زينب رجائی خبرنگار مجلس تعداد خبر 273

  • فعالیت رسانه‌ای خود در خبرگزاری مهر را از دو سال پیش آغاز کرده و با برخی از خبرگزاری‌ها و نشریات همکاری داشته است. وی در حال حاضر خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاست این خبرگزاری است.