جاده مخصوص

صنعت خودرو سازی سالها است با مشکلات متعددی رو به رو است مشکلاتی که هر روز به تعدادش افزوده می شود و درنهایت ضررش به جیب مصرف کننده می رود. گروه اقتصادی خبرگزاری مهر در همین راستا پرونده ای را با نام جاده مخصوص گشوده است که در این پرونده وضعیت این صنعت را مورد ارزیابی و بررسی قرارداده است. در این پرونده تاکنون به موضوعاتی چون چگونگی واگذاری سهام خودروسازان، مافیای صنعت خودرو آری یا خیر، نیروی مازاد در خودروسازی، تولید خودروهای ناقص، رابطه معیوب قطعه ساز و خودروساز، انحصار در صنت خودرو، بالا بودن قیمت و وعده‌های خودرویی وزیر صمت پرداخته است.