تراژدی ۸ ساله

تراژدی ۸ ساله

جنگ یمن از سال ۱۳۹۴ شروع شده است. این جنگ بر خلاف تصور عربستان نه تنها در چند هفته به پایان نرسید بلکه اکنون هشتمین سال آن نیز به پایان رسیده است. در این جنگ غیر نظامیان زیادی شهید شدند. نکته مهم در جنگ یمن به سیل ارسال سلاح‌های غربی بر می‌گردد که با این اقدام خود بر آتش جنگ یمن دمیدند. اکنون با پایان هشتمین سال این تراژدی بزرگ، گروه بین الملل خبرگزاری مهر در پرونده‌ای با عنوان «تراژدی ۸ ساله؛ در جنگ یمن چه گذشت؟» به بررسی روند این جنگ از ابتدا تا کنون می‌پردازد.

اخبار پرونده

برچسب‌ها