۴ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۳۹

رئيس جمهور در كنفرانس خبري با خبرنگاران داخلي و خارجي (2)

ملت ما امروز منسجم و متحدتر از هميشه ايستاده است / ادبيات چند كشور قدرتمند ادبيات زور و چپاول است

محمود احمدي نژاد گفت: ملت ما امروز منسجم و متحدتر از هميشه تاريخ ايستاده و آرمان هاي بلند خود را دنبال مي كند و دولت فكر مي كند كه بالاترين افتخار براي او خدمت كردن به چنين ملتي است.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رئيس جمهوري ايران در ادامه كنفرانس مطبوعاتي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي تقويت كرامت انساني و ترويج مهرورزي را از سياست هاي دولت دانست و گفت: دولت خودش را خادم مردم و در كنار مردم مي داند.

وي افزود: فرهنگي كه دولت به دنبال ترويج آن است هر چيزي كه در اختيار مجموعه دستگاههاي حكومتي است متعلق به مردم است و بايد با كمترين هزينه و سامانه در خدمت مردم قرار گيرد.خوشبختانه ملت ما امروز منسجم و متحد تر از هميشه تاريخ ايستاده و آرمانهاي بلند خود را دنبال مي كند و دولت فكر مي كند كه بالاترين افتخار براي او خدمت كردن به چنين ملتي است.

احمدي نژاد خاطرنشان كرد: ما تلاش داريم حركت و فعاليت مردم در بخش اقتصاد را به بالاترين حد خودش برسد؛ سرمايه گذاري در بخش دولتي را هم محدود كرديم و هم به شدت كاهش داديم . مردم ما توانمندي هاي بسيار بالايي دارند دولت وظيفه اش اين است كه راه را باز بكند و اين توانمندي ها بتواند در خدمت مردم قرار بگيرد.

وي در ادامه گفت: تمركززدايي از جهت گيري هاي دولت بود. بسياري از شركت ها نقل مكان كردند و بقيه مهلت داده شده و آنهايي كه از تهران بروند، بايد بروند. هزينه هاي تهران بايد كاهش يابد.

رئيس جمهوري افزود: در سال گذشته نزديك به 10 ميلبيارد دلار ما فقط مصرف بنزين داشتيم. اين مصرف بالايي است. شايد  سرانه مصرف بنزين ما در دنيا در رده هاي اول باشد. خوب اين بايد كاهش پيدا بكند. توسعه حمل و نقل عمومي در دستور كار دولت قرار گرفته است.

احمدي نژاد اظهار داشت: در تبصره يك بند سه بودجه يك مجموعه كامل سياست ها و برنامه ها براي كنترل مصرف بنزين و سوخت، كاهش آن اصلاح سيستم هاي حمل و نقل عمومي در دستور كار قرار گرفت و مجلس شوراي اسلامي به طور كامل تبصره را تصويب كرد. آئين نامه آماده شده و به زودي كار آغاز خواهد شد. حمل و نقل ريلي و عمومي در دستور كار دولت است كه ظرف مدت 4 سال بايد سامان يابد.جابجايي سوخت از بنزين به گاز در دستور كار دولت است.

وي گفت: احداث 400 جايگاه سوخت گاز با تجهيزات لازم در دستور كار دولت قرار دارد.كار ديگري كه دولت انجام داد كنترل مصرف بخش دولت است. شما مي دانيد كه هزينه هاي دولت دو بخش است يك هزينه مصرفي است و يك هزينه سرمايه گذاري؛ ما تلاش داريم هزنيه هاي مصرفي را كاهش دهيم. سال گذشته رشد مصرف دولت به 8/2 رسيد. سال قبل نزديك به 7 درصد بود.

احمدي نژاد همچنين بر تلاش دولت براي جلوگيري از امتيازات ويژه و رانت ها تاكيد كرد و افزود: امروز در مجموعه دولت كمتر راهي پيدا مي شود كه افرادي بخواهند در امتياز ويژه استفاده بكند. اين دست ها قطع شده است و اگر هم كسي بخواهد انجام بدهد با سختي ها و پيچيدگي هاي فراوان انجام مي شود كه اميدواريم مسدود شود.

وي با اشاره به ترميم حقوق كارمندان و بازنشستگان و كارگران، اظهار داشت: ما بايد به سمت عدالت برويم. ممكن است البته در كوتاه مدت تبعات منفي داشته باشيم. دولت در خدمت همه است كه اين تبعات منفي را به سمت صفر ميل بدهد. ما معتقديم فرهنگ اين سرزمين مي تواند الگو براي همه ملتها باشد. فرهنگ ايراني اسلامي يك فرهنگ جامع و كامل براي يك زندگي سعادتمند است.

رئيس جمهور افزود: ملت ايران يك ملت عاطفي و ادبي و هنرمند و يك ملت ايماني و پاك و ملتي است كه دوستدار و غمخوار همه ملت ها هستند. فرهنگ ملت ايران يك فرهنگ ارزشمند است كه اين فرهنگ هم بايد تبديل شود و هم ترويج و تبليغ شود. ما امروز اعلام مي كنيم به همه دنيا كه فرهنگ ملت ايران مي تواند الگو براي همه ملت هاي عالم باشد.

احمدي نژاد خاطرنشان كرد: ملت سختكوش، مصمم و مقاوم و هوشمند ملتي كه هنر و ادبيات در متن زندگي و در لابلاي زندگي اش پيچ خورده و تنيده شده ؛ ملتي كه نسبت به سرنوشت همه بشريت حساس است ، ملتي كه براي تك تك انسانهاي عالم ارزش قائل است. كرامت انساني و عزت انساني را يك اصل خدشه ناپذير مي داند و از كرامت انساني دفاع مي كند.

وي در ادامه گفت: يك ملت صلح دوست ملتي است كه خواهان صلح و آرامش براي همه ملتهاست. ملتي كه خواهان سلامت همه ملتهاست . از شادي همه ملتها شاد و از غم همه غمگين است. ملت ايران يك ملت الگوست و فرهنگ ايراني مي تواند الگو براي همه قرار بگيرد.

رئيس جمهوري افزود: اما اجازه دهيد مطالبي را هم در مسائل جهاني عرض كنم؛ سال سال پيامبران است. پيامبران آمدند بشريت را به دو اصل دعوت كنند: خداپرستي و عدالت. اين دو پايه زندگي سعادتمند است.  پايه صلح و آرامش پايدار است. امكان ندارد بدون خداپرستي و بدون عدالت ما شاهد سعادت يك ملت و يك فرد يا صلح و آرامش پايدار باشيم.

احمدي نژاد اظهار داشت: اگر مي بييم امروز در دنيا ظلم ها و جنگ ها و فضاي تهديد، بسياري از ملتها را در فشار قرار داده، ادبيات چند كشور قدرتمند ادبيات زور و سلطه و چپاول است. مي بينيم منابع ملت ها صرف انبار كردن تسليحات مي شود به جاي اينكه صرف رفاه ملت شود. اينكه بعضي ها فقط از موضع زور و به رخ كشيدن سلاحهاي پيشرفته خودشان صحبت مي كنند. اينها به خاطر اين است كه بعضي از اينها از فرهنگ انبياء  از اصول انبياء فاصله گرفته اند. هر جايي كه بشريت به سمت آرمان هاي انبياء به سمت دعوت انبياء حركت كرد آنجا نقطه سعادت و آرامش و صلح و دوستي و برادري شد و هر مقدار از فرهنگ انبياء فاصله گرفت، همان جا نقطه آسيب بپذيري جنگ ها و جدال ها شد.

وي تاكيد كرد: امروز مشكل بشريت حضور چندقدرتي است كه هيچ اعتنايي به اصول اخلاقي و اعتقادي انبياء ندارند. من اجازه مي خواهم يكي از پديده هاي مشكل امروز جهان را بازخواني كنم.

رئيس جمهوري افزود: شما مي دانيد در قرن گذشته دو جنگ جهاني اتفاق افتاد. دو جنگي كه در يكي از آنها حداقل 60 ميليون انسان كشته شدند و چند برابر اين معلول شدند و چندين برابر آن آواره شدند. چه كساني مسبب اين جنگ ها بودند و چرا؟ غير از اين بود كه خودخواهي ها و قدرت طلبي ها ، سلطه طلب ها و تجاوزطلبي هاي دو سه تا قدرت موجب آتشي شد كه دهها ميليون انسان را در خود سوزاند؟ نه تنها در زمان خودش آثار مخربي داشت حتي ملت هايي كه هيچ نقشي در آن جنگ نداشتند آنها هم مورد تجاوز قرار گرفته و صدمه ديدند. بسياري از ملت هاي خاورميانه قرباني جنگي شدند كه در آن دخالت نداشتند.

احمدي نژاد گفت: ما مي بينيم ملت هايي كه هيچ نقشي نداشتند بعدا مورد تجاوز و سلطه قرار گرفتند كه امروز هم مهمترين مشكلي كه بشريت از آن رنج مي برد و مهمترين مشكلي كه ملتهاي خاورميانه رنج مي برند ادامه ماجراهاي جنگ دوم جهاني است. در جنگ دوم جهاني با هم جنگيدند ما مخالف آن جنگ بوديم و الان هم هستيم. ما معقتيدم فرنگ انبياء فرهنگ منطق و گفتگوست فرهنگ انسانيت است فرهنگ جنگ متعلق به انسانها بدوي و انسانهاي غير متمدن و انسانهايي است كه از اخلاق انبياء فاصله گرفته اند خوب جنگيديد چرا مردم خاورميانه بيش از 60 سال غرامت پس بدهند.

وي در ادامه افزود: يك رژيم تاسيس شد و تا امروز هر روز مردم مظلوم و بي پناه را به خاك و خون مي كشند. آن كساني كه مدعي نجات بخش بشريت بودند آمدند در جنگ دوم جهاني مانع از كشتار شدند به خونخواهي كشتار جنگ دوم جهاني برخاستند در طول 60 سال صدها هزار نفر را به خاك و خون كشيدند. مردم فلسطين چه نقشي در جنگ دوم جهاني داشتند. چرا بايد مردم فلسطين تقاص آن را پس بدهند.

رئيس جمهوري خاطرنشان كرد: هر انساني از ديد ما عزت دارد و با كرامت است. كرامت او احترام او، سعادت او و شخصيت او محترم است. خون و جان و مال و ناموس و حيثيت او محترم است. اين تعليمات انبياء است.

احمدي نژاد اظهار داشت: اما چرا فقط براي عده اي از كشته شدگان مرثيه سرايي مي شود بر فرض كه اين اتفاق نيز افتاده باشد اما چه كسي بايد تقاص آن را پس بدهد كه اين موضوع يك سئوال جدي در برابر بشريت امروز است. ما ضمن احترام به هم پيروان همه اديان با ايجاد مشكل براي هم انساني مخالفيم.

کد خبر 316454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha