اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی کرمانشاه

کرمانشاه- دقایقی پیش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر کرمانشاه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه اسامی نامزدهای ششمین دوره شورای اسلامی شهر کرمانشاه را به شرح زیر منتشر کرد:

آقای سیداحسان احسانی مشهور به مهندس احسانی فرزند سیدحبیب کد نامزد ۱۲۴

سالار احمدزاده مشهور به سالار فرزند رستم کد نامزد ۱۲۵

محسن احمدی فرزند بهروز کد نامزد ۱۲۶

مرادعلی احمدی سفیدچقائی فرزند شاهمیرزا کد نامزد ۱۲۷

علی اردلان مشهور به علی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۱

دنیا ارم فرزند گودرز کد نامزد ۱۴۲

رسول آزادی مشهور به حاج رسول - مهندس آزادی فرزند داود کد نامزد ۱۴۶

کرم رضا آزم فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۷

شیدا اسدی فرزند مولود کد نامزد ۱۴۸

فردین اسدی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۴۹

مهدی اسدی خلیل اللهی مشهور به مهدی اسدی فرزند دوست مراد کد نامزد ۱۵۱

محمدصادق اسفندیاری مشهور به کیومرث فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۵۲

ربیع الله اسماعیل زادیان فرزند نعمت الله کد نامزد ۱۵۶

رضا افشین مهر فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸

مهدی اکبری دوچقائی فرزند گودرز کد نامزد ۱۵۹

اردشیر اکبری قره قوینی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۶۱

داود امامی مشهور به امامی روزنامه نگار فرزند عباس کد نامزد ۱۶۷

بنفشه امامی نیا فرزند سعید کد نامزد ۱۶۸

فردین امیری مشهور به مهندس امیری فرزند علی کد نامزد ۱۷۵

سروش ایل بیگی زنگنه مشهور به سروش زنگنه فرزند محمدسعید کد نامزد ۱۷۸

سارا باباجانی فرزند فریدون کد نامزد ۱۸۱

نیلوفر باتمانی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۵

کاوه بسامی فرزند خلیل کد نامزد ۱۸۶

سالار بندیشه فرزند یدالله کد نامزد ۱۸۹

الهام بنفشی فرزند رحیم کد نامزد ۱۹۱

عرفان بهرامی فرزند حسین کد نامزد ۱۹۲

زینب بهفر فرزند خدابخش کد نامزد ۱۹۴

محسن بیات فرزند محمدمراد کد نامزد ۱۹۶

امیرمحمد پروینی فرزند حسین کد نامزد ۱۹۷

بهمن پسندیده مشهور به بهمن فرزند جهانبخش کد نامزد ۱۹۸

مصطفی پورامین مشهور به پیری فرزند پیرحسن کد نامزد ۲۱۲

محمود پیری یاریجانی فرزند امین کد نامزد ۲۱۶

میثم ترابی خرم نژاد فرزند علی رضا کد نامزد ۲۱۷

محسن تن قطاری فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۱۸

سیدمحمدتقی تهامی فرزند سیدقاسم کد نامزد ۲۱۹

نوذر تونک فرزند مراد کد نامزد ۲۴۱

فرزاد تیمورنیا فرزند مراد کد نامزد ۲۴۲

ایمان تیموری بوژانی فرزند ولی کد نامزد ۲۴۶

حسین جعفرزاده فرزند فرهاد کد نامزد ۲۴۷

کیانوش جمشیدی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۵۱

پیمان جمیل پناه مشهور به پیمان فرزند نصراله کد نامزد ۲۵۲

پریسا جیحونی پور فرزند بابا کد نامزد ۲۵۶

امین حبیبی نیا فرزند قاسم کد نامزد ۲۵۹

مهدی حسین خانی فرزند نصرت الله کد نامزد ۲۶۱

حیدر حیدری فرزند حسن کد نامزد ۲۶۷

طیب حیدری مشهور به حیدری طیب فرزند سیف‌الدین کد نامزد ۲۶۸

میلاد حیدری فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۶۹

احسان حیدریان مشهور به استاد دانشگاه فرزند حسن مراد کد نامزد ۲۷۱

اصلان حیدری ریکائی فرزند تورج کد نامزد ۲۷۲

داریوش خانه ئی مشهور به دکتر خانی - دکتر خانه ئی - دکتر خانه‌ای فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۷۴

مرتضی خوش اخلاق فرزند حسین کد نامزد ۲۷۶

رسول دارابی مشهور به مهندس رسول دارابی، مهندس دارابی، مهندس رسول فرزند عزت الله کد نامزد ۲۷۸

سعید دایی چین مشهور به دایی چی فرزند کرم خدا کد نامزد ۲۷۹

وحید درازیان فرزند امیر کد نامزد ۲۸۱

هاشم درویشی فرزند کاظم کد نامزد ۲۸۲

رسول دلیری فرزند حیدرعلی کد نامزد ۲۸۵

میلاد ربیع زاده فرزند عادل کد نامزد ۲۸۷

آرش رحمتی فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۸۹

یوسف رحیمی فرزند هاشم کد نامزد ۲۹۱

مهرانا رزقی مشهور به مهرانا فرزند اسکندر کد نامزد ۲۹۲

امیر رستگار مشهور به عزالدین فرزند نجم الدین کد نامزد ۲۹۴

حامد رستگارنیا مشهور به رستگار فرزند حمید کد نامزد ۲۹۵

بهرام رستمی فرزند منصور کد نامزد ۲۹۶

شاهرخ رستمی فرزند شاپور کد نامزد ۲۹۷

مصطفی رشیدی اقدم مشهور به رشیدی-اقدم- زنگیشه ای فرزند محمدرسول کد نامزد ۴۱۲

زهرا رضایی فرزند علی کد نامزد ۴۱۴

یاور رضایی مشهور به یاوری- رضایی- برناجی- حاج یاور- استاد رضایی فرزند حسین کد نامزد ۴۱۶

پرستو رئیسی فرزند ایمان خان کد نامزد ۴۱۷

دانیال زارعی فرزند سلمان کد نامزد ۴۱۸

خسرو زرافشانی مشهور به حاجی خسرو - حاج خسرو-حاجی زرافشانی فرزند باقرخان کد نامزد ۴۲۱

صابر زرافشانی فرزند اسفندیار کد نامزد ۴۲۴

عطاءاله سعیدی فرزند جهانگیر کد نامزد ۴۲۶

رسول سلطان آبادی فرزند محمدموسی کد نامزد ۴۲۷

سیدمحمد سیدنژاد فرزند سیداصغر کد نامزد ۴۲۹

وحید شریفی مشهور به مهندس وحید، حاج وحید، مهندس شریفی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۴۵۲

مرتضی شعبانی چشمه گڃی فرزند علی ابدال کد نامزد ۴۵۴

امیر شعبانی حسین آبادی فرزند حسین رضا کد نامزد ۴۵۶

سارا شکری وینه فرزند بهار کد نامزد ۴۵۸

شیوا شهسواری فرزند زواره کد نامزد ۴۵۹

زهرا شیرزادی گیلانی فرزند روح الله کد نامزد ۴۶۱

آیت الله صیادی مشهور به مهندس پتروشیمی کرمانشاه فرزند خاص علی کد نامزد ۴۶۹

طاهره ظهرابی فرزند شیرعلی کد نامزد ۴۷۱

لیلا عباس آبادی فرزند نقی کد نامزد ۴۷۲

علی عبدلی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۴۷۵

سهراب عبدلی جمهور فرزند محمدمراد کد نامزد ۴۷۶

فردین عبدمحمدی مشهور به محمدی فرزند حبیب الله کد نامزد ۴۷۸

حسین عزیزی فرزند محمد کد نامزد ۴۷۹

کیانوش عزیزی فرزند کیخسرو کد نامزد ۴۸۲

سیمین عزیزی فر فرزند عزیز کد نامزد ۴۸۴

نیک زاد عظیمی فرزند کرم کد نامزد ۴۸۶

رستم علی اکبری فرزند فریدون کد نامزد ۴۸۷

سارا علی بیگی فرزند احمد کد نامزد ۴۸۹

مسعود علی بیگی فرزند موسی کد نامزد ۴۹۱

هوشنگ عندلیب مله فرزند روشن کد نامزد ۴۹۲

کامبیز غلامی فرزند محمدکریم کد نامزد ۴۹۵

حمیدرضا فتاحی فرزند نورعلی کد نامزد ۴۹۷

علی فتاحی طهنه مشهور به علی فتاحی فرزند محمد کد نامزد ۴۹۸

مجتبی فتحی مشهور به دکتر فتحی فرزند بهمن کد نامزد ۵۱۲

پوریا فخری مشهور به مهندس فخری مهندس پوریا فخری - اقای شهردار فرزند منوچهر کد نامزد ۵۱۴

وحید فرجی فرزند حشمت الله کد نامزد ۵۱۶

مهدی فرهنگیان فرزند کیومرث کد نامزد ۵۱۹

امیرعباس فیض آقایی مشهور به پیمان فرزند هادی کد نامزد ۵۲۴

رضا قبادی مهر مشهور به قبادی فرزند هاشم کد نامزد ۵۲۷

فاطمه قنبرنژادالواری فرزند عالیخان کد نامزد ۵۲۸

حسین قنبری فرزند محمدحسین کد نامزد ۵۲۹

محسن قنبری فرزند حاجی کد نامزد ۵۴۱

نوروز کاظمی سرینی مشهور به نوروز کاظمی-نوروز کاظمی سرینی فرزند حسن کد نامزد ۵۴۲

رسول کرمی فرزند جهانبخش کد نامزد ۵۴۵

محمدرضا کرمی فرزند دوستعلی کد نامزد ۵۴۶

ایثار کریم پور فرزند کریم کد نامزد ۵۴۷

شهریار کریمی فرزند منصور کد نامزد ۵۴۸

مظفر کماندار فرزند باقر کد نامزد ۵۶۴

رامین کمری یکدانگی مشهور به کمری فرزند محمدنبی کد نامزد ۵۶۵

لیلی کومهء فرزند فتحعلی کد نامزد ۵۶۹

مهرانگیز کیوان پور مشهور به مهری فرزند خلیل کد نامزد ۵۷۱

علی گراوند فرزند رحیم کد نامزد ۵۷۲

علیرضا محسنی نسب فرزند علی اکبر کد نامزد ۵۷۹

فردین محمدخانی فرزند محمد کد نامزد ۵۸۱

فرهاد محمدنژاد فرزند فیض الله کد نامزد ۵۸۲

جواد محمدی فرزند احمدعلی کد نامزد ۵۸۴

سجاد محمدی پارسا مشهور به سجاد کهراریان و مهندس پارسا فرزند علی کد نامزد ۵۸۶

حسین مرادقلی فرزند رحمت کد نامزد ۵۸۹

سعید مرادی فرزند مجید کد نامزد ۵۹۴

همایون مرادی فرزند حیدر کد نامزد ۵۹۵

صابر مرادی بیلهوئی فرزند نامدار کد نامزد ۵۹۶

ناصر مرادی بیلهوئی فرزند نام خاص کد نامزد ۵۹۷

زینب مطاعی فرزند اعظم کد نامزد ۶۱۲

میثم مظفری مقدم فرزند عطاء کد نامزد ۶۱۴

مسعود معماری آزاد فرزند سلیمان کد نامزد ۶۱۵

کامران ملکی مشهور به مهندس ملکی فرزند محسن کد نامزد ۶۱۶

سمیه ملکی نژاد مشهور به خانم ملکی فرزند احمدعلی کد نامزد ۶۱۸

امیر منتظری فرزند مجتبی کد نامزد ۶۱۹

آرمان منصوری فرزند صفر کد نامزد ۶۲۱

امیر مهدی آبادی فرزند عزت الله کد نامزد ۶۲۴

سعید مهدی آبادی فرزند خلیل کد نامزد ۶۲۵

مجتبی مهرورزی فرزند فرج الله کد نامزد ۶۲۶

سیدپیمان موسوی فرزند سیدسیف الله کد نامزد ۶۲۷

سیدحسین موسوی مشهور به اجاق فرزند سیدآیت اله کد نامزد ۶۲۸

سیدحجت الله موسوی اجاق مشهور به موسوی_اجاق فرزند سیدعلی کد نامزد ۶۲۹

سیدمیثم موسوی اجاق فرزند سیداحمد کد نامزد ۶۴۱

لطفعلی موقوفه فرزند ملکی کد نامزد ۶۴۲

رسول میرزایی فرزند الماس کد نامزد ۶۴۵

شریف میرزایی فرزند طمر کد نامزد ۶۴۶

بهزاد میرزایی گامیزجی فرزند رستم کد نامزد ۶۴۷

فریبرز میرزایی مقدم فرزند سلیمان کد نامزد ۶۴۸

کامران میری پریانی مشهور به امیری، کامی، پریان، مهندس کامران فرزند غلام کد نامزد ۶۴۹

امیر نادری مشهور به حاجی فرزند حسین کد نامزد ۶۵۱

مختار ناصری فرزند صفر کد نامزد ۶۵۲

شهرزاد نجاتی فرزند درویش کد نامزد ۶۵۴

فرشته نجفی فرزند مراد کد نامزد ۶۵۷

مریم نجفی فرزند درویشعلی کد نامزد ۶۵۸

مریم نظری فرزند قهرمان کد نامزد ۶۷۱

رسول نظری حیاثوندی فرزند مصطفی کد نامزد ۶۷۲

ایوب نظری سامان فرزند اسد کد نامزد ۶۷۴

محمدامین نظری مریم نگاری فرزند علی اکبر کد نامزد ۶۷۵

شهریار نعمت فرزند عباس کد نامزد ۶۷۶

تورج نوروززاده فرزند گردل کد نامزد ۶۷۹

مرتضی نوروزی فرزند طهماسب کد نامزد ۶۸۲

هادی نوری فرزند بهرام کد نامزد ۶۸۶

پیمان نوری پور فرزند علی زمان کد نامزد ۶۸۹

پیام نوری دوآبی فرزند قاسم کد نامزد ۶۹۱

جعفر نوری کاکاوندی فرزند علیمراد کد نامزد ۶۹۲

علی واحدی مشهور به حاجی علی فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۹۷

میلاد ولئی فرزند خسرو کد نامزد ۶۹۸

پرهام یوسف شاهی فرزند یعقوب کد نامزد ۷۱۴

علیرضا یوسفی فرزند افشار کد نامزد ۷۱۵

کد خبر 5229752

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 11 =