مبین بلوچ

  • #بلوچستان_امن_است

    #بلوچستان_امن_است

    «مبین بلوچ» جوان بلوچستانی ست که سالهاست همه هم و غم خود را روی توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان گذاشته است و به صورت مجازی مسافران زیادی را به سرزمینش دعوت کرده است.