فاطمه امیر احمدی خبرنگار حوزه کشاورزی تعداد خبر 723

  • خانم فاطمه امیراحمدی / خبرنگار حوزه کشاورزی خبرگزاری مهر/ او  فارغ تحصیل کارشناسی ارشد علوم ارتباطات است. در حوزه های مختلف اقتصاد قلم زده و یک دهه سابقه فعالیت در حوزه صنعت و بازرگانی دارد. عاشق واژه و کتاب و البته تصویر و عکاسی که «می نویسم تا روزگار را نقاشی کنم».