۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۱۱

برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲؛

تغییر «پژوهش محور» وزارت بهداشت به دکتری تخصصی پژوهشی فناوری محور

تغییر «پژوهش محور» وزارت بهداشت به دکتری تخصصی پژوهشی فناوری محور

جزئیات تغییرات مقطع جدید دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور دانشگاه های علوم پزشکی در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال برای اولین بار دکتری تخصصی پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی به دکتری تخصصی پژوهشی/فناوری محور (Ph.D by Research/Technology-Oriented) تغییر کرد.

هدف اصلی این دوره، تربیت افرادی است که ضمن احاطه به یک زمینه خاص و آشنایی با علوم مرتبط با استفاده از روش های پیشرفته تحقیق بتوانند گامی در جهت خودکفایی کشور، توسعه پایدار، گسترش مرزهای دانش و ارتقاء سلامت بردارند.

اهداف اختصاصی دوره های دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور:

گسترش مرزهای دانش در سطوح ملی و فرا ملی با اجرای تحقیقات گسترده تر

ایجاد زمینه گسترده تری برای ظهور خلاقیت و نوآوری

تقویت رهبری پژوهش از طریق توانمندسازی محققین متعهد و متخصص

منجر شدن نتیجه تحقیقات به Patent و محصول و حل مشکلات نظام سلامت

دستیابی به فناوری تولید فرآورده های دارویی مورد نیاز کشور در مراکز تحقیقات و مؤسسات مرتبط پژوهشی با ظرفیت و پتانسیل های کافی تحقیقاتی

ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز نظام سلامت از طریق اجرای طرح های اپیدمیولوژی

پرورش محقق کارآمد برای رفع نیازهای تحقیق در مراکز تحقیقاتی در صورت عدم دستیابی به محصول

ارتقاء سلامت جامعه از طریق فراهم آمدن بستری تخصصی برای اجرای تحقیقات مبتنی بر نیاز

ارائه نتایج تحقیقات تخصصی مبتنی بر نیاز سیاستگذاران و ذی نفعان کلیدی سلامت کشور

ارائه دستاوردهای هر چه بیشتر تحقیقاتی در سطح بین المللی

با توجه به اهداف کلی سعی بر آن است تا دانش آموختگان دوره های دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور در مراکز تحقیقات و پژوهشکده های وابسته به وزارت بهداشت به عنوان محقق یا عضو هیئت علمی پژوهشی یا در شرکت های دانش بنیان در همان زمینه های تحقیقاتی و مدرک تحصیلی دانش آموختگی شان مشغول به خدمت شوند.

برای دانشجویان دوره های دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور بر اساس گرنت های تحقیقاتی که در اختیار اساتید راهنما و مراکز تحقیقات مجری دوره از سوی سازمان/ مؤسسه/ دانشگاه علوم پزشکی قرار داده شده است، در صورت لزوم و امکانات آن واحدهای تحقیقاتی، امکان استفاده از فرصت های مطالعاتی برای تکمیل شدن دوره مربوطه و تقویت بنیه علمی- پژوهشی دانشجو در خارج از کشور و مراکز تحقیقاتی معتبر و مطرح جهان، وجود خواهد داشت.

آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی در روزهای ۲ و ۳ و ۴ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. داوطلبان تا ساعت ۲۴ امروز یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ می‌توانند به صورت اینترنتی در این آزمون ثبت نام کنند.

داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً مجاز به انتخاب یکی از دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) یا دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research/Technology-Oriented) هستند که باید در فرم ثبت نام نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام کنند.

برای داوطلبان دوره دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی اصیل (Original) منتشر شده در مجلات علمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی Web of Science یا PubMed به عنوان نویسنده اول یا مسئول در زمان مصاحبه الزامی است.

مقالات مذکور داوطلب باید در زمان انتخاب رشته/ محل جهت بررسی و تأیید توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری شود.

داوطلبانی که در آزمون کتبی دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور قبول می شوند باید هنگام انتخاب رشته/ محل دو مقاله شرطی چاپ شده را داشته باشند و لذا نامه پذیرش مقاله (Acceptance) به هیچ وجه قابل قبول نیست.

دو مقاله شرطی حتماً باید مقاله تحقیقی اصیل (Original Article) باشد و Review Article و اقسام دیگر مقالات قابل قبول نیست.

مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در نمایه ISI (ESC) Emerging Sources Citation غیر قابل قبول است.

چنانچه یک یا هر دو مقاله شرطی در این مرحله (بارگذاری در سامانه)، نسخه گالی پرووف Galley Proofs مقاله و دارای شماره Doi باشد، به نحوی که تا قبل از تاریخ اعلام شده مصاحبه ها، مقاله چاپ شود یا e-pub شده باشد و توسط داوطلب به دانشگاه ارائه شود، بصورت مشروط قابل ارائه به دانشگاه برای مصاحبه است.

آزمون شفاهی (مصاحبه) برای دوره دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور توسط مراکز تحقیقات مجری دوره دکتری پژوهشی (سازمانها، مؤسسات و دانشگاه های علوم پزشکی) برگزار خواهد شد.

توجه: چنانچه شرایط کشور از نظر شیوع بیماری برای برگزاری حضوری مصاحبه مناسب نباشد، ممکن است آزمون مرحله دوم (مصاحبه) بصورت مجازی برگزار شود.

با توجه به اینکه در مرحله دوم (مصاحبه) موارد مهم برای ارزیابی در دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور ۲ مقاله نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی Web of Science یا PubMed است، لذا لازم است داوطلبان در زمان انجام مصاحبه این موارد را آماده و همراه داشته باشند.

فهرست سازمانها/ مؤسسات و دانشگاه های علوم پزشکی مجری دوره دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور:

۱. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۲. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۳. دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۴. دانشگاه علوم پزشکی ایران

۵. دانشگاه علوم پزشکی بابل

۶. دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۷. دانشگاه علوم پزشکی تهران

۸. دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۰. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۱۱. دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۱۲. دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۳. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۱۴. دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱۵. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جدول ظرفیت اولیه رشته های دکتری دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف رشته دانشگاه علوم پزشکی ظرفیت ردیف رشته دانشگاه علوم پزشکی ظرفیت
۱ اپیدمیولوژی کردستان/ اصفهان/ ایران/ کرمانشاه/ کرمان ۵ نفر ۲ انگل شناسی ارومیه یک نفر
۳ ایمنی شناسی پزشکی سمنان/ شهید بهشتی ۲ نفر ۴ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت اصفهان یک نفر
۵ بهداشت باروری شهید بهشتی یک نفر ۶ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها مازندران یک نفر
۷ پرستاری ایران یک نفر ۸ داروسازی سنتی کرمانشاه یک نفر
۹ داروسازی هسته ای مازندران یک نفر ۱۰ زیست فناوری پزشکی تبریز یک نفر
۱۱ زیست مواد دارویی تبریز یک نفر ۱۲ ژنتیک پزشکی بابل/ شهیدبهشتی/ مشهد ۳ نفر
۱۳ سلامت و رفاه اجتماعی ایران یک نفر ۱۴ سم شناسی شهیدبهشتی/ مازندران/ ارومیه ۴ نفر
۱۵ شیمی دارویی شهیدبهشتی/ مازندران ۵ نفر ۱۶ علوم اعصاب ایران یک نفر
۱۷ علوم تغذیه یزد/ اصفهان/ تهران ۶ نفر ۱۸ فارماسیوتیکس تبریز/ شهیدبهشتی/ مازندران ۳ نفر
۱۹ فارماکوگنوزی شهیدبهشتی یک نفر ۲۰ فارماکولوژی شهیدبهشتی یک نفر
۲۱ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه یک نفر ۲۲ مهندسی بافت شهیدبهشتی یک نفر
۲۳ مهندسی بهداشت محیط اهواز/ ایران/ شهیدبهشتی/ کردستان/ کرمانشاه/ مازندران ۱۱ نفر ۲۴ مواد دندانی تهران/ شهیدبهشتی ۲ نفر
۲۵ نانوفناوری پزشکی تبریز ۳ نفر ۲۶ نانوفناوری دارویی تبریز یک نفر

ظرفیت اولیه رشته های دکتری دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تعداد ۶۰ نفر است.

کد خبر 5439099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha