محمد جندقی خبرنگار کار و اشتغال تعداد خبر 5815

  • او فعالیت مطبوعاتی خود را از سال ۸۸ آغاز کرده و تاکنون با خبرگزاری‌ها و نشریات مختلفی همکاری داشته است. وی در حال حاضر خبرنگار حوزه کار و اشتغال خبرگزاری مهر است.