نماينده مردم ملارد، شهريار و قدس در مجلس شوراي اسلامي