علی مرادی خبرنگار حوزه آب و انرژی تعداد خبر 1594

  • علی مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق است که پیش از این به عنوان خبرنگار آزاد فعالیت داشته است. وی در حال حاضر خبرنگار حوزه آب و انرژی خبرگزاری مهر است.