دو قهرمان «پست» گرفتند و تمام/ کمیسیون «تعطیل» ورزشکاران!

کمیسیون ورزشکاران که قرار بود به عنوان مهمترین کمیسیون کمیته المپیک فعالیت کند پس از آنکه دو قهرمان جودو و تکواندو پست‌هایشان را گرفتند به یکی از «تعطیل» ترین کمیسیون‌ها تبدیل شد!

خبرگزاری مهر - گروه ورزش: یکی از موضوعات همواره مورد تاکید در دوره مدیریت فعلی کمیته ملی المپیک در رابطه با کمیسیون ها بوده به گونه ای که با تشکیل و اضافه شدن برخی از کمیسیون های تازه تاسیس، مجموع کمیسیون های فعال در کمیته ملی المپیک به عدد ۱۷ رسید.

در این میان کمیسیون ورزشکاران به واسطه تاکیدی که کمیته بین المللی المپیک (IOC) بر جایگاه و فعالیت این کمیسیون در ساختار خود دارد، از اهمیت خیلی بیشتری برخوردار است در حالیکه بیراه نیست اگر مدعی شویم کمیسیون ورزشکاران منفعل ترین کمیسیون در کمیته ملی المپیک است و همین مسئله این کمیسیون را تا مرز «انحلال» هم پیش برده است.

دو سال فعالیت منفعل کمیسیون ورزشکاران
بعد از گذشت چندسال از تشکیل کمیسیون ورزشکاران در کمیته ملی المپیک، دوسال پیش مدیریت وقتِ این کمیته با تصویب اعضای هیات اجرایی تصمیم به برگزاری اولین مجمع انتخاباتی برای کمیسیون و تعیین اعضای آن از طریق رای گیری گرفت.

این کار با توجه به تاکید و توجه بالای کمیته بین المللی المپیک نسبت به کمیسیون ورزشکاران و فعالیت های قانونمند آن در تمام کشورها در دستور کار کمیته ملی المپیک قرار گرفت. بدین ترتیب ۱۲ آبان ماه سال ۹۶ انتخابات کمیسیون ورزشکاران برگزار شد و صاحبان ۱۵ کرسی تعریف شده برای این کمیسیون مشخص شدند.

دو هفته پس از این انتخابات، اولین نشست کمیسیون ورزشکاران به منظور معارفه اعضای منتخب برگزار شد و اینگونه مهمترین کمیسیون در کمیته ملی المپیک آغاز به کار کرد تا طبق آنچه در آئین نامه مصوب برای این کمیته به آن تاکید شده، بتواند پیگیر اهداف و شرح وظایف خود باشد.

طی دو سال گذشته اما کمیسیون ورزشکاران کمتر فعالیت قابل توجهی داشته و جز برگزاری چند نشست محدود - بدون خروجی مشخص - پیگیر دستور العمل خاصی نبوده است. شاید انتخاب و معرفی سعید معروف برای انتخابات دوره آتی کمیسیون ورزشکاران IOC تنها خروجی قابل توجه کمیسیون ورزشکاران ایران باشد که البته نمی توان تاثیرگذاری دیگر ارکان کمیته را در آن نادیده گرفت.

آخرین نشست کِی برگزار شد؟
کمیسیون ورزشکارن به واسطه جایگاهش، انتخاباتی بودن اعضای آن، شرح فعالیت هایش، برخوردار بودن از نقش مشورتی و اجرایی و … باید فعال ترین کمیسیون در کمیته ملی المپیک باشد اما در مقایسه با دیگر کمیسیون های فعال در این کمیته از کمتر فعالیتی برخوردار است طوریکه اعضای آن حتی پیگیر برگزاری نشست های فصلی خود هم نیستند.

طبق آئین نامه مصوب برای کمیسیون ورزشکاران، نشست های اعضای این کمیسیون باید حداقل سه ماه یکبار برگزار شود با این حال اما نشست های این کمیسیون در سال جاری که ۹ ماه از آن می گذرد به عدد ۲ هم نرسیده است! تنها نشست برگزار شده هم از لحاظ حضور تعداد اعضا به حد نصاب لازم نرسید.

مزایای تشکیل کمیسیون فقط برای دو نفر بود
اهمیت مشارکت ورزشکاران در فعالیت های کمیته ملی المپیک و تاکیدی که مقامات IOC بر تشکیل کمیسیون خاص آنها در کشورهای مختلف دارند، دلیل اصلی از اقدام صورت گرفته برای تشکیل قانونمند کمیسیون ورزشکاران بود اگرچه به نظر می رسد مزایای این اقدام بیشتر برای دو نفر بوده است و بس!

به واسطه تشکیل و آغاز به کار کمیسیون ورزشکاران، هادی ساعی نماینده این کمیسیون در هیات اجرایی شد آنهم با حق رای، - مسئله ای که مدتها پیگیری آن بود - آرش میراسماعیلی هم فرصتی پیدا کرد برای سفر به عنوان رئیس کمیسیون بدون پاسخگویی؛ خبرنگار مهر طی ماه های گذشته بارها پیگیر فعالیت ها و برنامه های کمیسیون ورزشکاران از طریق میراسماعیلی بود اما وی به هیچ یک از تماس ها پاسخ نداد.

میراسماعیلی آبان ماه سال گذشته و به دنبال انصراف حمید سوریان از ریاست کمیسیون ورزشکاران - به دلیل مشغله کاری - و بر اساس رای گیری داخلی این کمیسیون متصدی پست ریاست شد. حضور در کنگره کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک (IOC) که فروردین ماه امسال به میزبانی لوزان سوئیس برگزار شد، یکی از سفرهای میراسماعیلی به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران بود درحالیکه دوره ریاست وی به پایان رسیده است.

پایان دوره پست های داخلی و بی توجهی به انتخابات مجدد
طبق آئین نامه کمیسیون ورزشکاران ارکان این کمیسیون متشکل از رئیس، نایب رئیس و دبیر است. البته پست دبیری با وجود اهمیت جایگاهش و نقش اجرایی که دارد با نظر کمیته ملی المپیک انتخاب شد آنهم بدون حق رای؛ موضوعی که خبرگزاری مهر هم در گزارشی با عنوان «ا نتصاب دبیر کمیسیون ورزشکاران با نظر کمیته / مسئول بدون رای» به آن پرداخت.

صاحبان دیگر کرسی های تعیین کننده در کمیسیون ورزشکاران مانند رئیس و نایب رئیس اما با رای گیری داخلی مشخص شدند. طبق آنچه آئین نامه کمیسیون ورزشکاران به آن تاکید دارد، این افراد برای مدت یک سال متصدی پست های مربوطه خواهند بود این در حالی است که دو سال از رای گیری داخلی انجام شده در این کمیسیون می گذرد. دوره ریاست میراسماعیلی به عنوان دومین رئیس کمیسیون هم از سقف یک سال گذشته با این حال آقایان همچنان برسرِ کارند.

نارضایتی رئیس و انحلال مهمترین کمیسیون
با این شرایط اگر همین روزها انحلال کمیسیون ورزشکاران در دستور کار کمیته ملی المپیک و ریاست این کمیته قرار بگیرد، نباید تعجب کرد به خصوص که طبق اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک هم از فعالیت های کمیسیون ورزشکاران و روند کند آن رضایت زیادی ندارد.

علاوه بر این ورزشکارانی که دو سال پیش و در روز تعطیل تا آکادمی ملی المپیک رفتند برای اینکه به ورزشکاران موردنظر خود برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران رای بدهند نیز نتوانسته اند خواسته های خود را از این کمیسیون پیگیری کنند. همین مسائل کافی است برای اینکه انحلال را در نزدیکی کمیسیون ورزشکاران دید.

یک پیشنهاد؛ آئین نامه قانونمند شود
به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت کمیسیون ورزشکاران و جایگاه این کمیسیون برای کمیته بین المللی المپیک به حدی است که این کمیته سالانه مبلغ ۱۰ هزار دلار به کمیسیون های فعال در کشورهای مختلف اختصاص می دهد.

جدا از اینکه مشخص نیست این مبلغ در کمیسیون ایران دقیقاً صرف چه اموری شده است، نباید از این مسئله هم غافل شد که آئین نامه کمیسیون ورزشکاران ایران از آئین نامه IOC پیروی نمی کند حداقل در مورد چگونگی انتخاب اعضا.

طبق آئین نامه کمیسیون ورزشکاران IOC و از میان اعضای این کمیسیون، ۱۲ نفر با رای گیری انتخاب می شوند و مابقی افراد منصوب می شوند. این کار به منظور لحاظ کردن برابری جنسیتی و اینکه حتی المقدور تمام قاره ها و رشته ها در کمیسیون ورزشکاران نماینده داشته باشند، انجام می شود. در کمیسیون ورزشکاران ایران اما هر ۱۵ نفر طبق رای گیری معرفی می شوند.

کمیته ملی المپیک که «ترغیب ورزشکاران در راستای تحقق اصول و آرمان های المپیزم در چارچوب دستورالعمل های IOC» را یکی از اهداف تشکیل کمیسیون ورزشکاران عنوان کرده، بهتر است در تمام موارد طبق چارچوب های کمیته بین المللی المپیک عمل کند حتی چگونگی انتخاب اعضا.

کد خبر 4808871

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =