پیمان یزدانی خبرنگار و گزارش‌نویس گروه بین‌الملل تعداد خبر 3240

  • کارشناس ارشد حقوق بین الملل و دارای سابقه پژوهش و مطالعات در حوزه بین الملل و کار در رسانه های نوشتاری و تصویری در حال حاضر به تهیه گزارش و خبر در حوزه بین الملل خبرگزاری مهر مشغول است.