معیارهای تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر اساس اجرای سند تحول

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: شاخص های الگوی شهریه مدارس غیردولتی به مدل های سند تحول بنیادین و سند راهبردی سازمان مدارس غیردولتی مرتبط می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده در سلسله نشست‌های تبیین برنامه‌های فرهنگی، تربیتی سند تحول مدارس غیردولتی، همایش مدیران مدارس غیردولتی مناطق یک و سه شهر تهران با بیان اینکه تشکیل بسیج با صدور فرمان تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی که باعث حضور مردم و مشارکت آنان در سرنوشت اجتماعی جامعه خویش برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی شده است، اظهار کرد: امیدوارم همه ما به ویژه در سنگر نظام تعلیم و تربیت در ادامه مسیر و در راستای منویات رهبری قدردان عطیه الهی بسیج و ادامه دهنده این مسیر به ویژه زمانی که در معرض آزمون‌های سخت قرار می‌گیریم، باشیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ادامه داد: بر اساس فرمایش رهبری، سند تحول به عنوان نقشه راه و نسخه شفابخش نظام تعلیم و تربیت نامگذاری شده است، باید اجرایی سازی سند تحول بنیادین را بر اساس تربیت دانش آموز شش ساحتی پیش ببریم. تربیت دانش آموزی با مشخصه‌های اعتقادی، علمی و اخلاقی که مزین به شاخص‌های مختلف است.

وی گفت: نگاه به سرمایه انسانی در تمام اسناد بالادستی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب، نگاه ویژه‌ای است که نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین سرمایه کشور قلمداد می‌شود. نیروی انسانی عامل خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی است، لذا آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت همواره مهم بوده و تضمین کننده آینده جامعه کشور است.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: نیروی انسانی عامل توسعه کشور است، تداوم، استمرار و حفظ دستاوردهای انقلاب و گسترش آن به وسیله نیروی انسانی شکل می‌گیرد. آینده انقلاب اسلامی در کلاس‌های درس و در لحظه لحظه حضور دانش آموز در کلاس درس به وسیله معلم و دانش آموز مهندسی و طراحی می‌شود.

وی اضافه کرد: چرخ‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ جامعه به وسیله نیروی انسانی حرکت می‌کند و باید طوری برنامه ریزی کنیم که دانش آموزی که آینده ساز نظام است دارای هویت ملی و اسلامی، مأنوس به آرمان‌های انقلاب و شهدا، آشنا به افتخارات جمهوری اسلامی ایران و دارای اعتماد به نفس و علاقمند به دستاوردهای انقلاب و مزین به آداب اسلامی و باورها و اعتقادهای اسلامی باشد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی بیان کرد: بخشی از این مأموریت عظیم از سوی مدیران در مدارس غیردولتی انجام می‌شود. نظام جمهوری اسلامی مأموریتی دارد که تعلیم و تربیت باید با تمام قوت آن را در حوزه مسائل آموزشی و پرورشی انجام دهد تا تربیت در تمام حوزه‌ها شکل بگیرد.

محمودزاده گفت: مدیران مسئولیت دارند در حوزه مدارس غیردولتی بازنگری جدی صورت دهند. در آموزش و پرورش در تمام عناصر برنامه ریزی درسی و آموزشی باید این امر صورت بگیرد مدارس غیردولتی نیز در این بین باید بتوانند نقش آفرینی کنند.

وی اضافه کرد: بخشی از این فرایند در مدارس باید اتفاق بیافتد و معلمان باید نقش پیشتازی، مرجعیت، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی را در مدارس داشته باشد، لذا امروز در مسیر پیشرفت و داشتن ایران قوی مهم است که نقش آفرینی کنیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ادامه داد: باید با تمام قدرت در میدان بود. دشمن در صحنه با تمام توان حضور دارد لذا جنگ ترکیبی وجود دارد و عوامل خود را به کار بسته است، لذا وظیفه داریم برای نسل حاضر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جدی از دستاوردهای انقلاب داشته باشیم و آن را با زمان‌های قبل مقایسه کنیم. نیازمندیم یک برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم زیرا نسل امروز مطالبه‎ گر و پرسش‎گر است که باید با تکیه بر منطق، تبیین محتوایی از اهداف، دستاوردها و مأموریت‌های انقلاب اسلامی داشته باشیم و باب گفت‎وگو در مدارس را با نسل جدید باز کنیم.

محمودزاده گفت: این نسل باهوش هستند، لذا باید اقناع درست برای آنان صورت بگیرد. اقناع ظاهری جواب نمی‌دهد خوشبختانه آورده‌های خوبی در انقلاب اسلامی در حوزه ارزش‌ها و اعتقادات داریم، لذا نیازمندیم توجیهاتی برای خود و دیگران داشته باشیم، باید معلم و مدیر مدرسه مسلح به این نگاه و رویکرد باشند.

مدرسه‌ای که آموزش محور است و تست زنی می‌کند موفق نیست زیرا این مدرسه تک ساحتی است و باید شش ساحتی شود

وی عنوان کرد: موضوع نمایشگاه دستاوردهای مدارس و اجرایی سازی سند تحول بنیادین جز سیاست‌های اجرایی مدارس غیردولتی است که به زودی در شهر تهران برگزار می‌شود و انتظار داریم مدارس غیردولتی با الگوبرداری از سند تحول بنیادین حضوری در خور توجه و بر پایه توانمندی‌های دانش آموزان که یاوران نسل چهارمی انقلاب هستند؛ داشته باشند، که یکی از اهداف اصلی آن، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: برخی مدارس غیردولتی را عین عدالت آموزشی می‌دانند، برخی نیز می‌گویند موضوع طبقاتی شدن در حال شکل گیری است، لذا باید سنجه خوبی برای کارهای مدارس غیردولتی داشته باشیم. سنجه‌ها نباید تک بعدی باشد، مدرسه‌ای که آموزش محور است و تست زنی می‌کند موفق نیست زیرا این مدرسه تک ساحتی است و باید شش ساحتی شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: موضوع اصلی در سازمان مدارس غیردولتی این است که بر اساس اینکه امر آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی است و واگذاری به غیر، ممنوع است، سیاست‌هایی را تدوین کنیم.

محمودزاده تصریح کرد: یک رهاشدگی در مدارس غیردولتی و حتی مدارس دولتی در سال‌های گذشته داشته‌ایم، لذا کارهای مشترکی را باید با همراهی مدیران مدارس برای جبران این نقص‌ها انجام دهیم که البته بخشی از فعالیت‌ها آموزشی و تربیتی آغاز شده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: شاخص‌های الگوی شهریه امسال تغییر می‌کند و به مدل‌های سند تحول بنیادین و سند راهبردی سازمان مستند می‌شود و سنجه‌های شهریه سال آینده متغیر می‌شود. همچنین بارگذاری شاخص‌های رتبه بندی مدارس غیردولتی در حال انجام است.

وی عنوان کرد: در مدارس غیردولتی باید نیروی انسانی متخصص، با صلاحیت حرفه‌ای وجود داشته باشد و برای معلمی که آموزش دیده، توانمند شده و صلاحیت حرفه‌ای گرفته است، امتیاز قائل می‌شویم.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در سند راهبردی سازمان سه برنامه جدی داریم که محورهای سازمان در تدوین برنامه‌هاست و عبارتند از: اجرای برنامه‌های تقنینی یا قانون‎گذاری، اجرای برنامه‌های مدیریتی که در این خصوص، اعمال حاکمیت و سنجش از مدارس، یکی از رویکردهای ماست. در موضوع برنامه سوم، برنامه‌های مشترک با سایر معاونت‌های آموزش و پرورش را مدنظر داریم.

وی توضیح داد: آمادگی داریم به مدارس غیردولتی کمک کنیم و این علاقمندی در دولت و مجلس هم دیده می‌شود. فعالیت‌های ما اکنون مدرسه‌ای است، لذا در حوزه‌های آموزشی و پرورشی همه مدارس غیردولتی باید نقش آفرینی کنند.

محمودزاده گفت: روند علمی کشور پرشتاب در حال حرکت است، لذا در فرایند تعلیم و تربیت باید نقش آفرینی کنیم این رویکرد در برنامه‌های سال آینده ما نیز خواهد بود. باید بخشی از فعالیت‌ها به صورت محتوایی در کتب درسی صورت بگیرد تا این نگاه که مدارس غیردولتی آموزش محور هستند از بین برود ما این کار را شروع کردیم و نیازمند کمک مدیران مدارس هستیم.

کد خبر 5644861

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha