مسعود بربر خبرنگار محیط زیست تعداد خبر 6263

  • خبرنگار و عکاس حوزه محیط زیست، میراث فرهنگی و گردشگری است که پیش از این در حوزه‌های محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری، جامعه، اقتصاد و ادبیات فارسی با خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلف همکاری داشته و در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی نیز به همین موضوعات پرداخته است. او هم‌اکنون خبرنگار بخش محیط زیست گروه جامعه خبرگزاری مهر است.