حسام رضایی خبرنگار احزاب و تشکل ها تعداد خبر 2864

  • کار خبر را در سال ۹۰ با حضور در گاهنامه آفتاب مرکزی در استان مرکزی آغاز کرد. حوزه تخصصی وی حوزه احزاب و تشکل ها است. در کارنامه وی همکاری با نشریات و رسانه های مختلف به چشم می خورد. وی هم اکنون خبرنگار حوزه احزاب و تشکل های خبرگزاری مهر است.