جواد بخشی الموتی خبرنگار حوزه سیاسی تعداد خبر 9713

  • کارشناس ارشد علوم سیاسی است که فعالیت در عرصه رسانه را از سال ۸۹ شروع و در این مدت با خبرگزاری ها، روزنامه ها و مجلات مختلفی همکاری کرده است. وی هم اکنون خبرنگار سیاسی خبرگزاری مهر است.