فاطمه کریمی خبرنگار گردشگری و میراث فرهنگی تعداد خبر 10068

  • فاطیما کریمی خبرنگار حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در خبرگزاری مهر هست که اخبار او را می توانید در گروه جامعه دنبال کنید. او گردشگری است که بیش از ده سال در این سه حوزه با رسانه های مختلفی از جمله روزنامه همشهری، جام جم، خبرگزاری شبستان، خبرگزاری تخصصی میراث فرهنگی، نشریات گردشگری ایرانی و خارجی نیز  کار کرده است.