دانشگاه اصفهان ۵,۷۳۸,۰۹۹
۱۰ دانشگاه ارومیه ۵,۳۳۵,۵۰۷
۱۱ دانشگاه شاهد ۵,۱۱۹,۴۶۴
۱۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۴,۹۲۵,۷۴۲
۱۳ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۴,۸۴۹,۰۵۱
۱۴ دانشگاه گیلان ۴,۷۸۱,۰۵۰
۱۵ دانشگاه علامه طباطبایی ۴,۶۸۹,۵۰۱
۱۶ دانشگاه رازی ۴,۲۸۳,۳۰۷
۱۷ دانشگاه خوارزمی ۴,۲۱۲,۹۳۰
۱۸ دانشگاه یزد ۴,۰۹۶,۲۱۳
۱۹ دانشگاه سمنان ۴,۰۵۸,۳۷۱
۲۰ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۴,۰۶۱,۱۴۳
۲۱ دانشگاه مازندران ۳,۶۹۸,۹۴۲
۲۲ دانشگاه کردستان ۳,۶۰۲,۹۸۳
۲۳ دانشگاه الزاهرا ۳,۵۸۹,۴۸۷
۲۴ دانشگاه بیرجند ۳,۵۵۱,۳۴۹
۲۵ دانشگاه محقق اردبیلی ۳,۴۳۳,۰۱۳
۲۶ دانشگاه زابل ۳,۳۸۶,۴۷۵
۲۷ دانشگاه زنجان ۳,۴۸۷,۲۴۸
۲۸ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۳,۰۹۵,۳۴۳
۲۹ دانشگاه لرستان ۲,۹۰۴,۲۰۷
۳۰ دانشگاه شهرکرد ۲,۸۱۹,۷۰۷
۳۱ دانشگاه اراک ۲,۶۰۳,۹۸۸
۳۲ دانشگاه کاشان ۲,۵۴۰,۴۷۰
۳۳ دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲,۵۲۲,۰۰۰
۳۴ دانشگاه خلیج فارس ۲,۴۶۹,۳۹۰
۳۵ دانشگاه یاسوج ۲,۲۹۰,۸۶۱
۳۶ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۲,۲۱۴,۳۱۹
۳۷ دانشگاه حکیم سبزواری ۲,۱۸۹,۳۰۱
۳۸ دانشگاه ایلام ۲,۱۳۱,۸۵۶
۳۹ دانشگاه هرمزگان ۲,۰۴۷,۷۱۲
۴۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱,۹۵۶,۰۱۳
۴۱ دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ۱,۹۱۳,۷۲۶
۴۲ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱,۶۶۱,۴۹۸
۴۳ دانشگاه بجنورد ۱,۴۷۰,۷۸۶
۴۴ دانشگاه ملایر ۱,۴۱۰,۵۹۳
۴۵ دانشگاه ولایت ۱,۴۰۹,۲۵۴
۴۶ دانشگاه دامغان ۱,۳۲۰,۴۵۱
۴۷ دانشگاه گلستان ۱,۳۰۳,۷۵۸
۴۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ۱,۱۲۳,۴۹۴
۴۹ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ۱,۰۴۹,۶۲۰
۵۰ دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار ۱,۰۰۳,۲۰۰

بودجه پیشنهادی دولت برای دانشگاه های صنعتی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مشخص است که بر اساس آن بیشترین بودجه به دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کمترین به دانشگاه صنعتی اسفراین اختصاص دارد.

بودجه دانشگاه های صنعتی در لایحه ۱۴۰۱

ردیف دانشگاه بودجه در لایحه ۱۴۰۱
۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۷,۲۰۵,۹۹۳
۲ دانشگاه صنعتی شریف ۶,۸۴۴,۸۰۵
۳ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵,۹۴۸,۳۰۰
۴ دانشگاه صنعتی اصفهان ۵,۲۱۹,۹۲۸
۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۳,۱۶۵,۱۸۸
۶ دانشگاه صنعتی شاهرود ۲,۶۶۹,۵۲۰
۷ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱,۶۷۷,۰۶۴
۸ دانشگاه صنعتی سهند ۱,۶۲۷,۵۸۵
۹ دانشگاه صنعتی شیراز ۱,۴۲۶,۶۹۴
۱۰ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ۹۶۶,۴۳۱
۱۱ دانشگاه صنعتی ارومیه ۸۱۳,۶۱۳
۱۲ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان ۶۰۹,۰۱۳
۱۳ دانشگاه صنعتی قوچان ۶۰۸,۲۸۳
۱۴ دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۵۹۳,۳۸۰
۱۵ دانشگاه صنعتی همدان ۵۱۵,۲۱۱
۱۶ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ۵۰۶,۱۲۷
۱۷ دانشگاه صنعتی سیرجان ۴۷۱,۹۵۲
۱۸ دانشگاه صنعتی اراک ۴۶۵,۲۰۹
۱۹ دانشگاه صنعتی قم ۴۴۹,۶۱۹
۲۰ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل ۴۴۲,۶۰۱
۲۱ دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) ۴۳۸,۷۴۱
۲۲ دانشگاه صنعتی بیرجند ۴۲۴,۷۹۲
۲۳ دانشگاه صنعتی اسفراین ۴۰۹,۴۴۸

بودجه دانشگاه های هنر در لایحه ۱۴۰۱

ردیف دانشگاه بودجه در لایحه ۱۴۰۱
۱ دانشگاه هنر تهران ۱,۴۵۴,۴۹۴
۲ دانشگاه هنر اصفهان ۱,۰۰۴,۱۶۴
۳ دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۹۹۸,۸۱۶
۴ دانشگاه هنر شیراز ۱۹۹,۶۷۹

کمترین میزان بودجه در میان دانشگاه های کشور به ۱۴ دانشگاه زیر اختصاص یافته است.

ردیف دانشگاه بودجه در لایحه ۱۴۰۱
۱ دانشگاه مراغه ۹۷۶,۵۰۸
۲ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ۹۵۳,۱۵۸
۳ دانشگاه آیت الله بروجردی ۹۵۲,۶۳۵
۴ دانشگاه جیرفت ۸۸۶,۰۹۱
۵ دانشگاه گنبد ۸۴۸,۰۱۹
۶ دانشگاه بناب ۷۳۹,۱۷۱
۷ دانشگاه تفرش ۵۴۴,۱۴۲
۸ دانشگاه اردکان ۵۳۰,۶۳۶
۹ دانشگاه میبد ۵۲۱,۴۴۸
۱۰ دانشگاه جهرم ۵۰۶,۸۶۹
۱۱ دانشگاه سلمان فارسی (کازرون ) ۴۶۷,۵۹۳
۱۲ دانشگاه نیشابور ۴۵۵,۱۴۳
۱۳ دانشگاه فسا ۴۳۸,۸۷۰
۱۴ دانشگاه تربت حیدریه ۴۴۷,۱۳۱
۱۵ دانشگاه کوثر ۳۵۴,۶۶۲
۱۶ دانشگاه بزرگمهر قائنات ۲۳۹,۴۳۱
۱۷ دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ۲۱۴,۴۷۷
۱۸ دانشگاه امام صادق ۲۱۳,۰۰۰
۱۹ دانشگاه سوره ۹۵,۰۰۰

کد خبر 5375456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • captcha

  نظرات

  • IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
   6 2
   دانشگاه پیام نور باید منحل بشه