فاطیما کریمی خبرنگار میراث فرهنگی مهر تعداد خبر 6065

  • خبرنگار حوزه اجتماعی، میراث فرهنگی و گردشگری است که پیش از این در همین حوزه‌ها با خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلف همکاری داشته است. او هم‌اکنون خبرنگار میراث فرهنگی و گردشگری گروه فرهنگ خبرگزاری مهر است.