با توجه به ازدیاد جمعیت و ترافیک شدیدی که در مبادی ورودی بهشت زهرا به ویژه قطعه هنرمندان به وجود آمده تاکنون امکان دفن پیکر زنده یاد مرتضی پاشایی میسر نشده است.برگزارکنندگان مراسم تدفین پس از تلاشهای بسیار شامگاه امروز موفق به اجرای مراسم تدفین شدند.

  

شهر خبر