عارفه چلنگر خبرنگار حوزه اقتصاد کلان تعداد خبر 684

  • عارفه چلنگر فارغ التحصیل رشته علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی است که سابقه فعالیت در حوزه های گوناگون اقتصادی در خبرگزاری ها و روزنامه های مختلف را  در کارنامه کاری خود دارد. وی در حال حاضر خبرنگار حوزه اقتصاد کلان خبرگزاری مهر است