مصوبه تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور لغو شد

لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به آموزش عالی توسط وزرای علوم و بهداشت تقدیم دولت شد در این لایحه مصوبه تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی از زمان اجرای این قانون لغو می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی و اصلاح قوانین مرتبط با عنوان «لایحه توزیع ناعادلانه فرصت ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی» توسط وزرای علوم و بهداشت تقدیم دولت شد که بخش هایی از آن به شرح زیر است :

حد نصاب گزینش آزاد

گزینش علمی تمامی داوطلبان انتخاب شرکت کننده در هر آزمون، بدون هیچ‌گونه قیدی به میزان ظرفیت هر کد رشته محل، گزینش آزاد نامیده می‌شود. نمره کل آخرین فرد قبول شده در هر کد رشته محل به عنوان حد نصاب گزینش آزاد در آن کد رشته محل در نظر گرفته می‌شود.

 سهمیه‌ها

الف ـ در آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای، سهمیه‌های پذیرش به صورت آزاد، مناطق (یک، دو و سه) و ایثارگران است.

ب ـ در آزمون‌های فنی و حرفه‌ای (کاردانی پیوسته)، کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی، کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) و کارشناسی ارشد ناپیوسته و آزمون دکتری تخصصی و دستیاری گروه علوم پزشکی و دامپزشکی، سهمیه‌های پذیرش به صورت آزاد و ایثارگران است.

پ ـ در پذیرش‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، سهمیه‌های هر یک از این آزمون‌ها نیز مطابق بندهای «الف» و «ب» همین ماده اعمال می‌شود.

ظرفیت سهمیه‌ها

الف ـ ظرفیت هر کد رشته محل در آزمون سراسری در مجموع به میزان ۵۰ درصد به نسبت شرکت‌کنندگان به هر یک از مناطق (یک، دو و سه) و مابقی (۵۰ درصد) به صورت آزاد به تمامی داوطلبان متقاضی هر کد رشته محل اختصاص می‌یابد.

تبصره ۱: شورا (شورای سنجش و پذیرش دانشجو) مجاز است با توجه به امکانات آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و رفاهی مؤسسه و در جهت ارتقای سطح علمی پذیرفته‌شدگان و حفظ کیفیت آنها، نسبت به تعدیل سهم داوطلبان آزاد و مناطق حداکثر تا پنج درصد ظرفیت، اقدام کند.

ب ـ در سایر آزمون‌های مورد اشاره در بند «ب» ماده ۳، تمامی ظرفیت‌ هر کد رشته محل به کلیه داوطلبان و به صورت آزاد و رقابتی اختصاص می‌یابد.

پ ـ در تمامی آزمون‌ها پنج درصد از ظرفیت تعیین شده در هر کد رشته محل به صورت اضافه بر ظرفیت (مازاد) به ایثارگران اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲: در استفاده از سهمیه فوق، اولویت با همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران، جانبازان ۲۵ درصد به بالا و همسر و فرزندان ایشان، آزادگان و همسر و فرزندان ایشان، رزمندگان با شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و جانبازان زیر ۲۵ درصد است. در صورتی که این ظرفیت تکمیل نشود، خالی‌مانده ظرفیت به خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر)، همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان رزمندگان با ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، اختصاص می‌یابد و در صورت تکمیل این ظرفیت در هر کد رشته محل، سایر ایثارگران با داوطلبان غیرایثارگر رقابت می‌کنند.

ت ـ سهمیه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص المپیادهای دانش‌آموزی جهانی به قوت خود باقی است و پذیرش در هر کد رشته محل توسط سازمان انجام می‌شود.

ث ـ سهمیه مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص المپیادهای دانش‌آموزی داخلی دارای مدال طلا، نقره یا برنز، حداکثر به میزان ۵ درصد ظرفیت و به صورت مازاد، صرفاً در رشته‌های مرتبط که شورا تعیین می‌کند، توسط سازمان تخصیص داده می‌شود.

ج ـ در تمامی آزمون‌ها برای تأمین نیاز مناطق محروم (کم برخوردار) با توجه به نیازسنجی‌های وزارتین، در صورت نیاز حداکثر ۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به صورت مازاد بر ظرفیت، در دانشگاه‌های استان مربوطه اختصاص می‌یابد. در صورت عدم وجود رشته در همان استان، وزارتین می‌توانند در نزدیک‌ترین مؤسسه‌های واقع در استان‌های همجوار این ظرفیت را اختصاص دهند.

چ ـ در آزمون‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی و نیز دستیاری گروه پزشکی و دامپزشکی حداکثر سقف ظرفیت پذیرش دانشجوی استعداد درخشان که مشمولین آن توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان تعیین می‌شود، حداکثر تا ۵ درصد مازاد بر ظرفیت هر کد رشته محل می‌باشد که حسب مورد با نظارت کامل سازمان یا مرکز انجام می‌شود.

ح ـ سهمیه‌های مصوب برای بلایای طبیعی در آزمون سراسری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به قوت خود باقی است. این سهمیه به صورت مازاد بر ظرفیت توسط سازمان تخصیص داده می‌شود.

حد نصاب‌ها

الف ـ حد نصاب‌ مربوط به ایثارگران در تمامی آزمون‌ها ۸۵ درصد حد نصاب گزینش آزاد است.

ب ـ حد نصاب مربوط به المپیادهای دانش‌آموزی داخلی دارای مدال‌های طلا، نقره و برنز ۹۰ درصد حد نصاب گزینش آزاد در کد رشته محل مورد تقاضا است.

تبصره ۱: اگر پذیرش دانشجو در چندین مرحله صورت می‌پذیرد، حد نصاب‌های فوق در تمامی مراحل لازم‌الاجرا است.

ماده ۶ ـ شمول این قانون برای پذیرش دانشجو در تمامی مؤسسه‌هایی می‌باشد که با مجوز قانونی از دفاتر گسترش وزارتین، اقدام به جذب دانشجو در هر یک از دوره‌های دایر (شامل روزانه، نوبت دوم، پردیس، ظرفیت مازاد، مجازی، غیرانتفاعی، فنی و حرفه‌ای، پیام‌نور، علمی ـ کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و ...) می‌نمایند و پذیرش برای تمامی دوره‌ها حسب مورد توسط سازمان یا مرکز انجام می‌شود.

ماده ۷ ـ حداکثر سه ماه بعد از تصویب این قانون، آئین‌نامه اجرایی آن حسب مورد توسط شورا، تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. هر گونه تغییر در آئین‌نامه اجرایی، یک سال پس از تصویب آن برای اجرا اعتبار می‌یابد.

تبصره ۱: شورا می‌تواند دستورالعمل اجرایی را به صورت کلی و یا برای هر آزمون، به صورت جداگانه تدوین نماید. شرایط و ضوابط استفاده‌کنندگان از سهمیه‌ها، گزینش علمی، تعداد دفعات مجاز شرکت مجدد پذیرفته‌شدگان در هر آزمون و ... در دستورالعمل اجرایی تعیین می‌شود.

تبصره ۲: هر داوطلب فقط یکبار مجاز به استفاده از سهمیه (به استثناء سهمیه مناطق) در هر مقطع تحصیلی است.

ماده ۸ ـ مصوبه تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی از زمان اجرای این قانون لغو می‌شود.

ماده ۹ ـ سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع و دوره‌های آموزش عالی بر اساس این قانون و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب شهریور سال ۱۳۹۲ (به استثناء ماده ۷ آن) و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب اسفند سال ۱۳۹۴ (به استثنای ماده ۶ آن)، مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.

تبصره ۱: تصمیم‌گیری در خصوص سایر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو از قبیل تعیین حد نصاب نمره علمی در مراحل مختلف آزمون‌ها که در قوانین مندرج در ماده ۹ درج نشده است، بر عهده شورا خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ تمامی قوانین و مقررات مصوب ابلاغی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص نحوه اعمال سهمیه‌ها در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (شامل بومی‌گزینی، قانون عدالت آموزشی، سهمیه‌های مندرج در قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون ورود رزمندگان به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، سهمیه‌های مربوط به کارگر نمونه، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، دانشجوی نمونه کشوری، بهیاری و ...) لغو و این قانون جایگزین آنها می‌شود و پس از آن امکان ایجاد هیچ‌گونه سهمیه جدیدی به جزء موارد مندرج در این قانون وجود ندارد.

کد خبر 4791264

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 2 + 14 =

  نظرات

  • IR ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
   2 1
   نوشدارو پس از مرگ سهراب!!
  • ناشناس IR ۰۱:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
   3 3
   خدا خیرتون بده. امیدوارم بیشتر به عدالت نزدیک شیم . واقعا ممنونم
  • IR ۰۷:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
   5 5
   به جهنم بچه اقازاده ها که خارج از کشور را دارن ما هم بعد یه عمر جون کندن و بدون سهمیه درس خواندن و هیات علمی شدن این دلخوشی را ازمون گرفتن خدا کنه بقیه رانتها هم حذف بشه۰
  • IR ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
   8 9
   به خدا این سهمیه فرزاندان هیئت علمی ناعادلانه بود هیچ دلیل قانع کننده ای وجود نداشت برا ی سهمیه دادن به فرزندانشان .حق افراد دیگه ضایع می شد.واقعا حرام بود .
  • IR ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
   2 3
   چرا بی عدالتی، چرا بچه های هیات علمی سال ۹۵ ۹۶ که با رتبه خیلی بد رفتند دکتر حرفهای دامپزشکی بافت استان کرمان درس بخوانند خدا پدر بیامرزها حداقل کارشناسی نه دکتری حرفهای بر گردانید مدرک پایین تر چقدر
  • IR ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
   4 6
   بسیار عالی است بالاخص لغو مصوبه فرزندان هیات علمی که مصداق عدالت اجتماعی است
  • IR ۱۳:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
   0 0
   این دو وزارتخونه موضوع سهمیه ها رو از گردن خودشون باز کردن. ماده 8 و 10 مصوبه انقلاب فرهنگی داره و مجلس نمی تونه درباره اش قانون تصویب کنه.این لایحه افزایش اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجوئه
  • IR ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
   1 3
   خدا را شکر .درعمل هم اینطور باشه
  • فاضل GB ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
   1 6
   هیات علمی از زیر و بن با بی عدالتی، رانت و فساد همخون است. نگاهی به هیات علمی های این سالها بیندازیم کاملا مشخص است. تازه هیات علمی شغل محسوب نمی شود برخی از هیات علمی ها چند جا کار می کنند تازه بیکار هستن
  • علی IR ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
   2 0
   توروخدا الان که نصفی از سال تحصیلی گذشته اینکارا رو نکنید.همش استرس استرس استرس.خب توی تابستون بعد کنکور قانونای جدیدتون رو ارائه کنید ن الان که نصف سال رفته و چیزی تا کنکورا نمونده
  • علی IR ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
   3 0
   با سلام. فرزندان هیئت علمی عمدتا درسخوان و داراری سطح علمی بالا می باشند و اختصاص سهمیه (آن هم جزئی در حد 3 درصد) حق این قشر تاثیرگذار در پرورش متخصصان و پزشکان این مملکت می باشد
   • حسین اکبری زاده IR ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
    0 1
    اولا که سهمیه ای برای فرزندان هیات علمی وجود نداشته ثانیا کسانی که از این باصطلاح سهمیه استفاده کرده اند برگردانده شوند تا عدالت باشد ثالثا.بروید جلو صندلی فروشی ها و نقل و انتقالهای پولی و پارتی رو بگیرید
  • حسین اکبری زاده IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
   5 0
   اگر راست میگند جلو نقل و انتقالهای پولی و پارتی بازی را بگیرند نه اینکه به هیات علمی که برای بنیه علمی کشور زحمت میکشند.این است احترام به علم و دلخوشی فعالان این عرصه.
  • حسین اکبری زاده IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
   2 0
   من اطلاع دارم در سال 93 تعداد 17 نفر دانشجوی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به دانشگاه یزد و سایر جاها منتقل شدند.(با پول و پارتی) اینها کدامشان فرزند هیات علمی بودند؟ برید بررسی کنید. پول ملاک است
  • حسین IR ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
   4 0
   من هیات علمی دانشگاه ملی هستم در منطقه محروم. میخواهم به وزیر علوم بگم تو که کاری برای هیات علمی نکردی اقلا این کار را هم نمیکردی و استعفا میدادی..
  • حسین IR ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
   0 0
   به نظر دانشگاههای آزاد که در هر کوره دهی باز شده اند کار را خراب کرده اند و به اصطلاح هیاتهای علمی این دانشگاهها از این تسهیلات استفاده کرده اند.