گزارشگر فوتبال

  • مزدک به سلامت!

    ویدئو مهر؛

    مزدک به سلامت!

    با اینکه خبر پیوستن مزدک میرزایی گزارشگر فوتبال ایران به یک شبکه ماهواره‌ای ابتدا به ساکن موثق به نظر نمی‌رسید، اما با اعلام رسانه‌های رسمی کشور، صحت این خبر تأیید شد.