زهرا منصوری خبرنگار سینما تعداد خبر 11891

  • وی  درحوزه های سینما و تئاتر به عنوان کارشناس، گزارشگر و مجری در برنامه‌های مختلف رادیویی تلویزیونی فعالیت کرده است. او هم‌اکنون خبرنگار بخش سینمای سرویس هنر خبرگزاری مهر است.