مهدی مرتضویان خبرنگار فوتبال تعداد خبر 11942

  • وی فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران است و سابقه فعالیت در روزنامه ها و خبرگزاری های مختلف به عنوان خبرنگار ورزشی را دارد و در حال حاضر خبرنگار حوزه فوتبال خبرگزاری مهر است.