زهره بال خبرنگار حوزه و دانشگاه تعداد خبر 9277

  • دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی است که  از سال ۸۱ در حوزه علمی و دانشگاهی فعالیت می کند. وی تاکنون با چندین نشریه و خبرگزاری همکاری داشته است. وی برنده جایزه خبر در سومین جشنواره خبرنگاران برتر حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دریافت کننده تندیس دوستدار سلامت از وزیر بهداشت بوده است.