۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۳۴

واكنش همسر سخنگوي دولت به گزارش انتقادي خبرگزاري مهر :

در اين كشور تنها فاطمه رجبي است كه گرايشات باندي ندارد

در اين كشور تنها فاطمه رجبي است كه گرايشات باندي ندارد

همسر سخنگوي دولت با ارسال نامه اي 6 صفحه اي به گزارش انتقادي خبرگزاري مهر در خصوص مطالب اخير وي در تخريب مديران نظام اسلامي و كانديداهاي انتخاباتي كه بر خلاف تاكيد صريح مقام معظم رهبري جريان دارد ، واكنش نشان داد.

خبرگزاري مهر مطابق قانون مطبوعات موظف به انتشار بخش هايي از نامه خانم فاطمه رجبي است كه مرتبط با گزارش مورد نظر بوده و خبرگزاري مهر را مورد خطاب قرار داده باشد. اما متاسفانه ايشان مجددا بدون پاسخ منطقي به گزارش انتقادي مهر نام افراد و دستگاههاي مرتبط ديگري را نيز به ميان آورده اند كه كوچكترين ارتباطي با گزارش مذكور نداشته اند.

از سوي ديگر و بر خلاف اخلاق نقد ، وي خبرگزاري مهر را با موجي از اتهامات بي پايه و بزرگ روبرو ساخته است  كه در صورت لزوم و صلاحديد پيگيري خواهد شد.

خبرگزاري مهر با اظهار تاسف از پايمردي ايشان بر مسير تخريب و گريز از استدلال ، پوزش از عزيزاني كه در اين نامه به آنها اتهام وارد شده و با عذرخواهي از بزرگاني چون رئيس جمهور محبوب و فرماندهي محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سرداران عزيز دفاع مقدس كه از آنها سوء استفاده شده ؛ متن كامل نامه خانم فاطمه رجبي را منتشر مي كند و مردم آگاه و متدين را در تشخيص سره از ناسره محرم خود مي داند.

توضيح ديگر اينكه رئيس محترم سازمان تبليغات اسلامي نيز بر انتشار كل اين مطلب براي آگاهي عموم تاكيد داشته اند. خبرگزاري مهر ضمن محفوظ دانستن پيگيري حقوقي اتهامات وارده در زمان مقتضي پاسخ لازم را منتشر خواهد كرد:

متن كامل نامه فاطمه رجبي به مدير عامل خبرگزاري مهر

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم (انا) نشكو اليك قله عددنا

بنا بر خدمت رسانه ملي در اختصاص چند برنامه به تخريب اينجانب، خوشبختانه اينك عموم ملت ايران از نظرگاههاي بنده آگاهي دارند.  بنابراين به اعتراف مخالف و موافق، تنها يك "تن" در اين كشور با صراحت و به دور از وابستگي حزبي و گرايشات باندي نظريات خود را پيرامون مسائل سياسي كشور مي نويسد، و او فاطمه رجبي است.

اگر براي بسياري گستره " تخريب گري رسانه اي" در سوء استفاده از نسبت حقير با سخنگوي دولت، ترديد آفرين باشد. براي "خبرگزاري مهر" به طور قطع چنين نيست. چرا؟ زيرا اولا رئيس سازمان تبليغات اسلامي كه خبرگزاري مهر وابسته به آن است در سال هاي گذشته، براي نخستين بار فاطمه رجبي را در همايش دوسالانه مهدويت (عج) شناخت و البته همانجا با ديدگاه هاي او آشنا گشت. همايشي كه اينجانب مقاله خود را با عنوان "ساختار حكومت مصلح" به عنوان مقاله برگزيده ارائه دادم.

البته در همان جلسه رئيس سازمان تبليغات كه از نسبت من با دكتر الهام بي اطلاع بود، مخالفت خويش را با نگاه انتقادي بنده به دموكراسي اومانيستي، و تقابل دموكراسي بشرمدار با حكومت الهي حضرت مهدي (عج) به دكتر الهام تذكر داده بود. بد نيست به ايشان يادآور شوم كه در آن روز دكتر الهام بدور از اعلان وابستگي، اعتقاد و توانايي نويسنده را براي بحث در اين باره به ايشان گوشزد كرده بود.

بنابراين گرچه نخستين وهله آشنايي رئيس سازمان تبليغات با انديشه و نگاه بنده تقابل يا تضاد يا مخالفت "انديشه اي" بوده است، ولي ايشان بار ديگر مرا با كتاب "روحانيت ستيزي" شناخته، كه تعريفي كامل، عيني و شفاف از انديشه ديني و سرسپردگي به روحانيت و ولايت است. قطعا رئيس سازمان تبليغات و مسئول اصلي خبرگزاري مهر اطلاع دارد كه آن كتاب  توسط همين سازمان چاپ و انتشار يافته است.

ثانيا مدير مسئول خبرگزاري "مهر" پس از روي كار آمدن دولت نهم در جلسات متعدد و پيوسته اي با بنده حضورا آشنا شده است. او به خوبي از نگاه سياسي، تفكر مستقل، و مخالفت ها و موافقت هاي من به مسائل و راهكارها و تفكرات رايج آگاهي دارد.

بنابراين ، نوشتن مقاله اي فاقد هر گونه استدلال قوي و متين، ضمن داشتن بار حقوقي در منسوب كردن نظر، انديشه و نگاه و ادبيات اينجانب به دكتر الهام، هر دو نفر مذكور را به پاسخگويي در برابر خداوند سبحان و ملت بزرگوار و اينجانبان مسئول مي كند.

با اين وجود از آنجا كه در عرصه حمايت از احمدي نژاد و ارائه ديدگاه واقع گرايانه و مستقل پس از آغاز به كار دولت نهم "جرمي بزرگ" محسوب مي شود، متاسفانه در "نوع صراحت و صداقت بيان و قلم" بنده نه فقط تنها ترين گرديده ام، بلكه آماج تخريب و توهين و اتهام از سوي راست و چپ، آشنا و نا اشنا واقع شده ام.

عجيب نيست! آخر الزمان، زمانه اي است كه بايد به خداوند از "قلت عدد" شكايت برد و از همراهان بيراهه رفته، و از خنجر از پشت زنندگان و در يك كلمه طبق روايت بحار الانوار از همه كساني كه پيرامون فردي كه حرف حق مي زند، جمع ميشوند و او را به "نگفتن" ترغيب مي كنند.

چه فرقي مي كند كه فحاشي و دروغ پردازي و تهمت زني از سوي سايت "آفتاب" وابسته به مجمع تشخيص مصلحت باشد ويا "سايت مهر" وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، و البته در انتخابات نهم سايت نزديك به قاليباف!!

و فرقي نمي كند كه "سايت مهر" نيز به تقليد از ضد انقلاب خارجه نشين و شكست خوردگان انتخاباتي و فحاشان و هتاكان مافيايي، "فاطمه رجبي" را با همه شناخت و آشنايي، "همسر سخنگوي دولت" بنامد و با اين وجود "پي در پي خود را حامي و مدافع دولت بخواند"؟!!

با اين وجود خطاب به ملت ايران و همه آنانكه عليرغم موج فزاينده تخريب گري دولت به بهانه نوشته هاي حقير، مرا مورد عنايت قرار مي دهند، و همه آنانكه پس از هر تخريب حضورا و يا تلفني برايم پيام هاي هم فكري و تسلي و انزجار از تخريب گران ارسال مي كنند، اظهار مي دارم:

1- خبرگزاري مهر وابسته به يك سازمان دولتي و عمومي است. بنابراين حق تبليغ و تخريب انتخاباتي ندارد. اما علاوه بر آنكه طبق نوشته كتاب "نقش آفرينان سوم تير در انتخابات نهم"،  اين سايت نزديك به قاليباف، حركت كرده و قراردادهاي جديد اين سايت با سازمان تحت مديريت قاليباف و جاسبي نيز قابل بيان است. اينكه نيز مراجعان به آن مي توانند با ابتدايي ترين نگاه شاهد فعاليت باندي به نفع شكست خوردگان انتخابات، براي ورود به شوراهاي شهر يا ... باشند.

2- خبرگزاري مهر وابسته به سازمان تبليغات اسلامي است. اينكه چه ميزان در جهت اسلام، نظام اسلامي، ولايت فقيه، و دولت اسلامي حركت مي كند، پاسخي است كه هرگز نمي توان از ارائه آن گريز داشت. اما مي توان به اين نكته مهم توجه داشت كه طبق برآوردها سايت مهر نخستين يايكي از نخستين سايت هايي بود كه در تقابل با مقابله اينجانب در مخالفت با سفر محمد خاتمي به آمريكا به موج سازي تخريب گرانه روي آورد. برپا كردن ماجراي مصاحبه هاي گوناگون در مخالفت و دشنام و تهمت زني به حقير، راهكار حتما اسلامي خبرگزاري سازمان تبليغات اسلامي در حمايت از سفري بود كه پذيرش موجوديت اسرائيل، تاييد تداوم اشغالگري و جنايات آمريكا در عراق صحه گذاردن به هولوكاست، و رفع شيطانيت از آمريكا، را توسط خاتمي، ارمغان داشت.

3- در مقابله سراسر افتراي خبرگزاري مهر كه بنابر نظر كارشناسان در كار خبرگزاري بي سابقه است، هر آن كس كه مورد انتقاد و يا حتي اعتراض، البته مستدل و مستند بنده قرار گرفته "مسئولين نظام، شخصيت هاي نظام و يا..." ناميده است. خنده آور آنكه در همان آغاز سخن "طلايي" را ضمن "فرمانده بازنشسته خواندن" هنوز هم "مسئول نظامي مي داند! شايد همين استدلال هاي قوي در تخريب گري هاي اينجانب سبب گرديده عليرغم "ترور كامل شخصيت و انيدشه از سوي راست و چپ" در ميان ملت فهيم و آگاه مخاطبان افزون تري از گروه دينمداران فدايي ولايت، بيابم!

4- عقده گشايي يا جنگ عليه دولت توسط خبرگزاري "مهر"، بي تابي و نابردباري جناحي و باندي را مي نماياند. علاوه بر انكه در يك اتهام آشكار "به طور كلي نوشته ها، انديشه و نظر مرا به سخنگوي دولت نسبت مي دهد". يك اظهار نظر سخنگوي دولت را پيرامون شب نامه ادعايي خبرگزاري مهر كه ظاهرا فقط خبرنگار اين خبرگزاري آن را مشاهده كرده است بر نمي تابد! چگونه افرادي كه اين چنين سعه صدر و تحمل و مدارا دارند، و اين گونه انصاف را در واكنش نسبت به كاركرد خود پذيرا هستد، خود را محقق مي دانند در بي سابقه ترين نوع چند صفحه اتهام و تخريب نسبت به يك انديشه و نگاه را در رسانه اي با بودجه دولتي، عليه دولت آن هم به صورت مكرر منتشر كنند؟!

5- حركت خبرگزاري مهر، به ويژه با شناخت كامل استقلال فكري و عملي بنده توسط رئيس سازمان تبليغات و رئيس خبرگزاري، بار ديگر "زنده به گور كردن زن در جاهليت عرب" را همراه با ايجاد جو خفقان و ديكتاتوري در كنار ديگر تخريب گران به ميدان آورد.

6- همت والاي خبرگزاري مهر در كاربرد واژه ها نيز ، در حد تذكر ضرورت دارد. كدام انگيزه و هدف يا كدام دانش رسانه اي مقالات را نامه مي داند؟ در كدام فرهنگ ادبي، علمي، سياسي، يادداشت ها و مقاله ها "نامه" خوانده مي شوند؟

7- مخالفت بنده با ورود نظاميان به عرصه سياست، يك تفكر سياسي، مبتني بر قانون اساسي، و بالاتر از آن رهنمود حضرت خميني (س) است. البته عدم مخالفت مقام عظماي ولايت، حضرت آيت الله خامنه اي با اين امر، براي همگان امري مطاع است. اما آيا عرصه "انديشه گري و اظهار نظر سياسي مستدل و بنابر مصالح و منافع ملي، جرمي است كه سازمان تبليغات اسلامي و رسانه خبري آن در كنار ديگر سركوبگران، مجازات آن را چنين سخت تعيين كند؟

8- براي اطلاع دست اندركاران خبرگزاري مهر و تهيه كنندگان نامه اظهار مي كنم مخالفت با ورود نظاميان به عرصه انتخابات، مخالفت با جدا شدن تعدادي از نظاميان از سابقه افتخار آفرين، بيرون آوردن لباس مقدس سپاه از تن و تغيير هويت آنان به وسيله مدارك و مدارجي، است كه هرگز مورد قبول عامه پاسداران سلحشور و افتخار آفرين اسلام، اعم از سپاه و ارتش نيست. مگر نه آنكه سردار رشيد اسلام فضلي قهرمان، در مصاحبه اي آشكار اعلان داشت: من يك لحظه پوشيدن لباس جبهه و جنگ و افتخارات نظامي و رزمي را با هيچ متاع ديگري عوض نخواهد كرد؟ و مگر نه اينكه سردار جانباز كوثري دلاور نيز به پيشنهادهاي استعفا ونامزد شدن انتخاباتي پاسخ منفي داد. آيا خبرگزاري مهر پنداشته با فتنه گري آشكار در رديف كردن نام صفوي و رضايي و طلايي مي تواند خيل عظيم سپاهيان عزيز را عليه دولت اسلامي احمدي نژاد بشوراند؟

آيا سردار صفوي، بزرگمردي كه همواره در لباس رزم، فداكاري وايثاگري براي حراست از انقلاب و اسلام و ولايت را اعلان مي كند، او كه در دوران سپاه اصلاح طلبي، با موضع گيري هاي ولايت مدارانه، آماج تخريبي گسترده گرديد، داشتن لباس سپاه را با استعفاي يك شبه، و ورود در صحنه انتخاباتي معاوضه خواهد كرد؟

9- راستي چه كساني و كدام ابزارها حرمت مسئولان وشخصيت ها را نگه نمي دارند؟ كسي چون اينجانب كه واقعيات را به تحليل مي نشيند، يا رسانه اي كه از 9 جمله نوشته اش 10 جمله عليه دولت، با ترفند منسوب كردن فاطمه رجبي به سخنگوي دولت است؟ البته ملت فهيم تر و آگاه تر از نظر سنجي هاي سايتي است. ملت همه مسائل را موشكافانه دنبال خواهد كرد و در بزنگاه سرنوشت ساز درك و شعور خود را به نمايش مي گذارد.

10- از مدير مسئول خبرگزاري مهر مي پرسيم، با شناختي كه او از اينجانب و بنده از ايشان دارم، چه كساني حب و بغض انتخاباتي دارند؟ طبيعي است كه من به عنوان حامي احمدي نژاد، و راي دهنده به او در دو مرحله، با پيروزي وي و برقراري دولت اسلامي و عدالت محور او "بغضم" حداقل بسيار خفيف شده باشد. پس مي ماند آنانكه در ستادهاي تبليغاتي نامزدهاي شكست خورده فعال بودند، و يا هم اكنون براي برخي از آنان تبليغاتي با سه سال زودتر از موعد و ويرانگري عليه دولت اسلامي را انجام مي دهند.

11- به منظور اطلاع واطمينان قلبي مدير مسئول خبرگزاري مهر، و همه نويسندگان مطلب تخريب گرانه عليه اينجانب، اعلان مي كنم، پاسخ حاضر در ساعت 10:30 دقيقه بامداد چهارشنبه نوشته شد. اميدوارم در اسرع وقت منتشر شود. البته با عدم دسترسي من به امكانات دولتي و غير دولتي، بعيد مي دانم چنين امري حاصل گردد.

ولي اين اعلان را به دو دليل اظهار مي دارم:

الف- در اين ساعت دكتر الهام در جلسه شوراي نگبهان شركت دارد. تا كنون او از مقاله خبرگزاري مهر اطلاعي نداشته و آن را ملاحظه نكرده است.

ب- خبرگزاري مهر مي تواند براي اطمينان قلبي خود دست نوشته سراسر خط خوردگي مرا ملاحظه كند، تا روشن گردد هيچ پيش نويس و تذكر و راهكاري از سوي سخنگوي دولت برايم صادر نگرديده است.

خداوند! دولت مظلوم و تنهاي احمدي نژاد كه جز به تو تكيه ندارد، و جز حمايت عامه ملت ابزاري تبليغي در دست ندارد در ميان امواج پر تلاطم تخريب ها در امان بدار.

خداوندا همه ما را در امتحان الهي بزرگ خود در برپايي نخستين دولت اسلامي عدالت محور سربلند بيرون آور! خداوندا به همه ما نعمت استقلال نظر، انديشه، دينمداري و حب و بغضي براساس ولايتمداري راستين عطا فرما.

----------------------------------------------

توضيح مهر: والعاقبه للمتقين.

 

کد خبر 401018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha