سفر بایدن

سفر جوبایدن رئیس جمهور آمریکا به غرب آسیا به محور رسانه های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. چرا که بایدن برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری به این منطقه سفر کرده و قرار است علاوه بر دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی به عربستان نیز سفر کند. این در حالی است که بایدن در عرصه داخلی وضعیت متزلزلی داشته و با گام های لرزان قدم در منطقه غرب آسیا می گذارد و چشم به حمایت کشورهای عربی برای جبران کمبود نفت در بازارهای جهانی دوخته است. خبرگزاری مهر در پرونده ای با عنوان"گام های لرزانِ جو؛ بررسی اولین سفر بایدن به منطقه غرب آسیا" ابعاد مختلف این سفر را بررسی کرده است.