ساناز باقری راد خبرنگار شهری و خانواده تعداد خبر 4689

  • فارغ التحصیل رشته فقه و حقوق که تا کنون در حوزه های مختلف  اجتماعی فعالیت رسانه ای داشته است. وی در حال حاضر خبرنگار حوزه های شهری و خانواده خبرگزاری مهر است.