۹ دی ۱۴۰۰، ۹:۴۶

جزئیات امتحانات اعلام شد؛

زمان‌بندی امتحانات ۴۶ دانشگاه‌ علوم پزشکی/ آغاز امتحانات از ۱۸ دی

زمان‌بندی امتحانات ۴۶ دانشگاه‌ علوم پزشکی/ آغاز امتحانات از ۱۸ دی

با توجه به تاکید وزارت بهداشت امتحانات پایان ترم گروه علوم پزشکی به صورت حضوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر برگزاری حضوری امتحانات دانشگاه‌ها و دانشکده علوم پزشکی کشور برای امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، دانشگاه‌های علوم پزشکی زمان برگزاری امتحانات را اعلام کردند.

وزارت بهداشت تاکید کرده است، از هر گونه برنامه‌ریزی جهت برگزاری امتحانات به صورت غیر حضوری، خودداری شود و لذا برگزاری هرگونه آزمون غیرحضوری فاقد اعتبار قانونی است.

با توجه به این مصوبه بازه زمانی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ حداقل به مدت دو هفته افزایش یافته است.

جدول زمانی برگزاری امتحانات علوم پزشکی در نیمسال اول ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰

ردیف دانشگاه زمان امتحانات
۱ دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۸ دی تا ۷ بهمن ۱۴۰۰
۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک ورودی قدیم: ۱۸ تا ۳۰ دی
ورودی جدید: ۲ تا ۱۴ بهمن
۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۸ دی تا ۶ بهمن ۱۴۰۰
۴ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۸ دی تا ۷ بهمن ۱۴۰۰
۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۷ دی تا ۸ بهمن ۱۴۰۰
۶ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوز ۲ تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
۷ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۱۸ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۸ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۸ دی تا ۲ بهمن ۱۴۰۰
۹ دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۴ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دروس عمومی ۱۸ تا ۲۴ دی / دروس تخصصی ۲۵ دی تا ۸ بهمن ۱۴۰۰
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۸ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ورودی قدیم: ۱۸ دی تا ۴ بهمن
ورودی جدید: ۶ تا ۲۰ بهمن
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۱ دی تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۰/ ثبت موقت و نهایی نمرات: ۱۳ دی تا ۲۰ بهمن
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی تربت جام امتحانات به صورت حضوری است / تاریخ و برنامه امتحانی اطلاع رسانی می‌شود
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ورودی قدیم: ۱۸ دی تا ۳ دی
ورودی جدید: ۹ تا ۲۸ بهمن
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۶ تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۸ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ورودی قدیم: ۱۸ تا ۳۰ دی
ورودی جدید: ۲۳ بهمن تا ۶ اسفند
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۸ دی تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۸ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۲۱ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بازه امتحانات: ۱۹ دی تا ۲۵ بهمن
تقسیم بندی دانشجویان: امتحانات گروه اول از ۱۹ دی تا ۷ بهمن / امتحانات گروه دوم از ۹ تا ۲۵ بهمن
۲۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۸ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ورودی قدیم: ۱۸ تا ۳۰ دی
ورودی جدید: ۱۶ تا ۲۸ بهمن
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دروس عمومی ۱۳ تا ۱۵ دی / دروس تخصصی ۱۸ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۵ دی تا ۷ بهمن ۱۴۰۰
۲۶ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۸ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۲۷ دانشگاه علوم پزشکی فسا ورودی قدیم: دروس عمومی ۱۳ تا ۱۵ دی / دروس تخصصی: ۱۸ دی تا ۱۴ بهمن
ورودی جدید: دروس عمومی ۱۱ تا ۱۳ بهمن / دروس تخصصی: ۱۶ بهمن تا ۴ اسفند
۲۸ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ورودی قدیم: ۲ تا ۱۳ بهمن
ورودی جدید: ۱۶ تا ۳۰ بهمن
۲۹ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲ تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۸ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۳۱ دانشکده علوم پزشکی لارستان ۱۶ تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
۳۲ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱۷ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۳۳ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۸ دی تا ۷ بهمن ۱۴۰۰
۳۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۸ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۳۵ دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ۱۸ دی تا ۶ بهمن ۱۴۰۰
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد ۱۸ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۳۷ دانشگاه علوم پزشکی کاشان برنامه امتحانات در دو بازه ۱۸ دی تا ۲ بهمن و ۲ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۰/ امتحانات گروه معارف اسلامی به صورت مجازی
۳۸ دانشگاه علوم پزشکی البرز ۱۸ دی تا ۷ بهمن ۱۴۰۰
۳۹ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ورودی قبل از سال ۱۴۰۰: ۱۸ تا ۳۰ دی
ورودی سال ۱۴۰۰: اول تا ۱۴ بهمن
۴۰ دانشگاه علوم پزشکی کردستان امتحانات رشته‌های پزشکی و پرستاری: ۱۸ دی تا ۶ بهمن / امتحانات رشته‌های بهداشت، دندانپزشکی و پیراپزشکی ۹ تا ۲۵ بهمن / امتحانات دروس عمومی به صورت غیر حضوری
۴۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۸ دی تا ۷ بهمن ۱۴۰۰
۴۲ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۱۸ تا ۳۰ دی ۱۴۰۰
۴۳ دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۸ دی تا ۷ بهمن ۱۴۰۰
۴۴ دانشکده علوم پزشکی بهبهان ۱۶ دی تا ۵ بهمن ۱۴۰۰
۴۵ دانشکده علوم پزشکی ساوه امتحانات ورودی رشته‌های پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، فناوری سلامت ۱۵ تا ۲۹ دی. امتحانات سایر رشته‌ها ۲ تا ۱۴ بهمن. ورودی جدید ۱۶ تا ۳۰ بهمن. الزام همراه داشتن کارت واکسیناسیون
۴۶ دانشکده علوم پزشکی گراش ورودی قدیم: ۱۸ تا ۳۰ دی
ورودی جدید: ۱۶ تا ۲۸ بهمن

دانشگاه‌های علوم پزشکی نامه الزام برگزاری امتحانات به حضوری را به اطلاع دانشجویان رسانده‌اند. کلیه امتحانات پایان ترم به صورت حضوری خواهد بود، لذا مسئولان آموزشی از هر گونه برنامه‌ریزی جهت برگزاری آزمون‌های پایان ترم به صورت مجازی جداً خودداری کنند.

البته در این میان برخی دانشگاه‌ها مانند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برخی دروس عمومی را به صورت مجازی برگزار می‌کنند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمان برگزاری امتحانات، با همکاری معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی زمینه استفاده از خوابگاه را برای دانشجویان غیربومی فراهم کرده‌اند.

دکتر سید فرشاد علامه، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برگزاری آزمون‌های پایان ترم به صورت حضوری را بر اساس ابلاغ معاونت آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: معاونان دانشکده‌ها باید برای برنامه‌ریزی مناسب بازه امتحانات و تامین خوابگاه دانشجویی هماهنگی لازم را انجام دهند.

در دانشگاه‌های علوم پزشکی همراه داشتن کارت واکسن به همراه کارت دانشجویی برای شرکت در امتحانات الزامی است.

کد خبر 5384714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • captcha

  نظرات

  • مصطفی IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
   6 0
   آقای عین الهی خودتو برا استیضاح آماده کن
  • دانشجو بدبخت IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
   7 0
   اخه نامسلمون انصافت کجا رفته اموزش مجازی امتحان حضوری؟ تو کشوری که بچه هات درس میخونن هم از این اتفاقا میوفته؟ یا فقط دانشجوی ایرانی بدبخت؟
  • میلاد IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
   6 1
   لطفا یکم به خودتون بیاین بدونید چه تصمیمی میگیرید ما اومیکرون بگیریم کی جواب میده ؟!!!! وقتی اومیکرون بگیریم فقط میگید دعا کنید،رعایت کنید همینارو میگید و پیشگیری نمیکنید.باید به وزیر بهداشتم گفت شما تو کار علوم پزشکی دخالت نکنید و به کارای خودتون برسید.
  • فاطمه IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
   3 0
   اصن ترم بعدم باید مجازی باشه حداقل اونایی که درسای نظری دارند مجازی کنین این همه میگن فاصله اجتماعی را رعایت کنید پس چرا میخوان دانشگاه را باز کنن پارسال که کرونا گرفتم خیلی شرایط سختی گذروندم همة جای کشور تعطیل کردن حتما باید یه اتفاقی بیوفته که دوباره تعطیل کنن
  • فاطمه IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
   4 0
   یکم ب فکرجووناباشین آیاعلم بهترازجان ماهامی باشد؟ آیاامتحان حضوری دال براستفاده مفیدوبارعلمی بالامی باشد؟ نه نیست اصلابارعلمی ربطی ب امتحان نداردمهم تدریس اساتیدهس خواه مجازی خواه حضوری کسی ک طالب علم باشدمجازی حضوری براش فرقی ندارددد. خواهشاتجدیدنظرکنیددراین تصمیم عجولانه
  • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
   4 0
   اگه یکی کرونا گرفت تکلیف امتحاناتش چی میشه ؟
  • دانشجو IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
   2 1
   دانشجو دانشگاه ازاد سر کلاس رفته که امتحانش حضوری شده؟ دانشگاه دولتی حضوری از ۱۵مهر و ۱۵ ابان رفتن سر کلاس و شما هم براشون تصمیم گرفتین،خدا رو خوش میاد تو این گرونی بااتوبوس ۲۸ساعت فقط تو راه رفت باشم برای ۱۰ نمره امتحان پایانی؟ما ۱۰ نمره رو مجازی گذروندیم یعنی اون ۱۰ نمره جون مردم رو به خطر ننداخت